2016: Året hvor Pave Frans endelig bekendte kulør

2016 markerede et dramatisk vendepunktet for Pave Frans’ pontifikat. Det vil stå tilbage som året med den store opvågning, hvor flere og flere troende katolikker og prælater, inkluderet kardinaler kom til en frygtelig forståelse af, at der er et stort problem med den nuværende Pave.

I begyndelsen af hans tid som Pave lod de fleste, inklusiv LifeSite, Frans nyde godt af tvivlen. De fortalte gentagne gange sig selv og andre, at de ikke skulle tro på medierne; at hans ord var blevet taget ud af en sammenhæng og fejloversat; at han bare var dårlig til at give interview; at han ofte ikke var bevidst om følgerne af sine ord; at han ønskede at være pastoral og således overdrev tingene til tider; og at uofficielle interviews ikke er officielle udtryk for Kirkens lære.

Mange af disse håb var naglet til resultatet fra de to kontroversielle synoder om familien. Man håbede, at det endelige dokument fra Paven ville sætte tingene på plads, efter at han havde tilladt mange biskopper at udtrykke sig frit, endog på måder som var lige modsat Kristi ord. Til slut, tænkte de, at det ville blive som ved Pave Paul VI, som efter to år med overvejelser og intenst tilskyndet af talrige nære rådgivere til at ændre Kirkens stadige lære mod prævention. Ikke desto mindre proklamerede Humanae Vitae og bekræftede den evige autentiske katolske lære.

Imidlertid blev det ikke sådan med Amoris Laetitia. Forvirringen gnaver stadig og forøges, når Pave Frans selv har bekendt sine egne personlige synspunkter vedrørende alvorlige sager, der er under overvejelse. Han viste sig at være, ikke mindst i vanskelige tilfælde, åben for at ændre kirkens lære, eller som han selv udtrykker det, at være åben overfor ”Helligåndens tilskyndelser”.

Men skiftet fremstår dog mest klart i dubia, udarbejdet af de seks kardinaler, hvor fire af dem offentligt stod frem, men det ses også i form af en voksende bekymring udtrykt af officielle og magtfulde katolske organer såsom EWTN. Det katolske medieimperium, grundlagt af Den hellige Moder Angelica, har i deres tv-programmer med Raymond Arroyo, i deres avis The National Catholic Register med Ed Pentin, og i deres UK-blog ledet af diakon Nick Donnelly, præcist og ligetil rapporteret om kontroverser forårsaget af Pave Frans.

Andre officielle katolske personligheder og organer er også begyndt at udtrykke både forfærdelse og alvorlig bekymring, men efter at have været vidne til degraderingen af kardinal Burke, og den brutale håndtering af sagen med de Franciskanske brødre af Den ubesmittede samt mange andre barske handlinger, er deres forfærdelse indtil videre for det meste blevet udtrykt i et hviskende tonefald.

Det er lærerigt at iagttage, hvad der er blevet gjort for at vurderer situationen. Historisk set, med meget få undtagelser hvor en Pave åbent er blevet konfronteret af kardinaler, er et flertal kommet ham til undsætning. Men i sagen med dubia ser vi imidlertid, at yderligere, udover de fire kardinaler som er fremtrådt offentligt, udtrykker andre også deres sympati og ønske om, at Paven besvarer spørgsmålene og afslutter forvirringen. Ja, en sværm af biskopper og en håndfuld kardinaler er sprunget til for at forsvare Paven, mange af dem med personligt nedsættende bemærkninger rettet direkte mod de fire kardinaler. Men hvor er hovedparten af det 120 mand store kollegium af kardinaler i forsvaret af Paven?

Alvoren af den aktuelle situation kan bedst forstås ved at studere beviserne. For at demonstrere bekymringen over Pave Frans præsenterer LifeSite her den foruroligende udvikling med Pave Frans i embedet i 2016.

For korthedens skyld bliver de fleste af sagerne præsenteret med et par beskrivende ord og med et link til en uddybende forklaring og nærmere studie. Dette er ikke ment som en udtømmende oplistning for året, men blot de mest alvorlige sager. Vi beder til, at denne oplistning tjener til at gøre flere katolikker opmærksomme på behovet for intensiv bøn, ofre og en aktiv handling for Kirken og Paven på dette alvorlige tidspunkt i Kirkens 2000 år gamle historie. 

Den 18. januar 2016: Paven: Katolikker, som siger ”Det er altid blevet gjort på en bestemt måde”, har et ”lukket hjerte” og vil aldrig nå den fulde sandhed”, og er ”lukkede for tilskyndelser fra Helligånden”.

Link til artikel: “closed to the surprises of the Holy Spirit.”

Den 21. januar 2016: Pave Frans ændrede Skærtorsdags fodvaskningsritual til at omfatte kvinder. Kristus vaskede fødderne på Sine mandlige apostle ved det sidste måltid.

Link til artikel: changes Holy Thursday foot-washing ritual to include women. 

Den 8. februar 2016: Paven kalder Italiens fremmeste fortaler for abort en af nationens glemte og store skikkelser. I et interview med Corriere Della Sera priser Pave Frans Italiens førende fortaler for abort, Emma Bonino, som en af nationens glemte og store skikkelser og sammenligner hende med store historiske personer såsom Konrad Adenaur og Robert Schuman.

Link til artikel: Pope calls Italy’s foremost abortion promoter one of nation’s ‘forgotten greats’. 

Den 18. februar 2016: Pave Frans’ ikke korrigerede bemærkninger om prævention fortolkes over hele verden som en ændring i Kirkens lære. På flyet retur fra Mexico blev Pave Frans spurgt ud om det at undgå graviditet i områder med risiko for at få overført Zika virus. ”Paul VI, en stor personlighed, tillod i en vanskelig situation i Afrika, nonner at benytte svangerskabsforebyggende midler i tilfælde af voldtægtssager”, sagde han. Efter at have gentaget at abort aldrig er moralsk retfærdiggjort, sagde han, ”på den anden side at undgå graviditet er ikke et absolut onde. I visse tilfælde, som det jeg nævnte hos den velsignede Paul VI, var sagen helt klar”. 

Vatikanet bekræfter, at Pave Frans har godkendt brugen af svangerskabsforebyggende midler og kondomer i grelle tilfælde. (Imidlertid, at handle således ville gå imod den klare lære fra tidligere Paver).           

Links til artikler: Pope Francis’ uncorrected remarks on contraception interpreted worldwide as a shift in Church teaching og Vatican confirms ogcontradict the clear teaching 

Den 2. marts 2016: Paven ændrer Vatikanet retningslinjer i forhold til, at katolske statsledere i ikke ordnede ægteskabelige forhold bliver i stand til at møde Paven sammen med deres partnere.

Link til artikel: Pope changes Vatican protocol

Den 8. april 2016: Paven udsender sin apostoliske skrivelseAmoris Lataetitia og skaber en vedvarende storm i Kirken.

Link til artikel: Amoris Laetitia 

Den 14. april 2016: Pave Frans advarer imod dem, som modsætter sig Helligånden ved såkaldt troskab mod loven.

Link til artikel: Pope Francis warns against those who resist the Spirit

Den 16. april 2016: Paven besøger migranter på den græske ø Lesbos og tager derefter tre muslimske familier med tilbage til Vatikanet, men ingen kristne familier.

Link til artikel: 3 Muslim families back to the Vatican, but no Christian families. 

Den 29. april 2016: Den amerikanske vicepræsident og abortfortaler Joe Biden taler i Vatikanet om voksnes stamceller.

Link til artikel: Pro-abortion U.S. Vice President Joe Biden speaks at Vatican event on adult stem cells.

Den 3. maj 2016: En ærkebiskop tæt på Paven siger, at Paven ønskede at skjule sin støtte til Kommunion til fraskilte gengifte. Ærkebiskop Bruno Forte, hovedsekretær for synoden om ægteskab og familie, hævder offentligt, at Paven Frans har sagt, ”Hvis jeg udelukkende talte om Kommunion for de fraskilte og gengifte, er I så ikke klar over hvilket frygteligt rod, vi ville forårsage. Derfor taler vi ikke klart, vi taler på de præmisser, der foreligger, herefter vil jeg drage konklusionerne.

Link til artikel: Archbishop close to Pope says Pope wanted to conceal his support for communion for remarried divorcees

Den 12. maj 2016: Paven siger, at Kirken bør være opmærksom på at ordinere kvindelige diakoner.

Link til artikel: Pope says the Church should study ordaining women as deacons. 

Den 16. maj 2016: Pave Frans sammenligner radikal islamisme med katolsk evangelisering: ”Det er sandt, at tanken om at erobre er indbygget i Islams sjæl. Imidlertid, er det også muligt at fortolke formålet i Matthæusevangeliet, hvor Jesus sender Sine disciple ud til alle nationer med samme hensigt for at erobre”.

Link til artikel: Pope Francis compares radical Islam to Catholic evangelization

Den 29. maj 2016: Pave Frans belønner Hollywood forkæmpere for abort og uægteskabelige forhold: Richard Gere, George Clooney and Salma Hayek.

Link til artikel: Pope Francis gives award to Hollywood pro-abortion, anti-marriage advocates 

Den 2. juni. 2016: Paven beklager sig over et for stort fokus på Kristi ord til kvinden grebet i ægteskabsbrud ”Gå og synd ikke mere”: Somme tider føler jeg lidt tristhed og misfornøjelse, når folk går lige til Jesu sidste ord til hende: ”Gå og synd ikke mere”. De benytter disse ord til at forsvare Jesus for ikke at tage hensyn til loven”.

Link til artikel: Pope laments too much focus on Christ’s words to adulterous woman “go and sin no more”: 

Den 9. juni 2016: Pave Frans: ”Rigid.. dette eller ingenting” katolikker er ”hæretikere” og ”ikke katolske”.

Link til artikel: Pope Francis: “Rigid… this or nothing” Catholics are “heretical” and “not Catholic.”

Den 17. juni 2016: Pave Frans: At være samboende er et ”rigtigt ægteskab” og ”har det virkelige ægteskabs nåde”.

Link til artikel: Pope Francis: Cohabitations are “real marriage” and “have the grace of real marriage.”

Den 21. juni 2016: Paven siger, at der er absolut forbud mod dødsstraf: ”Buddet om, at du ikke må slå ihjel”, har absolut værdi og gælder både for den skyldige og uskyldige ….. Der er et tegn på håb, for den offentlige mening viser en stigende modstand mod dødsstraf, endog som et middel til legitimt socialt forsvar … Det er en fornærmelse mod livets ukrænkelighed og den menneskelige persons værdighed; det modsiger ligeledes Guds plan”.

Paven siger, at alt i Amoris Laetitia er doktrinært: ” For Jeres egen sjælefreds skyld er jeg nødt til at fortælle Jer, at alt hvad der står i skrivelsen Amoris Laetitia og her referer jeg til ordene fra en stor teolog, som engang var sekretær for kongregationen for troslære, kardinal Schönborn, som forelagde den (Amoris Laetitia) – alt er Thomistisk fra start til slut. Den er doktrinær.

Links til artikler: Pope Francis says there’s an absolute ban on the death penalty og all of Amoris Laetitia is sound doctrine 

Den 26. juni 2016: Pave Frans fordrejer katekismens lære vedrørende homoseksualitet. I flyet på vejen tilbage fra et besøg i Armenien, sagde Pave Frans, at katolikker bør undskylde overfor homoseksuelle. ”Jeg gentager, hvad katekismen i Den katolske Kirke siger: At man ikke må diskriminere mod dem, at de skal respekteres og ledsages pastoralt”, sagde Paven. ”Problemet er, at en person, som er i den tilstand med god vilje og søger Gud, hvem er vi til at dømme? Og vi må ledsage dem godt … det er hvad katekismen siger, en klar katekisme, tilføjede Paven. Katekismens lære om homoseksualitet er givet i tre paragraffer og omfatter lidt mere end 220 ord. Pavens svar refererer kun 20 ord fra det midterste af den anden paragraf og ignorerer talrige passager, der advarer mod en skadelig seksuel opførsel.

Link til artikel: Pope Francis misrepresents the Catechism on homosexuality. 

Den 7. juli 2016: Pave Frans udnævner Chicagos ærkebiskop Blase Cupich til at være medlem af Kongregationen for biskopper.

Pave Frans distancerer sig fra ”meget konservative” biskopper.

Links til artikler: Pope Francis named Chicago Archbishop Blase Cupich to serve as a member of the Congregation for Bishops. og Pope Francis distances himself from ‘very conservative’ bishops. 

Den 18. juli 2016: Vatikanet fremlægger en hurtig afvisning af kardinal Sarah’s ønske om Messer, hvor præsten har front mod øst.

Link til artikel: Vatican issues quick dismissal of Cardinal Sarah’s call for Mass facing East. 

Den 26. juli 2016: Paven: Martin Luther’s hensigter var ikke forkerte, han var en reformator.

Link til artikel: Pope: Martin Luther’s intentions were not mistaken, he was a reformer.

Den 27. juli 2016: Ved Verdensungdomsdagene udgiver Vatikanet ”teen sex-ed program”, som udelader forældre og dødssynd, og inkluderer seksuelle fotos og film.

Link til artikel: At World Youth Day, Vatican releases teen sex-ed program that leaves out parents and mortal sin 

Den 2. august 2016: Pavens kommission for diakoner inkluderer støtter af et kvindeligt præsteskab.

Link til artikel: Pope’s deaconess commission includes women’s priesthood supporter. 

Den 23. august 2016: Lækkede e-mails viser, at George Soros betalte venstreorienterede grupper for at få indflydelse på Pavens USA besøg. Disse e-mails nævner den betydningsfulde pavelige rådgiver kardinal Maradiaga som en mulig kontakt.

Link til artikel: George Soros paid leftist groups to influence Pope’s USA visit.

Den 1. september, 2016: Pave Frans: Benyt skriftemålet, når du undlader at genbruge og anger overdreven brug af plastic og papir, økologisk omvendelse og nye barmhjertighedsgerninger.

Link til artikel: Pope Francis: Go to confession for not recycling, repent of excess plastic and paper, ecological conversion and new works of mercy. 

Den 9. september 2017: Paven: Der er ingen anden forståelse afAmoris Laetitia, end at man tillader Kommunion til skilte gengifte i visse tilfælde.

Pave Frans: ”Uenighed er det våben djævelen benytter mest til at ødelægge Kirken indefra”.

Links til artikler: Pope: There’s “no other interpretation” of Amoris Laetitia than allowing communion for divorced/remarried in some cases. og Pope Francis: “Division is the weapon the devil employs most to destroy the Church from within.”

Den 29. september 2016: En rapport afslører, at nogle af de 45 underskrivere føler, at det brænder under dem, fordi de har tilskyndet til klarhed omkring Amoris Laetitia.

Link til artikel: some of the 45 signatories are feeling the heat over their letter urging clarification of ‘Amoris Laetitia’.

Den 1. oktober 2016: Pave Frans siger, at det er en “alvorlig synd” at forsøge at omvende de ortodokse. ”Det er en meget alvorlig synd mod økumenien: Man skal ikke være proselyt”.

Link til artikel: Pope Francis says it is a “very grave sin” to try to convert the Orthodox

Den 2. oktober 2016: Pave Frans kalder en kvinde med en kønsoperation en “mand” og kalder partnere “gifte”.

Link til artikel: Pope Francis calls woman with sex-change operation a “man” and calls partners “married”. 

Den 6. oktober 2016: Paven: Sand doktrin er ikke en rigid hengivenhed til Loven, som forhekser ligesom ideologier gør.

Link til artikel: True doctrine is not a rigid attachment to the Law, which bewitches as ideologies do.

Den 9. oktober 2016: Paven erstatter kardinal Sarah, som taler ved indvielse af Johannes Paul II Institut, og kardinalen får ikke tilladelse til at tale ved en anden begivenhed.

Ved et jordskælvsagtigt skift udnævner Paven den meget liberale Chicago biskop Blase Cupic og to andre progressive amerikanere blandt 17 nye kardinaler. Han udnævner også den liberale belgier Jozef de Kesel til Kardinal.

Links til artikler: Pope to replace Cardinal Sarah for speech at John Paul II Institute’s inauguration, og not permitted to speak og In “seismic shift” Pope appoints very liberal Chicago Archbishop Blase Cupich and 2 more U.S. progressives among 17 new cardinals.

Den 13. oktober 2016: Paven modtager en statue af Luther i Vatikanet og giver en ny definition “lunkenhed”. Pave Frans fortæller pilgrimme i Vatikanet, ”det er ikke tilladt” at overbevise ikke kristne” om sin tro. ”Du må give vidnesbyrd om dit kristne liv; det vil være dit vidnesbyrd, som rører hjerterne på dem, der ser på dig” tilføjede han. Og han sluttede: ”Det vil være Helligånden, som rører hjertet med dit vidnesbyrd – det er måden, du spørger på – og du med hensyn kan fortælle ”hvorfor”, men uden at ville overbevise”.

På dette møde gav Paven også en ny definition af ordet ”lunkenhed”, som ifølge Pave Frans er, når kristne er ivrige efter på den ene side, at forsvare kristendommen i vesten og på den anden side vender sig bort fra flygtninge og andre religioner”.

Links til artikler: statue of Luther in the Vatican and gives a new definition of “lukewarm.”  og “it is not licit” to “convince

Den 24. oktober 2016: Pave Frans sagde: Bag rigiditet ligger noget skjult vedrørende en persons liv. Rigiditet er ikke en gave fra Gud.

Link til artikel: Pope Francis said ‘…beneath rigidity there is something hidden about a person’s life. Rigidity is not a gift of God.

Den 28. oktober 2016: Pave Frans støtter igen Kirkens progressive kræfter ved et komplet eftersyn af Vatikanets Kongregation for gudstjeneste (hellig liturgi).

Link til artikel: Pope Francis again elevates Church progressives in a complete overhaul of the Vatican’s Congregation for Divine Worship.

Den 1. november 2016: Paven foreslår ”nye mål for en ny tid”.

Link til artikel: Pope proposes ‘new beatitudes for a new age’.

Den 8. november 2016: Pave Frans tager igen imod besøg fra Italiens ledende abortmodstander.

Link til artikel: Pope Francis again welcomes visit from Italy’s leading abortion advocate.

Den 10. november 2016: Paven: Det pontifikale akademi for livsvarige medlemmer afkræves ikke længere at underskrive et pro-life dokument.

Link til artikel: Pope: Pontifical Academy for Life members no longer required to sign pro-life declaration.

Den 11. november: Pave Frans om de unge, der kan lide den Latinske Messe: ”Hvorfor så meget rigiditet?” Pave Frans siger, at han undrer, sig over hvorfor nogle unge mennesker, som ikke er vokset op med Den gamle latinske Messe, alligevel foretrækker den. ”og jeg spørger mig selv: Hvorfor så meget rigiditet? Grav, grav, denne rigiditet skjuler altid noget, usikkerhed eller måske endda noget andet. Rigiditet er et forsvar. Sand kærlighed er ikke rigid”.

I et interview sagde pave Frans, ”Det vi ønsker er en kamp imod ulighed, dette er det største onde, som findes i verden”.

Eugenio Scalfari rapporterer Pave Frans svar til et spørgsmål, Er det kommunisterne, der tænker som de kristne”. Vatikanet udsender som sædvanlig ingen afklaring på dette.

Links til artikler: Pope Francis on the young who like Latin Mass: ‘Why so much rigidity?’ og In an interview Pope Francis said, “What we want is a battle against inequality, this is the greatest evil that exists in the world.” og Pope Francis’ response  og  “It is the Communists Who Think Like Christians“.

Den 18. november 2016: I kølvandet på de fire kardinalers brev irettesætter Pave Frans kritikerne af Amoris Laetitias legitimitet.

Vatikanekspert: Kilder meddeler, at Pave Frans ”kogte over af raseri” over kritikken af Amoris.

Links til artikler: In wake of 4 Cardinals letter, Pope Francis rebukes ‘legalism’ of Amoris Laetitia critics. og Vatican expert: Sources say Pope Francis ‘boiling with rage’ over Amoris criticism.

Den 27. november 2016: Paven benytter offentligt skandaløs terminologi såsom koprofagi og koprolali

Link til artikel: Pope publicly uses the scatalogical terms coprophagia and coprophilia.

Den 21. december 2016: Paven påbegynder en undersøgelse af Malteserordenen, efter at de har fyret en topembedsmand i en kondomskandale.

I sin årlige juletale til den Romerske Curie siger Pave Frans, at ”Det er ondskabsfuld modstand” mod hans reformer, som ”tager tilflugt i traditionerne”, og det stammer fra djævelen.

Links til artikler: Pope launches an investigation of the Knights of Malta after they fired top official over condom scandal. Og Pope Francis says that ‘malicious resistance’ to his reforms that ‘takes refuge in traditions’ is from the devil.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er skrevet af John-Henry Westen og publiceret på LifeSiteNews.com d. 3. januar 2017. Den kan læses på: https://www.lifesitenews.com/news/2016-the-year-pope-francis-finally-showed-his-hand

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s