Gift præst er fortaler for præsters cølibat.

“Jeg for mit eget vedkommende synes ikke, at Kirken skal ændre sin holdning her”

En gift præst taler til gunst for at bibeholde det klerikale cølibat.

Fader Joshua Whitfield, præst i St. Rita Caholic Church i Dallas er gift og har fire børn. “Nu bliver I sikkert overrasket over at høre, at de fleste gifte katolske præster er ivrige fortalere for klerikalt cølibat”, sagde han tirsdag i en klumme. ”Jeg for mit eget vedkommende synes ikke, at Kirken skal ændre sin holdning her. Faktisk, tror jeg, at det vil være en meget dårlig ide”.
Som mange gifte mænd der fik tilladelse af Vatikanet til at blive ordineret som præst, er han og hans kone konvertitter fra den Anglikanske kirke. I visse dele af Østkirkens ritus, inklusiv de byzantinske katolikker, de ukrainsk græske katolikker og andre har altid tilladt gifte mænd at blive ordineret som præst. De fastslår dog, at disse mænd aldrig kan blive indviede biskopper.

Hans svar kommer lige efter et interview, som pave Frans gav til en tysk avis d. 9 marts. I forhold til diskussionen vedrørende mangel på præster, blev han spurgt, om ordinationen af gifte mænd kunne være en mulighed. Han svarede: ”Vi er nødt til at tænke på, om viri probati (mænd med bevist dyd) kunne være en mulighed. Vi er derfor også nødt til at definere hvilke opgaver, de ville kunne påtage sig i afsides områder, hvor der præstemangel”.

Efter pavens udtalelser begyndte folk både indenfor og udenfor Den katolske Kirke på ny debatten om præsters cølibat. Nogle kritikere fremhæver, at mænd i cølibat ikke forstår de vanskeligheder, der gør sig gældende i ægteskabet og ved børneopdragelse.

Whitfield svarer: ” Lægfolk, som ikke kan forestille sig hvad arbejdet som præst indebærer, samt præster der ikke kan forestille sig, hvad et ægteskab indebærer, begge antager at en normalisering af et gift præsteskab ville skabe bedre forhold for Den katolske Kirke”.

Han kalder det ”en antagelse med en meget lille sandsynlighed”, hvis man formoder, at man åbner for ordinationen af gifte mænd, ville det hjælpe til en forøgelse af antallet af præster. Med sine erfaringer som protestant, bemærker han, at gifte præster ikke har været med til at ”fremme en åndelige renæssance” i deres menigheder.

Whitfield hævder yderligere, at folk som ønsker at ændre sædvanen med præsters cølibat ”enten er uvidende om – eller glemsomme i forhold til, hvad Kirken kalder cølibatets åndelige frugt, noget som er stort set uforståeligt i denne frigjorte tid, men som ikke desto mindre stadig er sandt og nødvendigt for kirkens arbejde”.

Han tilføjer, at ægteskabet har hjulpet ham i den præstelige gerning og givet ham ”indsigt og medfølelse både som ægtefælle og far”, men ”det åbner for spørgsmålet om: Hvad er det gode ved det klerikale cølibat”? Eller: ”Hvad kan mine præstelige brødre i cølibat bringe ind i deres gerning”?

En anden gift præst Fader Steve Anderson bekræftede Whitfields vurderinger: ”Men den kendsgerning at jeg er en forældre gør mig ikke automatisk til en ekspert på forældreskabet. En præst i cølibat kan bidrage med andre indsigter på dette område end en gift præst med flere børn”.

I det fjerde århundrede erklærede koncilet i Karthago, at alle mænd i hellige ordner herunder diakoner, præster og biskopper, ” alle skulle være kyske, hvorved de ville være i stand til med hjertets oprigtighed at spørge om Herrens vilje: Derfor må det apostlene underviste og antikken vedholdte også vi holde fast ved”.

Den katolske kanoniske ret følger De hellige Skrifter, når den beskriver cølibatet som ” en speciel gave fra Gud, hvorved hellige tjenere lettere kan nærmere sig Kristus med et udelt hjerte, og som er i stand til at hengive sig til det at tjene Gud og menneskeheden”.

Paulus sagde: ”En ugift mand tænker på Herren, hvordan han kan være Herren til behag; men den, der er gift, tænker på verden, hvordan han kan være sin hustru til behag, og er splittet”.

Den autoriserede engelske udgave af artiklen er skrevet af Rodney Pelletier og publiceret på ChurchMilitant.com d. 22. marts 2017. Den kan læses på: http://www.churchmilitant.com/news/article/married-catholic-priest-advocates-for-celibate-priesthood

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s