Kardinal Burke: ”Paven har ikke tilstået mig en audiens”

Kardinal Raymond Burke har i et nyt interview afsløret, at han anmodede om en audiens hos pave Frans, og at han endnu ikke har modtaget et svar.

Kardinal Burke bekræftede også igen, at pave Frans fuldstændig fjernede ham fra ledelsesansvaret for Malteserordenen, men at han forbliver dens Patron.

Den amerikanske kardinal, der er kendt for sin katolske ortodoksi adresserede adskillelige andre emner under hans omfattende interview med InfoVaticana’s Gabriel Ariza. Han fremsatte kommentarer vedrørende den nye leder af Jersuitterordenen, som sår tvivl om gyldigheden af Kristi ord omkring ægteskabet, at denne må korrigeres. Kardinal Burke fortsatte med at fortælle, at en Vatikaninvitation for nylig samt offentlig velkomst af en mandlig homoseksuel statsleder med dennes homoseksuelle partner ikke burde have fundet sted.

Mens han venter på at høre fra pave Frans

Bortset fra at have hilst på pave Frans på et møde i kardinalkollegiet og den romerske Curia ved juletid, fortalte kardinal Burke, at han ikke havde talt med paven siden mødet med ham i november. Ariza afklarede med kardinalen, om han havde bedt paven om en audiens.

”Men jeg har ikke talt med ham, og han har ikke tilstået mig en audiens, sagde kardinal Burke. ”Så jeg ved ikke, hvad han tænker på”.

Nogle ser pavens handlinger overfor kardinal Burke i kontroversen omkring Malteserordenen som en gengældelse for Dubia fremsendt til Frans vedrørende hans Amoris Laetitia dokument.

Kardinal Burke bekræftede igen overfor Ariza, at det var nødvendigt at offentliggøre Dubia grundet den omsiggribende forvirring i Kirken vedrørende fundamentale spørgsmål med hensyn til væsentlige moralske onder, om værdigheden til at modtage Den hellige kommunion og ægteskabets uopløselighed.

Kardinal Burke nævnte, at der er adskillelige kardinaler, som støtter Dubiaudover de fire kardinaler, som underskrev det.

”Det er ikke klart, om der vil være en formel offentlig korrektion til pave Frans”, sagde han. Normalt ville kardinalerne der fremførte Dubia, før de tog dette skridt have rettet henvendelse til paven igen for personligt at fortælle ham, at sagen er så alvorlig, at de som kirkeledere må gribe ind.

”Og jeg tror, at Den hellige Fader vil svare i det øjeblik”, fortsatte kardinal Burke.

”Man må nærme sig denne sag med ’stor respekt og finfølelse’,” fortalte han Ariza. ”Og jeg ønsker ikke at foreslå en dato, det ville på en vis måde påvirke behandlingen af sagen negativt eller ville vise mangel på respekt for de involverede”.

Problemer indenfor Malteserordenens egne rækker

Adspurgt af Ariza om karakteren af hans rolle hos Malteserordenen efter at pave Frans i februar ansatte ærkebiskop Giovanni Angelo Becciu som en speciel Vatikan udsending til Malteserordenen, svarede Burke; ”Jeg spiller ingen rolle lige nu. Jeg har en titel, men ingen funktion”

Journalisten havde først spurgt kardinalen, om krisen i Malteserordenen var slut. Kardinal Burke fortalte ham, at det var et vanskeligt spørgsmål at besvare.

”I øjeblikket er jeg fuldstændig fjernet fra enhver berøring med Malteserordenen”, sagde han. ”Samtidig med, at jeg beholder titlen som kardinal Patron, har paven gjort det klart, at den eneste person, som kan håndtere spørgsmål vedrørende Malteserordenen i Den hellige Faders navn, er ærkebiskop Becciu. Så jeg ved det ikke”.

Verdens ældste ridderorden har været centrum for uro i flere måneder angående Ordenens identitet og suverænitet. Uoverensstemmelsen kredsede om Stormesteren Albrecht von Boeselager’s engagement i uddeling af kondomer via ordenens velgørende arbejde og efterfølgende brud på sit løfte om lydighed ved at nægte at træde tilbage, da han blev bedt om det.

Spørgsmål er også blevet rejst vedrørende nogle af Ordenens medlemmer og disses involvering med Frimurerne samt en mulig interessekonflikt, der berørte medlemmer af en Vatikan kommission udpeget til at undersøge Ordenen og en stor testamentarisk gave til Ordenen.

Kardinal Burke bekræftede i interviewet, at pave Frans tidligere havde befalet ham at udstøde enhver Frimurer indenfor Malteserordenen.

Imidlertid ved en hidtil uset og kontroversiel handling, overtog pave Frans ledelsen af Ordenen, adspurgte Stormesteren om at trække sig tilbage, genindsatte von Boeselager og skabte den særlige delegatudnævnelse, der effektivt fjernede kardinal Burkes rolle som Patron.

Det er noget, der ikke er rigtigt

Kardinal Burke fortalte Ariza at i forbindelse med problemerne indenfor Malteserordenen, at detaljer vedrørende arven skal lægges frem.

”Enhver person ved sin sunde fornuft kan se, at der foregår noget meget mærkeligt”, udtalte han. ”Med hensyn til denne store arv, hvoraf, i det mindste en del, var blevet overladt til Malteserordenen, er det ikke klart, hvem giveren er! Hvor kommer arven fra? Hvordan er den blevet administreret? Alt det ved vi ikke. Disse forhold må klarlægges”.

Kardinal Burke fortsatte med at sige, at det var meget mærkeligt, at tre personer, som var direkte involveret i arven givet til Ordenen, skulle være i den såkaldte ”gruppe”, der skulle undersøge Stormesterens afskedigelse og efterfølgende anbefale, at han blev genindsat.

Og ”det ser mærkeligt ud”, antydede kardinal Burke, at von Boeselager’s bror kort tid efter blev udnævnt til kontrolkommissionen for Vatikanets bank.

”Er du bundet på dine hænder”, spurgte Ariza kardinal Burke, hvortil kardinalen svarede ”Ja, jeg respekterer Den hellige Faders ordrer, og jeg har ikke noget at gøre med ordenen lige nu”.

Kardinalen fortalte InfoVatcana, at han ikke vidste om fjernelsen af ham som kardinal Patron var en tilsigtet del af krisen indenfor Malteserordenen. ”Men en ting er sikkert, at genindsættelsen af Stormesteren var et principielt mål”, sagde han.

Helt forkert

Kardinal Burke adresserede også de seneste kommentarer fra den nye Jesuit leder Fr. Arturo Sosa Abascal, om at Jesu ord mod skilsmisse var ”relative” og kunne ”fortolkes”.

”Dette er fuldstændig forkert” sagde kardinal Burke. ”Faktisk mener jeg, at det er utroligt, at han kunne komme med disse udtalelser. Der også behov for, at de bliver korrigeret”.

Lederen af Jesuitterordenen påstod, at Kristi ord ”må ses i en sammenhæng” fordi ingen havde en båndoptager til at optage Hans ord”. Kardinal Burke betegnede dette som ”urimeligt”.

”At tænke sig at ordene i Evangelierne, som efter århundreders studier, betragtes som vor Herres direkte ord, er nu ikke vor Herres ord, fordi de ikke er blevet optaget på bånd” sagde han. ”Det kan jeg ikke forstå”.

”Det er en alvorlig fejl, som det er nødvendig at korrigere” fortsatte kardinalen og Troslærekongregationen, ”pavens organ til at sikre sandheden om tro og moral”, kan foretage denne korrektion.

Det forkerte indtryk

Kardinal Burke kritiserede også den seneste velkomst i Vatikanet af Luxemborgs premierminister Xavier Bettel og dennes homoseksuelle mandlige partner i anledning af 60 året for underskrivelsen af Rom-traktaten.

Billeder blev offentliggjort i medierne af det homoseksuelle par, der blev budt velkommen. Bettel tweeted bagefter, ”det var en stor glæde og ære for mig og Gauthier at blive budt velkommen af Den katolske Kirkes leder”.

”Jeg mener, at noget bør gøres for at håndtere det billede der gives til offentligheden ved sådanne handlinger” sagde kardinal Burke. ”Tidligere afviste pavestolen på en diskret og respektfuld måde, at noget sådant blev tilladt”.

”Sådanne signaler giver et forkert indtryk”, sagde han.

”Vi er nødt til at vende tilbage til den gamle måde, fordi vi ved åbent at tillade dette giver et meget stærkt indtryk af, at Pavestolen billiger sådanne situationer”, sagde Kardinal Burke. ”Det må gøres klart”.

På tilsvarende måde kritiserede kardinalen, at Vatikanet tillod at den befolkningskontrollerende fanatiker Paul Ehrlich talte ved en konference omhandlende biologisk reduktion. Ehrlich foretog en præsentation i februar på opfordring af pave Frans pontifikale Akademy of Social Sciences ved ærkebiskop Marcelo Sänchez Sorondo.

Erhlich er en af de mange enkeltpersoner, der er inviteret til at præsentere det, der strider mod Kirkens lære. Kardinalen sagde, at hans invitation til at tale er ”et godt eksempel” på, at Pavestolen sender det forkerte budskab.

”Jeg mener også, at betingelserne for at udvælge dem, der officielt er inviteret til at komme og tale ved konferencerne ved Pavestolen, må være klare”, sagde kardinal Burke. ”Jeg forstår ikke, hvordan folk, der åbent går imod kirken og Hendes lære, kan blive inviteret til en sådan konference”.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er skrevet af Lisa Bourne og publiceret på LifeSiteNews.com d. 11. april 2017. Den kan læses på:https://www.lifesitenews.com/news/cardinal-burke-pope-has-not-granted-me-an-audience

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s