Mulighed for at vinde aflad

“(Gud) er altid parat til at tilgive og ophører aldrig med at tilgive på nye og overraskende måder. Vi har alle erfaret syndens virkninger. Vi er kaldede til at være fuldkomne (jf. Matt 5,48); alligevel føler vi syndens tunge åg. Selv om vi oplever nådens forvandlende kraft, oplever vi også syndens magt. Trods denne tilgivelse er vort liv præget af modsætninger på grund af vore synder. I forsoningens sakramente tilgiver Gud vore synder, så de virkeligt udslettes; alligevel har synden en negativ indflydelse på vor adfærd og tanker. Men Guds barmhjertighed er dog stærkere end dette. ”Det er aflad fra Faderens side, der gennem Kristi brud, hans Kirke, når synderen, tilgiver og renser ham fra enhver rest af syndens virkning og sætter ham i stand til at handle med barmhjertighed og vokse i kærlighed fremfor at falde tilbage i synd.”(Pave Frans, ”Misericordiae Vultus”)

Læs mere om biskoppens brev om mulighed for at vinde aflad.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s