2. søn i advent (prædiken)

Evangeliet i denne anden søndag i advent (Mt 3: 1-12), præsenterer for os den hellige Johannes Døber, der, som en berømt profeti af Esajas siger (jf 40: 3), trak sig tilbage til ørkenen i Judæa og med sin prædiken, kaldte folk til at omvende sig, så de er klar til den kommende Messias, der er nu ved hånden.

Den hellige Gregory den Store kommenterede, at Johannes Døberen “prædiker opretstående tro og gode gerninger så at nådens kraft kan trænge, sandhedens lys skinne ud, stierne til Gud rettes ud og ærlige tanker være født i sindet efter at have hørt det ord, der fører os til godhed “(Hom. i Evangelia, XX, 3, CCL 141, 155).

Frelserens forløber, der ligger mellem den gamle pagt og den nye, er som en stjerne, der forkynder om den stigende Sol, Kristus, om hvem en anden af Esajas ‘profetier siger – “Over ham hviler Herrens ånd, visdoms og indsigts ånd, råds og styrkes ånd, kundskabs og gudsfrygts ånd “(Er 11: 2).

Evangelisten Matthew skildrer frelserens forløber som en barsk figur: “I de dage kom Johannes Døberen og prædiker i Ørken Judæa:” Omvend jer, for Guds Rige er kommet nær “(Mt 3: 1-2). Hans mission var at forberede og bane vejen for Herren, kalder Israels folk til at omvende sig fra deres synder og til at korrigere enhver uretfærdighed. Johannes Døberen, med krævende ord, annoncerede den forestående dom: “hver træ derfor, at ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden” (Mt 3: 10). Frem for alt, sat Johannes folk på vagt over hykleriet hos dem, der følte sikker, blot fordi de tilhørte det udvalgte folk: ”I Guds øjne, sagde han, har ingen grund til at prale, men skal bære “frugten, der er omvendelse“.

Mens Adventsrejsen fortsætter, mens vi forbereder at fejre Kristi fødsel, ringer Johannes Døberens appel om omvendelsen ud i vores samfund. Det er en presserende invitation til at åbne vores hjerter, til at modtage Guds Søn, som kommer blandt os for at åbenbare den guddommelige dom. Faderen, skriver Johannes Evangelist, dømmer ingen, men har givet dommermagt til Sønnen, fordi han er Menneskesønnen (jf Joh 5: 22, 27). Og det er i dag, i nutiden, at vores fremtidige skæbne bliver spillet ud. Det er vores faktiske adfærd i dette liv, der afgør vores evige skæbne. Ved slutningen af vores dag på jorden, på tidspunktet for døden, vil vi blive evalueret på grundlag af vor lignelse af – eller mangel på samme – et barn, der er ved at blive født i den fattige grotte i Betlehem, fordi han er kriteriet for det liv, som Gud har givet til menneskeheden. Den himmelske Fader, som udtrykte sin barmhjertige kærlighed til os gennem sin enbårne Søns fødsel, kalder os til at følge i hans fodspor, at gøre vores eksistens, som han gjorde, til en kærligheds gave. Og kærlighedsfrugten er omvendelsen, som Johannes Døberen siger til farisæerne og Saddukæerne blandt folkemængderne, der var kommet for dåb.

Gennem evangeliet, fortsætter Johannes Døberen med at tale til hver generation ned gennem århundreder. Hans klare, hårde ord er særligt gavnligt for os, mænd og kvinder i vores tid, hvor livsstil og opfattelse af julen desværre alt for ofte lider under påvirkninger af en materialistisk tankegang. Den store profets “stemme” beder os om at forberede vejen for Herren, som kommer i de eksterne og interne vildmarker i dag, der tørster efter det levende vand, der er Kristus.

I advent er vi også kaldet til at lytte til Guds stemme, der i ørkenen af verden råber gennem den hellige Skrift, især når de er forkyndt i kraft af Helligånden. Faktisk vokser troen desto stærkere, jo mere lader den sig oplyst af det guddommelige ord, som apostlen Paulus minder os “hvad som helst blev skrevet i gamle dage og blev skrevet for vores belæring, således at ved standhaftighed og ved Skrifternes opmuntring, kunne vi have håbet “(Rom 15: 4).

Forbilledet for vores lytten er Jomfru Maria: “Når vi overvejer i Guds Moder et liv totalt formet af ordet, indser vi, at vi også er kaldet til at træde ind i troens mysterium, hvorved Kristus kommer til at bo i vores liv. Hver kristen troende, St Ambrose minder os, undfanger indvendigt på en eller anden måde og føder Guds ord “(Efter-Synodal Apostolsk Formaning Verbum Domini, n. 28).

Kære venner, “Vores frelse hviler på én som er ved at komme“,  skrev Romano Guardini (La santa notte. Dall’Avvento all’Epifania, Brescia 1994, s. 13). “Frelseren kommer fra Guds frihed således at troens afgørelse består i at byde velkommen den, der nærmer sig “(ibid., s. 14).

Forløseren“, tilføjede han, “kommer til ethvert menneske: i hans glæde og hans kvaler, i hans klare viden, i hans Nød og fristelser, i alt, der udgør hans natur og hans liv” (ibid, s. 15. ).

Lad os bede Jomfru Maria, i hvis skød Den Højestes Søn boede og hvem vi skal fejre næste torsdag, den 8. december på højtidelighed for den uplettede undfangelse, at støtte os på denne spirituelle rejse for med tro og med kærlighed at byde den kommende frelser velkommen.

Må hun vejlede os til sand omvendelse i hjertet, så vi kan træffe de nødvendige valg for at harmonisere vores mentalitet med evangeliet. Amen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s