3. søn i advent (prædiken)

Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer!” (Fil 4,4-5) Den 3. søndags liturgi er præget af glæde, glæden hos dem, der venter HAM, som “er nær”, Immanuel – ”Gud-med-os”, forudsagt af profeterne. Det er Julens “store glæde”, som vi har en forsmag på i dag; en glæde, som “vil være for alle mennesker”, fordi Frelseren fra det høje kommer for at være hos mennesker, ligesom den opgående sol (jf. Luk 1,78). Det er de kristnes glæde, pilgrimme i verden, der venter med håb hans herlige genkomst, han som for at komme mennesker til hjælp, tømte sig af sin guddommelige herlighed. Det er glæden over Guds Søns herlighed, som skinnede på menneskehedens historie med sit tilstedeværelses udstråling, han som er lys af lys.

Det er den glæde som profet Esajas forkyndte mange århundreder siden:

Ørkenen og det tørre land skal glæde sig, ødemarken skal juble og blomstre, den skal blomstre som rosen, juble med stor fryd… Herrens udfriede vender hjem, de kommer til Zion med jubel, evig glæde går foran dem, fryd og glæde når dem, suk og klage flygter.” (Es 35, 1-2, 10)

Esajas og Paulus tvivlede ikke at de troende skal se Guds herlighed, at han skal styrke de synkende hænder, gøre de kraftesløse knæ stærke. De var stensikre på, at Gud kommer med hævn og frelser de troende. Han skal åbne blindes øjne og lukke de døves ører op, da springer den halte som hjorten, den stummes tunge bryder ud i jubel. Glæden hos de troende vil være stor, for alle skal færdes på den hellige vej og ingen fare på hellighedens vej.

Enhver flygtning eller asylsøger på flygtningelejre verden over som har oplevet den lange og gennemtærende venten på FNs endelige afgørelse om deres skæbne og fremtid, samt den ubeskrivelige glæde over at få opholdstilladelse i vesten kan nemt forstå Esajas jubel og Paulus’ glæde ved Frelserens snarlige tilsynekomst.

Det er den glæde, der strømmer fra Guds nåde, ikke en overfladisk eller flygtig lykke. Det er en dyb glæde, rodfæstet i hjertet, som kan gennemsyre den troendes hele liv. En glæde, der kan eksistere side om side med vanskeligheder, prøvelser, selv – hvor paradoksalt dette kan synes – med smerte og død. Det er glæden ved jul og påske, gave fra Guds inkarnerede Søn, der døde og opstod igen, en glæde, som ingen kan tage fra dem, der er ét med ham i tro og gerninger (sml. Joh 16: 22 – 23).

Johannes Døber var så gennemtrængt af denne glæde at et almindeligt liv blev fremmed for ham: ”Johannes gik klædt i kamelhår og havde et læderbælte om livet, og han levede af græshopper og vildhonning.” (Markus 1,6). Han fandt sin lykke i at leve i Jesu skygge: ”Efter mig kommer han, som er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bøje mig ned og løse hans skorem.”(Mark 1,7), ”Han skal blive større, jeg skal blive mindre.” ( Joh 3.30), at vidne for Frelseren ved sin lidelse: ”Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd” (Joh 1,36). Ja selv i fængsel vil han sende sine disciple til Frelseren for således efter at have set ham finder de selv glæde over at blive hos ham.

Døberen forklarer folkemængderne hvordan de i praksis forbereder Herrens vej. Han fortæller de forskellige kategorier af mennesker, der beder ham: “Hvad skulle vi da gøre” (Luk 3: 10, 12, 14), hvad der skal gøres for at forberede sig til at byde velkommen til Messias.

Dagens evangeliums passage minder i en vis forstand os om: “Hvad skal vi gøre“. Det første svar, som Guds ord giver os er en invitation til at genopdage glæden, fordi Herren er kommet til at bo iblandt os og har givet os sin kærlighed.

Ved at mindes den store begivenhed af inkarnationen, kan vi ikke undgå at tænke, at vor Gud er meget tæt på os; ja, han trådte ind i vores historie for at forløse den indefra. Ja! I Jesus af Nazareth kom Gud til at bo blandt os, ”for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede, for at udråbe et nådeår fra Herren og en hævndag fra vor Gud, for at trøste alle, der sørger,« (Es 61: 1-2).

Johannes er os givet denne søndag for at føre os til Ham som bærer verdens synder: Frelser og Forløser. Han vidste at Jesus udførte Messias’ gerninger, som er forudsagt i den første læsning og vekselsangen. Men han ville at hans disciple og vi ved at Messias er ved at komme, at i Ham er Gud kommet for at frelse os. Han er sendt til os for at forberede vort møde med Messias: ” Jævn Herrens vej!” (Joh 1,23). Lad os acceptere hans invitation, fordi Jesus selv har peget på ham som vores forbillede. Han viste at livet var mere end mad, kroppen mere end tøj. Han søgte Guds rige først, overbevist om, at Gud ville give. Han klagede ikke. Han har ikke mistet troen. Selv i lænker i sin fængselscelle, sendte han stadig sine disciple – og os – til vores Frelser. Vi kommer til ham igen nu i Eukaristien. Han, som har allerede forårsaget ørkenen til at blomstre, at den brændende sand til kilder af levende vand. Han har åbnet vores ører for at høre ordene fra den hellige Skrift, befriet vores tunge for at fylde luften med taksigelsessange. Engang var vi bøjede, fanger til synd og død, har vi nu været løskøbte og returneret til hans rige, kronet med evig glæde. Oprejst står vi nu foran Guds alter for at møde den, som er ved at komme: “Her er din Gud“. Vi er glade, fordi Herren er kommet for at være iblandt os og har givet os sin kærlighed.

Lad Jomfru Maria, det inkarnerede Ords Moder, lede os på vores adventsrejse i forberedelse til Julens højtidelighed. Hun, der afventer i stilhed opfyldelsen af de guddommelige løfter, lærer os, at for at bringe fred og glæde til verden, må vi først byde Jesus Kristus, Freds Fyrst og kilde til glæden, velkommen ind i vores hjerte. For at dette kan ske, må vi konverteres til hans kærlighed og være klar til at gøre hans vilje.

Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s