Et tysk katolsk ærkebispedømme støtter utroskab og abort for 15-årige piger

Tyske katolikker protesterer imod et program, der personligt er blevet godkendt af Berlins ærkebiskop, som giver ”praktiske tips” til katolske undervisere, der varetager seksualundervisning, om hvordan de skal undervise børn i deres ”seksuelle rettigheder” og rådgive dem til en forståelse af, at en voksens seksuelle samkvem med en mindreårig er tilladt, så længe begge parter er indforstået og beskriver videre den proces, man går igennem, når man ønsker at få foretaget en abort.

Programmet forsøger også på at fjerne ”tabuer”, ”fordomme” og ”stereotyper” som knytter sig til forskellige former for seksuelle afvigelser, herunder homoseksuel adfærd og onani og ser sådanne aktiviteter, som en del af et menneskes identitet. Samtidig forsøger det (programmet) også på at dæmme op for den ”spænding”, der er mellem disse former for adfærd og Den katolske Kirkes ”officielle” doktriner vedrørende menneskets seksualitet.

”En kirke, der i dag forsøger at påvirke folks holdninger, er fuldstændig vanvittig”, skriver Berlins ærkebiskop Heiner Koch i sin introduktion til programmet.”Vi må tage bestik af den måde, hvorpå man i vort samfund betragter den mangfoldighed, der gør sig gældende på det seksuelle område. Vi må, sammen med de unge, stå fast og virkelig erklære, at den kristne tro og dens måde at betragte mennesket på, kan frisætte den enkelte til selvrealisering og til dybe forhold og intimitet”.

Programmets ”praktiske tips til metoder, undervisere i seksualundervisning kan gøre brug af i mødet med de unge”, er at finde på ærkebispedømmets hjemmeside, og her stilles spørgsmålet: Hvornår er det normalt at have sex?”. Der fremlægges en liste over hypotetiske ”situationer”, som omfatter mindreåriges seksuelle aktiviteter udenfor ægteskabet, og der gives derefter ”anvisning” til de situationer, som er centreret omkring mindreåriges ”ret” til at tage del i en sådan aktivitet. Den katolske doktrin vedrørende seksualmoral nævnes ikke i dokumentet.  Continue reading

33. alm søn (19/11/2017)

1. læsning Ordspr 31,10-13. 19-20. 30-31

En dygtig kvinde, hvor findes hun?
Hun er langt mere værd end perler.
Hendes mand stoler på hende,
det skorter ikke på udbytte.
Hun handler godt imod ham, aldrig ondt,
så længe hun lever.
Hun sørger for uld og hør,
ivrigt arbejder hendes hænder.
Hendes hænder sætter rokken i gang,
hendes fingre griber om tenen.
Hun åbner sin hånd for den hjælpeløse,
hun rækker hænderne frem mod den fattige
Yndighed er bedrag, og skønhed er tomhed,
men en kvinde, der frygter Herren, skal berømmes.
Lad hende nyde frugten af sit arbejde,
lad hendes gerninger berømme hende i portene.

Vekselsang Sl 128, 1-2. 3. 4-5

R. Lykkelig hver den, der frygter Herren.

Lykkelig hver den, der frygter Herren
og vandrer ad hans veje.
Hvad dine hænder frembringer, skal du selv nyde,
lykkelig er du, det skal gå dig vel.

Som en frugtbar vinstok
er din hustru i dit hus.
Som nyplantede oliventræer
sidder dine sønner omkring dit bord.

Ja, sådan velsignes den mand,
der frygter Herren.

Herren velsigne dig fra Zion,
så du ser Jerusalems lykke,
så længe du lever.

2. læsning 1 Thess 5,1-6

Brødre og søstre. Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der kommer som en tyv om natten. Når folk siger: “Fred og ingen fare!” da er undergangen pludselig over dem som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv. I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten, og heller ikke mørket. Så skal vi da ikke sove som de andre, men være vågne og ædru.

Akklamation til Evangeliet Joh 15,4.5b

Halleluja!
Bliv i mig, og jeg bliver i jer.
Den, der bliver i mig, han bærer megen frugt.

Evangelium Matt 25,14-30

Jesus fortalte sine disciple følgende lignelse:
“Med Himmeriget er det som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver efter hans evne; så rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til. Men den, der havde fået én talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde: Herre, du betroede mig fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde! Også han med de to talenter kom og sagde: Herre, du betroede mig to talenter; se, jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde! Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde: Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt, og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham: Du dårlige og dovne tjener! Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham og giv den til ham med de ti talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren.”

Luthers reform var ”imod Helligånden”

LifeSite bringer her hele oversættelsen af kardinal Müllers artikel om den protestantiske reformation.

Luthers såkaldte reform var ikke ”en begivenhed, der var inspireret af Helligånden”, og vi bør ikke ”ændre historien” eller ”pynte på det, der skete for 500 år siden og de ulykkelige konsekvenser, det havde” for ”de gode relationer”. Det har kardinal Gerhard Müller, den tidligere præfekt for Troslærekongregationen udtalt.

I en artikel, der blev offentliggjort i det italienske tidsskrift, La Nuova Bussola, udtalte den tyske kardinal om Luthers bevægelse: ”Set ud fra Kirkens doktrin, var der slet ikke tale om en reformation, snarere en revolution, det vil sige en gennemgribende forandring af grundlaget for den katolske tro”.

Kardinal Müllers erklæring kommer fem dage efter, at biskop Nunzio Galantino, generalsekretær for den italienske biskopkonference, priste Luther ved en konference sponsoreret af det Pontifikale Lateran Universitet, hvor han sagde: ”Reformationen, der for 500 år siden blev indledt af Martin Luther, var en begivenhed, der var inspireret af Helligånden”.

Konferencen blev afholdt i tidsrummet 18-19. oktober og havde som overskrift: ”Lidenskab for Gud. Reformationens åndelighed og teologi 500 år efter dens fremkomst”.

I det følgende præsenterer LifeSite (med tilladelse fra La Nuvona Bussola) hele den engelske oversættelse af Kardinal Müllers artikel. (Her optræder artiklen dog i en dansk oversættelse).

Luther? Ikke en reformator, men en revolutionær

Skrevet af Gerhard L. Müller

Der hersker stor forvirring i dag, når vi taler om Luther, og det er vigtigt, at det bliver gjort klart, at hverken ud fra den dogmatiske teologis synspunkt eller fra den katolske Kirkes doktrin er der ikke tale om en reformation, men snarere en revolution, det vil sige en gennemgribende forandring af grundlaget for den katolske tro.

Det er urealistisk at argumentere for, at Luthers hensigt var at bekæmpe misbruget af afladsbreve eller (andre) synder i renæssancetidens Kirke. Misbrug samt andre syndige handlinger har til enhver tid eksisteret i Kirken, ikke kun i Renæssancen, de eksisterer også i dag. Vi er Den hellige Kirke i kraft af Guds nåde og Sakramenterne, men alle i Kirken er syndere, alle har de brug for tilgivelse, for at angre og gøre bod. 

Denne sondring er meget vigtig. I den bog som Luther skrev i 1520, ”Kirkens babylonske fangenskab”, står det klart, at Luther lagde alle principperne i den katolske tro, den apostoliske tradition, læreembedet med paven og koncilerne og episkopatet bag sig. I den henseende forkastede han den middelalderlige forståelse af den homogene udvikling i den kristne troslære og benægtede endvidere, at et Sakramente er et virksomt tegn på den nåde, der ligger i det. Han erstattede denne objektive kraft i Sakramenterne med en subjektiv tro. Luther afskaffede fem Sakramenter og benægtede samtidig Eukaristien: Offeraspektet i Det Eukaristiske Sakramente og den forvandling, der sker, når brød og vin antager skikkelse af Jesu Kristi Legeme og Blod. Desuden hævdede han, at den biskoppelige ordination samt ordenslivets Sakramente var en pavelig opfindelse, paven som han yderligere gav titlen Antikrist, og som han mente ikke var en del af Jesu Kristi Kirke. Vi siger i stedet, at det sakramentale hierarki i fællesskab med Peters efterfølgere er et væsentligt element i Den katolske Kirke og ikke kun fungerer som et princip i en menneskebaseret organisation.  Continue reading

Conversion on death row

Claude NewmanIn 1943, twenty-year-old Claude Newman was awaiting execution in a Mississippi prison for shooting Sid Cook, his beloved grandmother’s abusive second husband. One day, Claude noticed a medal hanging around the neck of a fellow prisoner, and asked the young man what it was. The latter responded by casting the medal to the ground with a curse and said, “take it.”  Unbeknownst to him, the curious pendant was a Miraculous Medal. Even though he knew nothing about it or who it represented, Claude picked up the trinket and hung it around his neck. He had no idea how that simple action would change his life

More

The Story of the Miraculous Medal

A Remarkable Conversion

Of all the countless conver­sions effected by the wearing of the Miraculous Medal, perhaps the most famous, because it was the object of an official canonical investigation, was that of Alphonse Ratisbonne in 1842. The heir of a wealthy Jewish bank­ing family, Alphonse was a cynic with no faith whatsoever, and an abiding hatred for the Cath­olic Religion. Due to a unique circumstance, Alphonse found himself wearing around his neck one of the medals and reciting daily the Memorare of Saint Bernard — for the explicit pur­pose of proving to a Catholic acquaintance that it would not bring about his conversion.

The event of Ratisbonne’s con­version, nearly as sudden and dramatic as that of Saint Paul, is worth retelling here. We shall quote from the account of Baron de Bussieres, the acquaintance who induced Alphonse to wear the medal. De Bussieres, having business with some monks, had left a disdainful Alphonse in the chapel of a church in Rome. After about ten minutes’ ab­sence, the baron returned to the chapel:

“When I came back into the church I saw nothing of Ratis­bonne for a moment; then I caught sight of him on his knees, in front of the chapel of S. Mi­chel. I went up to him, and touched him three or four times before he became aware of my presence. At length he turned towards me, his face bathed in tears; joined his hands, and said, with an expression no words will render: ‘Oh, how this gentleman has prayed for me!’

“I was quite petrified with as­tonishment; I felt what people feel in the presence of a miracle. 1 raised Ratisbonne, I led him, or rather almost carried him, out of the church; I asked him what was the matter, and where he wished to go. ‘Lead me where you please,’ cried he; ‘after what I have seen, I obey.’ I urged him to explain his meaning, but he could not; his emotion was too mighty and profound. He drew forth from his bosom the mirac­ulous medal, and covered it with kisses and tears. I could get from him nothing but exclama­tions, broken by deep sobs: ‘Oh, what bliss is mine! how good is the Lord! what a grace of ful­ness and happiness! how pitiable the lot of those who know not!’ Then he burst into tears at the thought of heretics and misbe­lievers. . . .

“This wild emotion became gradually more calm. He begged me to take him to a confessor; wanted to know when he might receive holy baptism, for now he could not live without it; yearned for the blessedness of the martyrs…. He told me that he could give me no explanation of his state until he had received permission from a priest to do so; ‘For what I have to say,’ he added, ‘is something I can say only on my knees.’

“I took him immediately to the Gesu to see Father de Ville­fort, who begged him to explain himself. Then Ratisbonne drew forth his medal, kissed it, showed it to us, and exclaimed: ‘I have seen her! I have seen her!’ and his emotion again choked his ut­terance. But soon he regained his calmness, and made his statement.

“‘I had been but a few mo­ments in the church when I was suddenly seized with an unutter­able agitation of mind. I raised my eyes; the building had disap­peared from before me; one single chapel had, so to speak, gathered and concentrated all the light; and in the midst of this radiance I saw standing on the altar, lofty, clothed with splendour, full of majesty and sweetness, the Virgin Mary, just as she is represented on my medal. An irresistible force drew me towards her; the Virgin made a sign with her hand that I should kneel down; and then she seemed to say, That will do! She spoke not a word, but I understood all!’”

She had spoken not a word, yet this hardened unbeliever of just moments before now under­stood all! He understood far more than those who take the faith for granted — even to a “profound understanding of the mystery of the Crucifixion.” De Bussieres wrote:

“The Catholic Faith exhaled from his heart like a precious perfume from a casket, which contains it indeed, but cannot confine it. He spoke of the Real Presence like a man who believed it with all the energy of his whole being; but the expression is far too weak, he spoke like one to whom it was the object of di­rect perception.”

Alphonse continued to grow in sanctity and zeal. He was or­dained a priest in 1847, and devoted the rest of his life to converting others of his race to the Catholic Faith. His conver­sion, although a spectacular and widely publicized event, was but a sample of the many thou­sands of lesser known wonders wrought by the wearing of Our Lady’s great sacramental. Nor was its use meant to be limited to another place and former time.

Laterankirkens indvielse (12/11/2017)

1.Læsning Ez 47,1- 2.8- 9.12

Han førte mig tilbage til templets dør; der vældede vand ud under templets tærskel imod øst; for templet vendte mod øst, og vandet løb ned mod syd langs med templet syd for alteret. Så førte han mig ud gennem nordporten, og udenfor førte han mig rundt til østporten, og dér rislede vandet frem fra sydsiden.

Han sagde til mig: »Dette vand løber ud i landskabet mod øst og ned i Araba-lavningen, og det når til havet med det bittersalte vand, så vandet bliver sundt. Alle levende væsener, som vrimler, skal kunne leve overalt, hvor strømmene kommer, og der skal være en mængde fisk; for når dette vand kommer derhen, bliver vandet sundt, og overalt, hvor strømmen kommer, bliver der liv.

På begge bredder af strømmen vokser alle slags frugttræer, hvis blade ikke visner, og hvis frugt ikke slipper op; de bærer nye frugter hver måned, for vandet til dem kommer fra helligdommen. Deres frugter tjener til føde, og deres blade til lægedom.«

Vekselsang Sl 46, 2- 3. 5- 6. 8- 9

R. Gud er vor tilflugt og styrke.

Gud er vor tilflugt og styrke,
altid at finde som hjælp i trængsler.
Derfor frygter vi ikke, når jorden skælver
og bjergene vakler i havets dyb,

Flodløb glæder Guds by,
den Højestes hellige bolig.
Gud er i dens midte, den rokkes ikke,
Gud bringer den hjælp ved daggry.

Hærskarers Herre er med os,
Jakobs Gud er vor borg.
Kom og se Herrens gerninger,
de ødelæggelser, han har voldt på jorden.

2. Læsning 1 Kor 3,9c- 11.16- 17

I er Guds mark, Guds bygning.

Efter den nåde, der var givet mig af Gud, har jeg som en kyndig bygmester lagt grundvolden, men en anden bygger videre på den. Enhver bør se til, hvordan han bygger. For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus.

Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. For Guds tempel er helligt, og det tempel er I.

Akklamation til Evangeliet 2 Krøn 7,16

Halleluja!
Jeg har udvalgt og helliget dette hus,
for at mit navn kan være dér til evig tid, siger Herren.

Evangelium Joh 2,13- 22

Jødernes påske nærmede sig, og Jesus drog op til Jerusalem. På tempelpladsen så han dem, der solgte okser, får og duer, og dem, der sad og vekslede penge. Han lavede en pisk af reb og jog dem alle ud fra tempelpladsen, også fårene og okserne. Han spredte vekselerernes mønter og væltede deres borde. Til dem, der solgte duer, sagde han: »Få det væk herfra! Brug ikke min faders hus som markedsplads!« Hans disciple kom i tanker om, at der står skrevet: »Nidkærhed for dit hus skal fortære mig.«

Jøderne sagde da til ham: »Hvilket tegn viser du os, siden du gør dette?« Jesus svarede dem: »Riv dette tempel ned, og jeg vil rejse det igen på tre dage.« Da sagde jøderne: »Dette tempel er der bygget på i 46 år, og så vil du rejse det igen på tre dage?« Men det tempel, han talte om, var hans legeme. Da han siden var opstået fra de døde, kom hans disciple i tanker om, at han havde sagt dette, og de troede Skriften og det ord, Jesus havde sagt.

Alle helgen (5/11/2017)

1. læsning Åb 7, 2-4. 9-14

Jeg, Johannes, så en anden engel stige op fra solens opgang med den levende Guds segl.Og han råbte med høj røst til de fire engle, som det var givet at skade jorden og havet: “Skad ikke jorden eller havet eller træerne, før vi har beseglet vor Guds tjenere på deres pande.” Og jeg hørte tallet på de beseglede: ét hundrede og fireogfyrre tusind beseglede ud af alle Israels stammer. Derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål; de stod foran tronen og foran Lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. De råbte med høj røst:

Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen,
og fra Lammet.

Og alle englene stod i kreds om tronen og de ældste og de fire levende væsener, og de faldt ned på deres ansigt for tronen og tilbad Gud og sagde:

Amen! Pris og lov og visdom og tak
og ære og magt og styrke er vor Guds
i evighedernes evigheder. Amen!

Og en af de ældste tog til orde og spurgte mig: “De, som står klædt i hvide klæder, hvem er de, og hvor kommer de fra?” Jeg sagde til ham: “Min herre, du ved det.” Og han sagde til mig: “Det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod.”

Vekselsang Sl 24, 1-2. 3-4. 5-6

R. Sådan er den slægt, som søger dit ansigt, Herre.

Jorden med alt, hvad den rummer,
verden og dens beboere, tilhører Herren,
for han har grundlagt den på havene,
grundfæstet den på strømmene.

Hvem kan drage op til Herrens bjerg,
hvem kan stå på hans hellige sted?
Den som har skyldfrie hænder og et rent hjerte,
den som ikke farer med løgn
og ikke sværger falsk.

Han henter velsignelse hos Herren
og retfærdighed hos sin frelses Gud.
Sådan er den slægt, som søger ham,
som søger dit ansigt, Herre.

2. læsning 1 Joh 3, 1-3

Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det! Derfor kender verden ikke os, fordi den ikke kender ham. Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er. Enhver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren.

Akklamation til Evangeliet Matt 11,28

Halleluja!
Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder,
og jeg vil give jer hvile.

Evangelium Matt 5,1-12a

Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem:

“Salige er de fattige i ånden,
for Himmeriget er deres.
Salige er de, som sørger,
for de skal trøstes.
Salige er de sagtmodige,
for de skal arve jorden.
Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden,
for de skal mættes.
Salige er de barmhjertige,
for de skal møde barmhjertighed
Salige er de rene af hjertet,
for de skal se Gud.
Salige er de, som stifter fred,
for de skal kaldes Guds børn.
Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed,
for Himmeriget er deres.
Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på.
Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene.

“I considered it an apostolic mandate”

DETROIT (ChurchMilitant.com) – Ousted priest Fr. Thomas Weinandy, who was asked by the U.S. bishops to resign from the International Theological Commission for his letter criticizing Pope Francis (reproduced in full below), has offered an explanation for his actions.

Father Weinandy’s letter appears in full here:

July 31, 2017

Feast of St. Ignatius of Loyola

Your Holiness,

I write this letter with love for the Church and sincere respect for your office.  You are the Vicar of Christ on earth, the shepherd of his flock, the successor to St. Peter and so the rock upon which Christ will build his Church.  All Catholics, clergy and laity alike, are to look to you with filial loyalty and obedience grounded in truth.  The Church turns to you in a spirit of faith, with the hope that you will guide her in love.

Yet, Your Holiness, a chronic confusion seems to mark your pontificate.  The light of faith, hope, and love is not absent, but too often it is obscured by the ambiguity of your words and actions.  This fosters within the faithful a growing unease.  It compromises their capacity for love, joy and peace.  Allow me to offer a few brief examples.

First there is the disputed Chapter 8 of Amoris Laetitia.  I need not share my own concerns about its content.  Others, not only theologians, but also cardinals and bishops, have already done that.  The main source of concern is the manner of your teaching.  In Amoris Laetitia, your guidance at times seems intentionally ambiguous, thus inviting both a traditional interpretation of Catholic teaching on marriage and divorce as well as one that might imply a change in that teaching.  As you wisely note, pastors should accompany and encourage persons in irregular marriages; but ambiguity persists about what that “accompaniment” actually means.  To teach with such a seemingly intentional lack of clarity inevitably risks sinning against the Holy Spirit, the Spirit of truth.  The Holy Spirit is given to the Church, and particularly to yourself, to dispel error, not to foster it.  Moreover, only where there is truth can there be authentic love, for truth is the light that sets women and men free from the blindness of sin, a darkness that kills the life of the soul.  Yet you seem to censor and even mock those who interpret Chapter 8 of Amoris Laetitia in accord with Church tradition as Pharisaic stone-throwers who embody a merciless rigorism.   This kind of calumny is alien to the nature of the Petrine ministry.  Some of your advisors regrettably seem to engage in similar actions.  Such behavior gives the impression that your views cannot survive theological scrutiny, and so must be sustained by ad hominemarguments.

Second, too often your manner seems to demean the importance of Church doctrine.  Again and again you portray doctrine as dead and bookish, and far from the pastoral concerns of everyday life.  Your critics have been accused, in your own words, of making doctrine an ideology.  But it is precisely Christian doctrine – including the fine distinctions made with regard to central beliefs like the Trinitarian nature of God; the nature and purpose of the Church; the Incarnation; the Redemption; and the sacraments – that frees people from worldly ideologies and assures that they are actually preaching and teaching the authentic, life-giving Gospel.  Those who devalue the doctrines of the Church separate themselves from Jesus, the author of truth.  What they then possess, and can only possess, is an ideology – one that conforms to the world of sin and death.

Third, faithful Catholics can only be disconcerted by your choice of some bishops, men who seem not merely open to those who hold views counter to Christian belief but who support and even defend them.  What scandalizes believers, and even some fellow bishops, is not only your having appointed such men to be shepherds of the Church, but that you also seem silent in the face of their teaching and pastoral practice.  This weakens the zeal of the many women and men who have championed authentic Catholic teaching over long periods of time, often at the risk of their own reputations and well-being.  As a result, many of the faithful, who embody the sensus fidelium, are losing confidence in their supreme shepherd.

Fourth, the Church is one body, the Mystical Body of Christ, and you are commissioned by the Lord himself to promote and strengthen her unity.  But your actions and words too often seem intent on doing the opposite.  Encouraging a form of “synodality” that allows and promotes various doctrinal and moral options within the Church can only lead to more theological and pastoral confusion.  Such synodality is unwise and, in practice, works against collegial unity among bishops.

Holy Father, this brings me to my final concern.  You have often spoken about the need for transparency within the Church.  You have frequently encouraged, particularly during the two past synods, all persons, especially bishops, to speak their mind and not be fearful of what the pope may think.  But have you noticed that the majority of bishops throughout the world are remarkably silent?  Why is this?  Bishops are quick learners, and what many have learned from your pontificate is not that you are open to criticism, but that you resent it.  Many bishops are silent because they desire to be loyal to you, and so they do not express – at least publicly; privately is another matter – the concerns that your pontificate raises.  Many fear that if they speak their mind, they will be marginalized or worse.

I have often asked myself: “Why has Jesus let all of this happen?”   The only answer that comes to mind is that Jesus wants to manifest just how weak is the faith of many within the Church, even among too many of her bishops.  Ironically, your pontificate has given those who hold harmful theological and pastoral views the license and confidence to come into the light and expose their previously hidden darkness.  In recognizing this darkness, the Church will humbly need to renew herself, and so continue to grow in holiness.

Holy Father, I pray for you constantly and will continue to do so.  May the Holy Spirit lead you to the light of truth and the life of love so that you can dispel the darkness that now hides the beauty of Jesus’ Church.

Sincerely in Christ,

Thomas G. Weinandy, O.F.M., Cap.

De Mattei – Increasing confusion: Cardinal Müller and Professor Buttiglione

Professor Rocco Buttiglione has been fighting for months against the critics of Amoris Laetitia in an attempt to justify the contents of Pope Francis’ Post-Synod Exhortation. Now he has gathered his articles in a book entitled: Friendly Answers to the Critics of Amoris laetitia, published by Ares, with a preface unexpectedly written by Cardinal Gerhard Ludwig Müller.
Andrea Tornielli reports in Vaticaninsider a large extract of this introduction which adds to the present reigning confusion. The former Prefect of the Congregation for the Faith, unlike Prof. Buttiglione, has always manifested a certain sympathy for the four “dubia” cardinals, but retains that to “neutralize” Amoris laetitia it would be better to interpret it in continuity with the teaching of the Church, rather than criticize it openly.
To explain the apparent contradiction between Amoris laetitia and the definite dogma of the Church on the Sacraments of Matrimony, Penance and the Eucharist, the Cardinal makes Rocco Buttiglione’s thesis the basis of his own, which is summed up in these two lines: “That which is in question is an objective situation of sin, which, because of attenuating circumstances, is not imputed subjectively“.
The problem would not then be that of the objectivity of the moral law, but of the “imputability” of the sinner, or of the subjective responsibility of his acts. The point of departure with this reasoning is not moral truth, for which, the moral imputabilty of an act, the subject would need to have committed it knowing freely what he was doing, or with full awareness and deliberate consent. The point of arrival, which transforms the truth into sophism is that the circumstances might annul the responsibility of those who find themselves in a situation of grave sin. In fact, according to Buttiglione, we cannot consider “imputable”, or guilty, those divorced and remarried who would want to change their life condition, but cannot do it, because of a concrete situation which determines their acts, rendering their free and conscious choice impossible. If, for example, a divorced and remarried couple have children whom they have to take care of, the dissolution of their cohabitation might jeopardize the future of these children.
Neither can they be asked to live as brother and sister, since it might have disastrous psychological and moral consequences for the couple and their children. In a case like this, it would be necessary to exercise prudent “discernment” and “mercy” should go as far as allowing cohabiters to receive Communion, even if their irregular situation does not satisfy the moral law.
The sophism derives from the fact that this reasoning has nothing whatever to do with Catholic doctrine on the imputability of acts and proceeds instead from “situation ethics” repeatedly condemned by Pius XII and John Paul II. “The distinctive mark of such ethics – explains Pius XII – is constituted by the fact that they are not based in any way on universal moral laws, such as the Ten Commandments, but on the actual, concrete conditions and circumstances, in which one must act, and according to which the individual conscience must judge and choose; this state of things is unique and valid once only for each human action. Thus the decision of the conscience, affirm those who sustain such ethics, cannot be ruled by ideas, principles and universal laws.” (Discourse to  the World Federation for Young Catholic Women April 18 1952 )
“Full awareness” according to Catholic morality, does not mean that with one’s act there is a clear and explicit awareness of offending God in grave matter.  If there was this awareness, it would add further malice to the sin.  To sin mortally it’s enough to consent to behavior in itself opposed to the divine law in grave matter. (Congregation for the Doctrine of the Faith, Declaration Persona humana, December 29th 1975, no 10). Every man in fact has the duty to know what is necessary for his own salvation. Ignorance on fundamental ethical truths, does not justify sins, but is in itself sin. In fact, John Paul II asserts “the truth is not found if it is not loved; the truth is not known if there is no desire to know it.”(General Audience August 24th 1983 no. 2).
The Magisterium from time immemorial, has condemned the affirmation “everything done in ignorance is devoid of any blame” (Council of Sens, June 2, 1140). Errors of Pietro Abelardo , DS 337/730). Non-imputability, complete or partial, is reduced thus to rare cases such as:  drunkenness, dementia, psychic illness, hypnosis, dreams or half-sleep. In these cases the conditions of a free-act are missing, as the person’s control over the acts of his intellect or will is not possible.
On the other hand, as regards deliberate consent, to give moral character to our acts, imperfect consent is sufficient. All of our acts suffer external conditioning of various kinds (education, environment, social structures) just as they depend also on our genetic character or life habits (virtues and vices).  Yet every act which does not occur through physical violence, and involves some knowledge, even partial, of the natural law, must be considered voluntary and imputable. Moral violence (exercised for example by the mass-media or by the diffusion of models of immoral conduct)  does not do away with the voluntary nature of the act, since the consent of the will cannot be determined by any outside force to the will itself. For there to be full consent, it is sufficient that the will wants the act, independent of the conditions received.   The act of the will is in fact interior and the interior act of the will can never be forced. (Ramón García de Haro, The Christian Life. A Course of Fundamental Moral Theology, Ares, Milan, 1995, p. 253).
True moral discernment furthermore, presupposes an objective norm of evaluation. For this, as another famous moralist observes, in judging the morality of an act it is necessary to start from the object and not the subject (Maussbach, Moral Theology, tr. It., Paoline, Rome, 1957, vol.II, pp. 310-311).  For the goodness of an act it is necessary that it conform to the moral rule, according to three relations which constitute an inseparable unit: object, circumstance, end. For an act to be immoral, it is enough that one of these elements is evil, according to the principle bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu (Summa theologiae, I-IIae, q. 18, a. 4, ad 3). The historical or social  circumstances may aggravate or attenuate the morality of an evil act, but do not change its intrinsic malice, short of denying the very existence of intrinsically evil acts [themselves].
Vertitatis splendor, reiterates the existence of “absolute morals”, whereas Amoris laetitia, even if not denying them in principle, de facto neutralizes them, by entrusting the evaluation of human acts to a discernment which subordinates the moral law to the subject’s conscience, rendering every act and every situation in itself unique and unrepeatable. Yet, “When it is a matter of the moral norms prohibiting intrinsic evil, there are no privileges or exceptions for anyone.(Veritatis splendor, n. 96). The observance of the moral law can involve difficulties, fears, anguish and interior conflicts. In these cases, however, in the history of the Church the real Christians don’t run around the moral law, through the shortcut of “non-imputabilty”, but make recourse to the invincible help of Grace: a word that seems to be unheard of to the defenders of Amoris laetitia .
When St. Thomas More was asked to accept Henry VIII’s adultery, the pressures that he had from his family, friends and the King himself, could have forced him into invoking the non-imputabilty of his apostasy. He chose, despite all, like the Christians of the first century, the road to martyrdom. A road the encyclical Vertitatis splendor traces with these words: “[…]the martyrs and, in general, all the Church’s Saints, light up every period of history by reawakening its moral sense. By witnessing fully to the good, they are a living reproof to those who transgress the law (cf. Wis 2:12), and they make the words of the Prophet echo ever afresh: “Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter!” (Is 5:20). (Veritatis splendor, nn. 91-93).
Roberto de Mattei
Corrispondenza Romana
November 2, 2017

Amoris Laetitia og Lumen Gentium:” Halvvejs” ægteskab,”halvvejs” Kirke

Redaktørens bemærkning: Følgende artikel optrådte første gang på Whispers of Restoration. Med forfatterens tilladelse genoptrykker vi den her i en forkortet udgave.

De troende katolikker ønsker en afklaring og opmuntret af ”Filial Correction”, som er forfattet af 62 gejstlige og lægfolk, (og hvor flere medunderskrivere dagligt kommer til) er blevet sendt til pave Frans og netop offentliggjort. Det 25 sider lange dokument gør det klart og giver indsigt i, hvordan man adresserer nogle af de mere alvorlige fejltagelser, der har bredt sig under dette pontifikat. Det, der slog mig mest var den sektion, hvor man fordømmer Martin Luthers vildfarelser, og hvoraf nogle er blevet godkendt (hvis ikke støttet) af pave Frans i sin tid i Peters stol, noget som dels er helt utænkeligt, men som også vil sprede sig i løbet af denne måneds ”mindehøjtideligheder” for Luthers revolution (fejrer vi virkelig dette?).

Det er forståeligt, at dokumentet har rettet et stort fokus på Amoris Laetitia og dermed på spørgsmål, som er knyttet til ægteskab og familieliv. Dokumentet er ikke langt fra at fremkomme med en observation, som jeg endnu ikke har stiftet bekendtskab med andre steder, og som jeg ønsker at gøre nærmere rede for her.

Ved min første gennemlæsning af Amoris slog det mig, at der var noget sært kendt ved pave Frans formuleringer, og det var som om, at jeg havde stiftet bekendtskab med disse tidligere. Der skulle kun en yderligere og grundig gennemlæsning til (specielt vedrørende det gradvise, værdier etc), før jeg fandt ud af, at dette var den egentlige rammesætning for den pastorale praksis, altså frugten af Lumen Gentium, Det Andet Vatikankoncils dogmatiske grundlag for Kirken. Continue reading