Kardinal Müller: Ingen korrektion af Paven

Vatikanets doktrinære chef og vagthund siger: Der vil ikke blive foretaget nogen formel korrektion af Pave Frans.

Kardinal Gerhard Müller, Troslærekongregationens præfekt, sagde søndag til den italienske tv station TGCOM24 om dubia fra de fire kardinaler, ”Det bryder jeg mig ikke om”. Efter hans mening udgørAmoris Laetitia ”ingen fare for troen”, og derfor var det forkert nærmest at tvinge Paven til at sige ja eller nej til deres doktrinære forespørgsler.

Han sagde også, at han var ”overrasket” over, at brevet var blevet offentliggjort.

”Selv en broderlig korrektion af Paven synes meget fjern”, forklarede han, ”det er ikke muligt på dette tidspunkt, fordi den (Amoris Laetitia) ikke udgør en fare for troen”.

Fire kardinaler – Raymond Burke, Carlo Cafarra, Joachim Meisner, Walter Brandmüller udsendte en række spørgsmål til Pave Frans i september 2016, hvor de efterspurgte klarhed vedrørende passager i den apostoliske skrivelse, der havde skabt en udbredt forvirring. Med titlen” vi søger klarhed: En bøn om at løse knuderne i Amoris Laetitia,” bemærkede kardinalernes brev ”en alvorlig desorientering og stor forvirring” blandt de troende over ”modstridende fortolkninger” i skrivelsen.

”Vi ønsker at hjælpe Paven med at forebygge splittelse og konflikter i Kirken, idet de bad ham om at fjerne enhver tvetydighed”, uddybede brevet.

Eftersom Den hellige Fader undlod at besvare spørgsmålene eller dubia i to måneder, offentliggjorde kardinalerne brevet. Det har senere fremprovokeret kontroverser og ført til angreb fra kollegiale prælater, hvor en endda beskyldte kardinalerne for frafald og for at fremme et skisma.

Burke har gjort det klart, at hvis Den hellige Fader ikke reagerer, kan kardinalerne benytte den ekstraordinære foranstaltning, hvor man søger en formel korrektion af Paven. Adspurgt af EWTN’s Raymond Arroyo den 15. december 2016, om muligheden for en formel korrektion stadig er eksisterende, svarede Burke, ”Selvfølgelig gør den det. Det er en standardiseret praksis i Kirken, hvordan man håndterer en sådan situation”.

Müller fortsatte i sit interview, ”Vi er meget langt fra en korrektion, og jeg vil sige, at det ikke er godt for Kirken, at vi offentligt tager disse diskussioner”.

Han fastholdt, at Amoris Laetitia ”er meget klar i doktrinen, og at vi kan fortolke hele Jesu lære om ægteskabet samt hele Kirkens lære gennem 2000 år”.

Ifølge præfekten beder Den hellige Fader simpelthen folk om ” at vurdere situationen for de mennesker, som lever i et irregulært forhold, og som ikke passer ind i kirkens lære om ægteskab og beder om, at man hjælper disse mennesker med at finde en ny vej ind i Kirken under Sakramenternes betingelser samt det kristne budskab om ægteskabet”.

”Men jeg ser ingen modsætninger”, sagde han. ”På den ene side har du den klare lære om ægteskabet på den anden side Kirkens forpligtelse til at forholde sig med dem, som er i en vanskelig situation”.

De mange fortolkninger alverdens biskopper har foretaget afAmoris Laetitia, modsiger imidlertid Müllers påstande. De tyske biskoppers sammenslutning har officielt udmeldt en støtte til en fortolkning af den pavelige skrivelse, som tillader fraskilte og borgerligt gengifte at modtage Den hellige Kommunion, mens San Diego biskoppen Robert McElroy har udsendt en meddelelse, der siger, at det skal overlades til en individuel afgørelse. De argentinske biskopper har ligeledes udsendt vejledninger, der foreslår, at dette anliggende bør afgøres fra sag til sag. Alle disse positioner modsiger den mangeårige lære og praksis i Kirken, at kun den der er i nådens stand kan modtage Den hellige Kommunion, og at de, som er i en objektiv tilstand af utroskab – uanset deres personlige skyld – skal afstå fra at modtage Den.

Kardinal Burke har gentaget ved adskillige lejligheder, at Amoris Laetitia ikke er en del af det ufejlbarlige læreembede.

”Min holdning er, at Amoris Laetitia ikke er lærestof, fordi den indeholder alvorlige tvetydigheder, som kan forvirre folk og føre dem på afveje og ind i alvorlig synd, fortalte han Catholic Action i november 2016. ”Et dokument med disse mangler kan ikke være en del af Kirkens evige lære. Da dette er tilfældet, har Kirken behov for absolut klarhed om, hvad Pave Frans lærer og opmuntrer til”.

Den autoriserede engelske udgave af artiklen er skrevet af Christine Niles og publiceret på ChurchMilitant.com d. 9. januar 2017. Den kan læses på: http://www.churchmilitant.com/news/article/cdl.-mueller-no-correction-of-the-pope

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s