Biskop Schneider sammenligner behandlingen af fire Kardinaler med det Sovjetrussiske regime: ”Vi lever i et trusselsklima”

Foran en tætpakket sal i Roms Centro Lepanto bad Biskop Athanasius Schneider fra Kazakhstan mandag de troende om brændende at holde fast ved Kirkens Læreembede vedrørende ægteskabets uopløselighed midt i den nuværende tilstand af flertydighed.

”Da Kristus for 2000 år siden prædikede, var kulturen og den herskende ånd radikalt i opposition til Ham. Konkret herskede forskellige religiøse retninger blandet sammen (synkretisme), også gnosticismen blandt kloge ledere, såvel som en altaccepterende tilgang blandt mængden – specielt med henblik på institutionen: Ægteskabet. Det eneste formål for Guds Søn var at åbenbare sandheden for verden”.

Med disse ord åbnede Biskop Schneider sin præsentation i nærvær af Kardinalerne Raymond Burke og Walter Brandmüller og hjælpebiskop Andreas Laun fra Salzburg, Østrig.

Schneider fortsatte med en præsentation af Kirkens håndtering af ægteskabet og dets uregelmæssigheder gennem historien fra Det gamle Testamente til moderne tid med speciel henvisning til tidlige kristne skrivelser af Henrik VIII og Napoleon I og aktuelle diskussioner.

Med hensyn til dubia offentliggjort af de fire Kardinaler, fortalte han LifeSiteNews i et eksklusivt interview i dag, at Kirken altid skulle fremme en ”dialogens kultur”.

”Formuleringen af dubia som Kardinalerne her har udtrykt med deres egne vendinger, har været en almen praksis i Kirken” forklarede han. ”Vi har behov for at kunne spørge åbent uden at være bange for repressalier”.

Biskop Schneider refererede til de talrige angreb, som de fire Kirkefyrster er blevet udsat for efter offentliggørelsen af deres dubia. Spørgsmålene er stadig ikke blevet besvaret af Pave Frans.

”Reaktionen på dubia er et bevis på det klima, som vi aktuelt oplever i Kirken”, sagde Biskop Schneider. ”Vi oplever et klima med trusler og afvisning af dialog overfor en specifik gruppe”.

Schneider fortsatte med at sige, at ”dialog kun synes at blive accepteret, hvis man tænker som alle de andre – Det er i praksis som et regime”.

Schneider fremhævede sin erfaring fra Rusland, hvor han blev født i Sovjettiden. Hans forældre blev sendt af Stalin til arbejdslejre eller Gulag, efter anden Verdenskrig. ”Hvis du ikke fulgte partilinjen, eller du stillede spørgsmål til den, kunne du ikke engang spørge om noget. Det er for mig en meget klar parallel, til det der sker nu som en reaktion på dubia – Kardinalernes spørgsmål”.

”Dette er en meget trist erfaring, specielt fordi alle taler om ”dialogens kultur” efter det Andet Vatikankoncil. Mens Biskopper åbent lærer hæresi, og intet sker med dem, det er i sandhed en alvorlig uretfærdighed og meget bedrøveligt”, tilføjede Biskop Schneider.

”Hvis Paven ikke svarer, vil næste skridt være at søge tilflugt i bønnen, til overnaturlige midler” sagde Schneider ”at bede for erkendelse hos Paven, og at han vil fatte mod”.

Schneider spekulerede på, hvad der kunne ske i den nærmeste fremtid. ”I kirkehistorien siger vi at i det værste tilfælde, hvor det gode trosfællesskab er truet, må Biskopperne, som er medlemmer af Bispekollegiet i en sand kollegial relation til Paven og med broderlig lydighed over for ham spørge ham offentligt om, at give afkald på den misgerning at give Kommunion til gengifte skilte katolikker, hvilket allerede bliver foretaget i mange bispedømmer”.

Idet han tilbageviser forskellige personers angreb mod Kardinalerne, forsvarede han de fire. ”Denne situation har allerede sine fortilfælde hos helgenerne – ikke hos skismatikere eller hæretikere. Hilary fra Poitiers, Skt. Katarina fra Siena og jeg tænker, at dette skulle være muligt i Kirken uden at en person bliver kaldt skismatiker”.

Kardinal Burke har fremsat en ”formel rettelse” måske for at løse situationens usikkerhed. ”I moralteologiens sprogbrug er en broderlig rettelse en kærlighedshandling, hvis den er fremsat i lydighed og med begrundelse”, bemærkede Schneider. ” Vi må vende tilbage til denne familiære måde at håndtere sagen på”.

Schneider afsluttede sit interview med LifeSiteNews ved at sige: ”Den Hellige Fader må bringe klarhed og støtte til sine brødre ved at løse tvivlsspørgsmålet. Vi må bede for dette; kun klarhed vil bringe enhed. Hvis der skal komme et svar fra Paven, må det ikke være flertydigt. Han må meddele, hvad sandheden er”.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er skrevet af Jan Bentz og publiceret på LifeSiteNews.com d. 6. december 2016. Den kan læses på:https://www.lifesitenews.com/news/bishop-schneider-compares-treatment-of-four-cardinals-to-soviet-regime

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s