Kardinal Sarah: Kirken står over for en ”alvorlig risiko” for en kirkestrid over moral

Kardinal Rober Sarah advarede om, at Kirkens enhed er blevet truet af indflydelsesrige ledere indenfor kirken, som ”insisterer” på, at de nationale kirker har ”kapacitet til at træffe egne afgørelser” vedrørende doktrinære og moralske forhold.

”Uden en fælles tro er Kirken truet af forvirring, og gradvist vil Hun glide mod en spredning og en kirkestrid” sagde han.

”I dag er der en alvorlig risiko for en opsplittelse af Kirken, for at rive Jesu Kristi mystiske Legeme sønder, ved at insistere på kirkernes nationale identitet og dermed deres evne til selvstændigt at træffe afgørelse vedrørende doktrinære områder og moral”, tilføjede han.

Katolikker bekender hver søndag i den Nikænske trosbekendelse, at Kirken er ”een, hellig, katolsk og apostolisk”. Disse er ofte betegnet som de fire ”markører” på den ene sande Kirke.

Sarah, der kommer fra Guinea, fremsatte følgende bemærkninger, da han blev spurgt i et interview den 18. april med den velgørende organisation: Aid to the Church in Need om forholdet mellem ”Den afrikanske Kirke” og ”Den universelle Kirke”.

Kardinalen, som er præfekt for Kongregationen for Gudstjenester og Sakramenter, sagde at der strengt taget ikke er tale om ”Den afrikanske Kirke”.

”Den universelle Kirke er ikke et slags forbund af lokale kirker”, sagde han. ”Den universelle Kirke er symboliseret og repræsenteret af Kirken i Rom med paven som dens leder, Skt. Peters efterfølger og leder af det apostolske kollegium; Det er Hende, som har givet liv til alle lokale kirker, og Hende som understøtter dem i troens og kærlighedens enhed”.

Sarahs bemærkninger vil af nogle blive set som en modstand mod det skridt, som pave Frans vil tage, for at give bispekonferencerne i de enkelte lande mere magt, endda til at afgøre doktrinære og moralske spørgsmål.

I sin 2013 pavelige skrivelse Evangelii Gaudium opfordrede pave Frans til ”ændringer af pavedømmet”, der vil bistå ham med at ”udøve” det pavelige arbejde. Han kritiserede i samme skrivelse ”den overdrevne centralisering” af magten fra Rom og foreslog, at de biskoppelige kollegier skal have status som en ”autentisk læremæssig autoritet ”.

Frans har også skrevet om en centraliseret Kirke i 2016 i sin pavelige skrivelseAmoris Laetitia. Han skrev: ”Jeg vil gøre det klart, at det ikke er alle diskussioner om doktrinære, moralske eller pastorale forhold, som det er nødvendigt at afgøre igennem Læreembedets intervention. Hvert land eller region kan langt bedre søge løsninger, der passer til deres kultur og er i takt med deres traditioner og lokale behov”.

Ifølge ærkebiskop Stanislaw Gadecki, som er overhoved for den polske bispekonference, fortalte paven sidste år, at en decentraliseret Kirke ville være i stand til at fortolke de pavelige encyklikaer og håndtere omstridte spørgsmål såsom f.eks det at give Kommunion til civilretlig skilte og gengifte katolikker

I interviewet med Aid to the Church in Need, sagde kardinal Sarah, at Kirken kun vil spredes over hele verden, hvis Den er forenet gennem “vor fælles tro og vor troskab til Kristus og Hans Evangelium i fællesskab med paven.

“Som pave Benedikt XVI fortæller os: ’Det er klart, at en Kirke ikke vokser ved at blive individualiseret, ved at blive adskilt på nationalt niveau, ved at udelukke sig fordi Den lukker sig om en specifik kulturel kontekst, ved at give sig selv et fuldkomment kulturelt og nationalt sigte; I stedet har Kirken behov for troens enhed, doktrinens enhed og enighed om den moralske lære. Hun har behov for pavens ledelse og hans mission med at bekræfte troen for sine brødre’”, sagde han.

Senere i interviewet, sagde Sarah, at Kirken begår en ”alvorlig fejl” ved at tro, at spørgsmål vedrørende social retfærdighed såsom at bekæmpe fattigdom og hjælpe migranter er Hendes egentlige mission.

”Kirken tager fejlagtigt bestik af krisen, hvis Hun tror, at Hendes egentlige mission er at tilbyde løsninger til alle de politiske problemer, som relaterer sig til retfærdighed, fred, fattigdom, modtagelsen af immigranter osv. mens Hun ser bort fra at evangelisere, sagde han.

Kardinalen sagde, at mens Kirken ”ikke kan adskille sig fra de menneskelige problemer”, vil hun i sidste ende ”mislykkes i Sin mission”, hvis Hun glemmer Sit egentlige formål. Sarah citerede Yahya Pallavicini, en italiener og tidligere katolik, som konverterede til Islam, for at gøre sin pointe klar: ”Kirken vil, med den fikse ide Hun har i dag vedrørende retfærdighedsværdier, sociale rettigheder og kampen mod fattigdom, ende med det resultat, at Hun glemmer sin kontemplative sjæl, Hun vil fejle i sin mission, og Hun vil blive forladt af mange af de troende, på grund af den kendsgerning at de ikke længere i Hende genkender hvad der udgør Hendes særlige mission”.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er skrevet af Pete Baklinski og publiceret på LifeSiteNews.com d. 24. april 2017. Den kan læses på:https://www.lifesitenews.com/news/card.-sarah-a-decentralized-church-would-face-confusion-then-dispersion-the

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s