Afsat Stormester for Malteserordenen får besked på at holde sig væk fra Rom

Overraskende udspil kommer fra pavens delegat

Den afsatte Stormester af den suveræne Malteserorden er blevet beordret til ikke at komme til Rom til det kommende valg af ny leder.

Udøvende riddere samles i Den evige Stad d. 29. april for at vælge en ny Stormester, efter broder Matthew Festing, som ledede Ordenen i ni år, og som i januar blev bedt om at træde tilbage af pave Frans. Skønt Den hellige Fader ikke har nogen administrativ funktion over Ordenen, trådte Festing i lydighed tilbage efter den forudgående anmodning. Stormestrene bestrider normalt deres hverv på livstid.

Dagen efter, at han trådte tilbage, blev den degraderede Stormester Albrecht von Boeselager genindsat. Storkommandør broder Ludwig Hoffmann von Rumerstein har fungeret som midlertidig leder af Ordenen i mellemtiden.

Og kardinal Raymond Burke, Ordenens åndelige Patron var de facto suspenderet, efter at pave Frans udnævnte en ny delegat til at tale på hans vegne, ærkebiskop Angelo Becciu.

I et brev sendt påskelørdag til Festing i pavens navn beordrede Becciu Festing til at afstå fra at deltage i det kommende konklave:

Kære ærværdige Broder

Fra det øjeblik jeg accepterede hvervet, betroet mig af den hellige Fader, som hans delegat til den suveræne Militære Johannitterorden i Jerusalem på Rhodos og i Malta, har min prioritet været at uddybe mit kendskab til Ordenen, enten gennem personlige møder med dens medlemmer eller ved hjælp af korrespondance, og på denne måde er jeg blevet i stand til at sætte pris på Ordenens vitalitet såvel som kompleksiteten af dens problemer, hvad der også er fremgået, er en vis forvirring ledsaget af dyb lidelse på grund af den seneste krise. Alt i alt kan man imidlertid klart se ønsket om at vende et nyt blad og arbejde på at forene de forskellige elementer og begynde en revision af konstitutionerne.

Imidlertid, med henblik på det samlede statsråd, som afholdes d. 29. april, har mange udtrykt ønske om, at du undlader at komme til Rom og deltage i afstemningsmøderne. Din nærværelse vil genåbne sårene, som først for nylig er blevet helet og vil hindre, at begivenheden, som skal finde sted, foregår i fred og harmoni.

I betragtning af ovenstående, og efter at have konfereret beslutningen med Den hellige Fader, beder jeg dig i min egenskab af speciel delegat, at du ikke er til stede ved det samlede statsråd, og at annullere din rejse til Rom i den anledning. Jeg beder dig om dette, som en lydighedshandling, hvori du uden tvivl vil se dette offer, som en gestus du giver af dig selv til gavn for Malteserordenen.

Idet jeg ønsker dig en glædelig påske, forsikrer jeg dig, at du til stadig vil blive husket i mine bønner.

Med venlig hilsen i Kristus,

Ærkebiskop Angelo Beccui.

Særlig delegat

Ifølge Vatikanisten Ed Pentin var brevet ”overraskende”, fordi Festing fortsat er en populær skikkelse blandt Ordenens medlemmer.

”Nyheden er overraskende, for som kilder indenfor Ordenen siger, er broder Festing, som paven bad om at trække sig tilbage i januar, forblevet meget populær indenfor Ordenen og kunne endda være blevet genvalgt”, skrev Pentin. ”Paven har også sagt, at han ville acceptere hans genvalg”.

Ridderne var låst fast i en magtkamp med Vatikanet vedrørende fjernelsen af Stormkansleren, von Boeselager, fyret i december efter beviseligt at have kendskab til uddeling af kondomer af Malteser International, Riddernes humanitære afdeling.

Pave Frans meddelte efterfølgende nedsættelsen af en kommission for at undersøge afskedigelsen af von Boeselager, som benægtede anklagerne ved at hævde, at han intet kendskab havde til uddelingen af kondomer.

Undersøgende journalist Michael Hichborn fra Lepanto Institute siger, at sandsynligheden viser noget andet, og at den fyrede Storkansler løj. Hichborn’s undersøgelse – som viste, at Malteserordenen havde uddelt svangerskabsforbyggende midler i Afrika siden 2005 – kom efter, at Ordenen selv havde udarbejdet en rapport, der viste at dens humanitære afdeling havde været involveret i anti-katolske aktiviteter med von Boeselager’s udtrykkelige viden.

Etableringen af den pavelige kommission blev rapporteret som resultatet af en ”misforståelse” mellem Vatikanets statssekretariat og Malteserordenen. Paven bad kardinal Raymond Burke, den daværende Patron for Ordenen, d. 10. november om at undersøge klagerne vedrørende kondomfordelingen; han ønskede også efter sigende ”en udrensning” af Frimurererne i Riddernes egne rækker.

Efter at von Boeselager var blevet afskediget, fortalte han, at Burke fejlagtigt fortalte ham, at det var pavens udtrykkelige ønske, at han blev fyret. Burke sagde, idet han benægtede disse påstande,” at han aldrig ville have fortalt Boeselager, at paven specielt havde bedt om hans afskedigelse”. Men von Boeselagers beklagelser havde allerede nået pavestolen, som besluttede, at den ville agere og undersøge om ex-Storkanslerens fyring var fair.

Ordenen mindede hurtigt pave Frans om, at han manglede den juridiske ret til at foretage en undersøgelse. ”Genplaceringen af den tidligere storkansler, er en handling for den interne regerings administration af den suveræne Malteserorden og falder konsekvent indenfor dens kompetence” fremgik det af en redegørelse af 23. december. En undersøgelse ville være ”uacceptabel”.

Ekspert indenfor kanonisk ret Ed Condon vurderede Riddernes sag som klar. ”Skønt Ordenen er katolsk” skrev han den 9. januar, ”adskiller dens forfatning sig klart fra at være underlagt kontrol fra nogen Vatikanafdeling.”

Malteserordenen grundlagt 1113 er en af de ældste institutioner i den vestlige civilisation. Det er en selvstændig enhed, der har sine egen mønter, frimærker og pas og er i dag en humanitær organisation med diplomatiske forbindelse med mere end 100 stater. Den har permanent observatørstatus ved FN.

Den autoriserede engelske udgave af artiklen er skrevet af Christine Niles og publiceret på ChurchMilitant.com d. 18. april 2017. Den kan læses på: http://www.churchmilitant.com/news/article/ex-grand-master-of-knights-of-malta-told-to-stay-away-from-rome

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s