Barmhjertighedens Fest

divine-mercy

”Jeg vil – sagde Herren Jesus til Søster Faustyna – at dette billede (…) højtideligt bliver velsignet på den første søndag efter Påske, denne søndag skal være Barmhjertighedens fest (49). Jeg ønsker, at Barmhjertighedens fest skal være en tilflugt og et gemmested for alle sjæle, og først og fremmest for de arme syndere. På denne dag er min barmhjertigheds inderste væsen åben, jeg udgyder et hav af nådegaver over de sjæle, der nærmer sig min barmhjertigheds kilde. Den sjæl som på denne dag kommer til skrifte og modtager Den hellige Kommunion, skal opnå fuldstændig tilgivelse af synd og straf. På denne dag er alle Guds sluser åbne, hvorfra nådegaverne flyder; gid ingen sjæl må frygte for at nærme sig mig, selv om dens synder skulle være røde som skarlagen” (699).

”Denne fest kommer af min barmhjertigheds inderste væsen til trøst for hele verden (1517)… og er bevidnet i min forbarmelses dyb” (420).

Som forberedelse til festen kan man bede en novene, som begynder på langfredag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s