En aktivist fra befrielsesteologien: Pave Frans er en af vore

Den førende fortaler indenfor befrielsesteologien i 1980’erne priser Pave Frans og kritiserer underskriverne af den for nylig udsendte Dubia. Leonardo Boff, som gennem hele sit liv har været en prominent fortaler for befrielsesteologien i Brasilien, gav et interview til den tyske avis Kölner Stadt-Anzeiger Berlin, og som blev offentliggjort i julen.

Boff trådte ind i Franciskanerordenen i 1959 og blev ordineret som katolsk præst i 1964, hvor han blev en kontroversiel skikkelse og en fremtrædende fortaler for venstreorienterede meninger. Mens han var præst, blev han en markant kritiker af kapitalismen og en stærk fortaler for befrielsesteologien.

Befrielsesteologien er en religiøs bevægelse, som tilbyder en marxistisk forståelse af fattigdom og undertrykkelse, og som opstod i Sydamerika i 1960’erne. En KGB afhopper, som senere konverterede til Katolicismen, hævdede, at det var en bevægelse opfundet af KGB og udbredt af villige Sydamerikanske Biskopper.

Hans politiske og sociale agitation indhentede ham til sidst, da Kirken i 1985 forbød Boff offentlige udtalelser efter udgivelsen af hans bog ”Kirken: Karisma og Magt”. Med et mistillidsvotum fra Rom for at planlægge deltagelse ved Eco-92 Earth Summit besluttede Boff sig til sidst til at forlade Franciskanerorden samt sit præsteembede.

Når han blev spurgt om sin beslutning, svarede Boff: ”Alt har en grænse, og jeg havde nået min grænse”.

I sit juleinterview talte han udførligt om Pave Frans og hans forhold til befrielsesteologien.

”Frans er en af vore”, hævdede Boff. ”Han har gjort befrielsesteologien til en almindelig del af Kirken”. Og han har udvidet den. De, som taler om de fattige må også tale om jorden i dag, fordi den er blevet plyndret og skændet”.

Boff indrømmede, at han havde været i kontakt med ham, da han skrev ”Laudato Si” og havde konsulteret ham, da han skrev Encyklikaen.

Han bad mig om materiale til ”Laudatio Si”. Jeg har rådgivet ham og sendt noget af det, jeg har skrevet. Og han benyttede det også. Nogle mennesker har fortalt mig, at da de læste det, tænkte de, ”Det er Boff”. Forresten, Pave Frans sagde til mig: ”Boff, vær venlig ikke at sende papirerne direkte til mig”.

Da Boff spurgte Den hellige Fader, hvorfor han ikke kunne sende papirerne direkte til ham, svarede Frans, at Vatikanets bureaukrati ikke ville godkende det og måske blande sig.

September 2013 mødtes Pave Frans med Gustavo Gutiérrez, som spillede en vigtig rolle i grundlæggelsen af befrielsesteologien i Sydamerika, dette blev set som et tegn fra Rom, så man modererede sin indstilling til befrielsesteologien. Kanoniseringen af Ærkebiskop Oscar Romero i 2015, en legendarisk skikkelse indenfor befrielsesteologien, blev også af nogle set som en positiv tilnærmelse til bevægelsen.

Boff fortsatte med at sige ”Han har søgt forsoning med de mest vigtige repræsentanter indenfor befrielsesteologien med Gustav Gutérrez, Jon Sobrino og også med mig.

Senere i interviewet kritiserede Boff det brev, der blev sendt af de fire Kardinaler i november, hvor de bad om en afklaring af visse teologiske emner i Amoris Laetitia.

Paven føler vindens skarphed fra egne rækker, specielt fra USA. Denne Kardinal Burke, Leo Burke, som nu har skrevet et brev sammen med Kölns Kardinal Meisner, er som en Donald Trump i Den Katolske Kirke. Men til forskel fra Trump er Burke ude i kulden i Curien. Gudskelov. Disse folk tror faktisk, at de skulle korrigere Paven. Som om de stod over Paven.

Han fortsatte med at kommentere vedrørende visse reformer, som muligvis kunne finde sted i fremtiden. ”Hvem ved? Måske kvindelige diakoner eller muligheden for at gifte præster igen kan benyttes i den pastorale omsorg”.

”Hvis de mange tusinde gifte præster var i stand til at udøve deres embede igen, ville det være det første skridt mod at forbedre situationen – og på samme tid en impuls til Den Katolske Kirke om at slippe bindingerne til cølibatet.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er skrevet af Stefan Farrar og publiceret på ChurchMilitant d. 27. december 2016. Den kan læses på:http://www.churchmilitant.com/news/article/liberation-theology-activist-pope-francis-is-one-of-us

(Oversat af Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s