Prædiken (1/1/17)

Festen for Jomfru Maria, Guds Moder afslutter Juleoktaven, som begynder med Herrens fødsel, livets fest. Fødsel taler altid om Moder, om hende, der giver liv. Den første dag i det nye år er forståeligt og naturligvis dagen hos moderen. Marias moderskab er således det sidste budskab fra Herrens Fødsel: Herren er med os ved Guds guddommelige forsyn gennem det guddommelige lige så vel menneskelige moderskab. Vi må begynde livets rejse gennem det nye år med hende, som er os givet til moder og som tegn på hans mildhed og omsorg.

Dagens evangelium fortæller at hyrderne skyndte sig til stalden i Betlehem og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Efter at have set ham, fortalte de, hvad de havde fået at vide om ham. Alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem; men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. (Luk 2: 19).

Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem”. Denne sætning udtrykker et vidunderligt aspekt af Marias moderskab: hun skatter sit barn, frelserens liv som et mysterium.

I en vis forstand, følger kirkens liturgiske år i dette moderskabs fodspor, som begynder med bebudelsens højtidelighed den 25. marts, præcis ni måneder før jul.

På dagen for Bebudelsen, hørte Mary englens ord: ” Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige… »Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. “(Luk. 1: 31-33, 35). Og hun svarede: “Lad det ske mig efter dit ord” (Luk 1: 38).

Maria undfangede Jesus, sin søn ved Helligånden. Ligesom enhver mor, bar hun ham i sin livmoder. Hun fødte ham i nat i Betlehem. Således begyndte Guds Søns jordiske liv og hans mission om frelsen i verdens historie.

Hvordan kan vi undres over, at Guds Moder husker alt det på en helt speciel og virkelig unik måde? For hver mor har en tilsvarende viden om begyndelsen på et nyt liv i hende. Og ethvert menneskes historie er skrevet først og fremmest i dets egen mors hjerte. Det er så ikke underligt, at det samme gjaldt for Guds Søn: “Maria gemte alle disse ting, overvejede dem i sit hjerte“.

I dag, på årets første dag og på tærsklen til et nyt år, vender tilbage Kirken til denne indre oplevelse af Guds Moder. Hun gør det ikke alene ved at tænke tilbage på begivenhederne i Betlehem, Nazaret og Jerusalem, på de forskellige faser, det vil sige, på Forløserens jordiske liv, men også ved at overveje alt, hvad hans liv, død og opstandelse har skabt i menneskets historie.

Maria var til stede med apostlene på pinsedagen. Hun deltog direkte i ​​Kirkens fødsel. Siden da har hendes moderskab ledsaget frelsens historie og ​​den store menneskelige families rejse, som forløsningens arbejde er beregnet til.

Der er ikke noget billede af mysteriet om Herrens fødsel, som er enklere end billedet af moderen med Jesus i sine arme. Er dette billede ikke kilden til vores enestående tillid: både til Ham og hans moder?

Men der er også et andet billede af Moderen med sønnen i hendes arme: Pietà, Maria holder Jesus, som er blevet taget ned fra korset. Ham, hendes søn som havde været døende for hendes øjne.

Kirken fejrer af god grund dagens højtidelighed ikke som en abstrakt idé, men et mysterium, og en historisk begivenhed, fordi at leve for kirken er at rejse gennem året i Guds Moders fodspor: at skatte hele frelserens liv og lade hans liv kaste lys over kirkens liv.

Lad os bede til hende i begyndelsen af dette nye år: “Mor, du som ved, hvad det er at holde liget af Din søn i dine arme. Skån alle mødre for deres børns død, pinsler, slaveri, ødelæggelser, forfølgelse, koncentrationslejre, fængsler! Bevar i dem glæden ved deres børns fødsel, opfostring, udvikling. I Herrens fødsels navn bed om fred sammen med os, med al den skønhed og storhed af din moderskab, som Kirken ophøjer og beundrer. Vi beder dig: Vær med os hvert øjeblik! Gør dette nytår til et år med fred i kraft af din søns fødsel og død!

I begyndelsen af ​​år 2017, stoler vi på din moderlige “hukommelse”, O Maria! Vi begiver os ud på denne særlige vej, frelsens historie, som holdes i live i dit hjerte som Guds Moder. Til dig overdrager vi alle dage i det nye år, fremtiden for Kirken, menneskehedens fremtid, fremtiden for hele universet. Amen.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s