Prædiken (Herrens åbenbarelse)

I dag fejrer vi med glæde Epiphanien, Herrens åbenbarelse for de folk, der er repræsenteret af de 3 vismænd, mystiske figurer der kom fra øst. Vi fejrer i sandhed Kristus, destinationen for folkenes pilgrimsfærd på jagt efter frelsen.

I den første læsning lyttede vi til profeten, inspireret af Gud, idet vi betragter Jerusalem som et fyrtårn, fyrtårn af lys som vejleder alle folk på deres rejse gennem jordens mørke og tåge.

Herrens herlighed skinner på den hellige by og tiltrækker først og fremmest sine egne børn, fordrevne og spredte, men også, på samme tid, de hedenske nationer, der kommer til Zion fra alle sider, som til et fælles hjemland, der beriger Zion med deres goder (Es 60: 1-6).

Den anden læsning præsenterer, hvad apostlen Paulus skrev til Efeserne: at både jøderne og hedningerne er medarvinger og medindlemmede i legemet, Kristi kirke og har medandel i forjættelsen i Kristus Jesus i kraft af det evangelium. Det er “mysteriet” som åbenbares ved tidens fylde. Det er den “nåde”, som Gud har gjort Paulus til forvalter af (Ef 3: 2-3, 5-6).

Om lidt vil vi sige i prefation: “I dag, åbenbarede du i Kristus din evige frelses plan og viste ham som folkenes lys“.

Flere spontane spørgsmål opstår: i hvilken forstand er Kristus stadig Lumen Gentium, lys for folkene, i dag? Og hvem er vismændene i dag?

Dagens højtidelighed tilbyder os frelsens perspektiv, baseret på manifestationen af ​​en Gud, der åbenbarede sig i historien som lys i verden for at guide menneskeheden og føre den til sidst ind i det forjættede land, hvor frihed, retfærdighed og fred regerer. Og vi ser mere og mere tydeligt, at ved vores egne kraft, kan vi ikke skabe retfærdighed og fred, medmindre lyset af en Gud, der viser os sit ansigt, er åbenbaret for os, en Gud, der viser sig for os i krybben i Betlehem og på korset.

Epiphanien fremviser vismændene i en tilstand af “pilgrimsfærd”, det vil sige i en bevægelse af søgning, ofte lidt forvirret, hvis ankomststedet, kort sagt, er Kristus, selvom stjernen til tider er skjult. Samtidig, fremviser den en Gud, som til gengæld er på pilgrimsfærd, en pilgrimsrejse mod mennesket. Der er altså ikke kun menneskets pilgrimsfærd mod Gud; Gud selv har begivet sig mod os: hvem er Jesus, i virkeligheden, hvis ikke den Gud, som så at sige går ud af sig selv og forlader sin herlighed for at møde menneskeheden? Det var ud af kærlighed, at han kom ind i vores historie som Immanuel, Gud med os; det var ud af kærlighed, at han kom og bragte os et nyt liv (Joh 3: 3-6) og sår det i vores jord, så det kan spire, blomstre og bære frugt.

Den Gud, der går os i møde opfordrer gennem vismændene alle søgende, sandhedens og livets: “Fortsæt din søgning uden at være træt og nogensinde fortvivlet af sandheden”, og at det, i virkeligheden, er den store fare: at miste interessen for sandheden og søger kun handling, effektivitet og pragmatisme! “Husk ordene fra en af ​​dine gode venner, Skt. Augustine: “Lad os søge med ønsket om at finde, og finde med ønsket om at søge stadig mere “. Lykkelige er de som besidder sandheden, søger mere alvorligt for den for at forny, uddybe, forkynde og dele den med andre. Glade også er de, der ikke har fundet den, arbejder hen imod den med et oprigtigt hjerte. Må de søge morgendagens lys med lyset af i dag, indtil de når lysets fylde.

Kristus er lyset, og lyset kan ikke formørkes, men kan kun belyse, lysne, åbenbare. Ingen bør derfor være bange for Kristus og hans budskab! Og hvis, ned gennem historien, har kristne som begrænsede mennesker og syndere undertiden forrådt ham ved deres adfærd, gør dette det endnu tydeligere, at lyset er Kristus, og at Kirken afspejler det kun ved at forblive forenet med ham.

Vi har set hans stjerne i Østen, og er kommet til at tilbede Herren” (Matt 2: 2).

Hvad overrasker os hver gang, når vi lytter til disse ord fra vismændene, er, at de kastede sig ned for en simpel baby i hans mors arme, ikke ​​et kongeligt palads, men tværtimod, i fattigdom og i en stald i Betlehem (Matt 2: 11).

Hvordan var det muligt? Hvad overbeviste vismændene, at barnet var “jødernes konge” og ​​folkenes konge? Der er ingen tvivl om, at de blev overtalt af stjernetegnet, som de havde set, og som var kommet til at hvile præcist over stedet, hvor barnets blev fundet (Matt 2: 9). Men selv stjernen ville ikke have været tilstrækkeligt, havde vismændene ikke været mennesker, som i deres indre åbner for sandheden. I sammenligning med kong Herodes, som var besat af sin magt og rigdom, var vismændene rettet mod målet af deres søgen, og når de fandt det, selv om de var dannede mænd, opførte de sig som hyrder i Betlehem: de genkendte tegnet og tilbad barnet og ofrede ham deres dyrebare og symbolske gaver, som de havde bragt med sig.

Kære brødre og søstre, lad os overveje billedet af vismændenes tilbedelse. Det indeholder en krævende og stadigt aktuel besked. Det er krævende og altid aktuel, først og fremmest for Kirken, som afspejler sig i Maria, og som er kaldet til at fremvise for menneskeheden Jesus. Ja, intet andet end Jesus. Ja, han er alt og kirken eksisterer for udelukkende at forblive forenet med ham og gøre ham kendt for verden. Må det inkarnerede Ords Moder hjælpe os til at være føjelige disciple for hendes søn, folkenes lys! Eksempel fra vismændene af dengang er også en invitation til søgende og videnskabsmænd i dag til at åbne deres sind og hjerter for Kristus og til at tilbyde ham gaver af deres forskning. Lad os gentage for alle mennesker i vor tid: vær ikke bange for Kristi lys! Hans lys er sandhedens pragt. Lad jer blive oplyst af ham, alle jordens folk; lad jer omfavnes af hans kærlighed og I vil finde vej til fred og til liv. Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s