Sagen om …. dans i sideskibene

Dette er på en måde en sjov sag, tror jeg.  Jeg mener, man kan le – eller man kan græde. Liturgiske dansere, rock bands, folk der svajer og klapper i hænderne, mens de slår på trommerne eller ryster tamburinerne. Og end ikke lader mig ikke starte ud med et fredeligt øjeblik.

I ved, hvad jeg taler om. Det er ikke noget fuldstændig skørt, som får Jer til at tabe underkæben, det er legioner af kommunionsuddelere. Sommetider synes det som om, at der er flere mennesker, der er kommunionsuddelere end der er kommunikanter.

Jeg kaldet dette: ”Sagen om at danse i sideskibene”. Alt dette skete på grund af de forkerte ideer til den bedste måde at gøre lægfolket aktivt deltagende i Messen.

Men før vi taler om, hvad der er galt, lad os tale om hvad der er rigtigt. Messen er først og fremmest et offer. Det er Kristi offer på korset på Golgata. Præsten bærer dette frem for Gud Fader på vore vegne for at få tilgivelse for vore synder. Det er det samme offer båret frem én gang for alle, som gentages ved hver Messe.

Ja, Messen er et fælles måltid delt af de mennesker, der er der. Men det er ikke det vigtigste. Først og fremmest er det et offer. Dette er den katolske måde at tænke på.; det er en protestantisk tanke at kalde det et måltid. Det kommer af fejlagtig protestantisk teologi, der benægter Sakramenternes væsentlige fysiske karakter, som et middel til at overføre nåde.

Dette er et overordnet tema i alle sagerne – dog er liturgien således, at hvad vi gør, må reflektere det, vi tror. Liturgien er Kirkens offentlige bøn; den kan ikke være ude af trit med sandheden.

Den liturgiske reformbevægelse i det tyvende århundrede, havde to temmelig prisværdige mål. Det første var at hjælpe lægfolket til at forstå Messen bedre. Det andet var at forøge deres ”aktive deltagelse” i den. I vil komme til at høre denne frase mange gange, og det er en misforståelse.

Hvis Messen er Kirkens bøn, og den reflekterer den katolske sandhed, så kan det kun være godt, når man hjælper folk til at forstå den, ikke? Ja, det er sandt – men måske var vejen de gik dårlig. Efter Det Andet Vatikankoncil – og det er vigtigt at huske, at dokumenterne vedrørende liturgien fra Koncilet faktisk ikke giver mandat til de forandringer, der blev foretaget og i nogle tilfælde bad om det direkte modsatte – i hvert til fælde efter Vatikan II, blev Messen dramatisk simplificeret.

I kan se ideen. Desto simplere, desto lettere er det at forstå, ikke sandt?

Måske ikke, Måske ville det være bedre at sige, hvis det er simplere, desto mindre er der at forstå.

Det er ingen hemmelighed, at katolsk læring og katekese er i en frygtelig tilstand. Katolikker kender ikke deres tro. Når man gør Messen mere simpel, hjælper det til at folk føler sig bedre tilpas, fordi de ikke synes, at de er uvidende. Men det hjælper dem ikke til at blive mere hellige eller at lære mere om troen.

For at gøre det simpelt, liturgien skal løfte folk op, opmuntre dem til at lære mere, så de forstår, udfordres og anstrenger sig mere. De skal gøre en indsats. Det kan være, tør jeg sige, en slags aktiv intellektuel deltagelse.

Ingen morsomheder, det er fordummende (og tag ikke fejl, det er de) og har en negativ effekt. Ikke blot er lægfolket nødt til at lære mere, men de smukke bønner er der ikke mere. I århundreder kunne lægfolket meditere på dem og vokse i hellighed. Sådan er det ikke mere.

Og det er ikke tilfældigt, at disse bønner er virkelig smukke og poetiske. Ja, det er de, fordi de stadig er i den Tridentinske Messeform, selvfølgelig. Men de handler ofte om specielle katolske emner; purgatoriet, helgener, Den hellige Treenighed, Inkarnationen, Eukaristien, ja – selve Kirken!

De liturgiske reformatorer ønskede at gøre Messen lettere at forstå, hvilket er et prisværdigt mål – men de gjorde det på den forkerte måde. De gjorde ikke noget lettere at forstå; De fjernede bare det, der var vanskeligt – men en masse af det, der var vanskeligt hjalp folk til at forstå troen og til at lære de katolske doktriner.

Det vil være det samme som at få folk til at blive bedre til at løfte vægte ved at fjerne alle de tunge vægte fra træningsrummet. Sikkert, folk bøjer sig lettere – men løfter du også lettere min ven?

Og når vi taler om fysisk aktivitet: ”Aktiv deltagelse” – det er en kilde til en masse forvirring. Alt for mange mennesker – for det meste forvirrede nyttige idioter, men som nogle modernister ivrige efter at ændre Kirkens doktrin til det værre – tror, at dette betyder lægfolkets ydre aktiviteter ved Messen. Men det er ikke tilfældet. Ja, vi skal engagere os igennem holdninger, respons og bønner, men også med en indre sjælelig parathed. Men tag ikke mit ord for det. Her er Pave Benedikt XVI;

Vi må gøre det klart, at ordet ”deltagelse” ikke blot refererer til en ydre aktivitet under fejringen. I virkeligheden må den aktive deltagelse, der blev opfordret til af koncilet, forstås i substantielle termer, på baggrund af en større agtpågivenhed overfor det mysterium, der bliver fejret og dets forbindelse til det daglige liv… En frugtbar deltagelse i liturgien kræver, at man personligt er i overensstemmelse med mysteriet, der fejres og giver sit liv til Gud i enhed med Kristi offer for hele verdens frelse.

Paven siger ikke, at eksterne handlinger er dårlige – langt fra. Der er mange eksterne handlinger, som røber vore indre intentioner. Når vi knæler eller laver en knæbøjning, viser vi vor forståelse for, at vi er i Guds aktuelle nærvær, og erkender Ham med ydmyghed og hengivenhed. Når vi laver korsets tegn, står foran Evangeliet, folder vore hænder i bøn – ved vi, hvad det betyder.

Men den indre intention kommer først, og handlingerne kommer deraf. De røber det. Eksterne handlinger er ikke det, Kirken søger efter her.

Og selvfølgelig, fordi en person sidder stille og roligt, betyder det ikke, at han ikke deltager aktivt. Vatikan II dokumentet Sacrosanctum Concilium taler om liturgien, og I bør læse det. Alvorlig talt. Brug en time eller to og læs det, hvis I ikke allerede har gjort det. Det efterlyser eksterne aktiviteter som ”akklamationer, svar, salmer … handlinger, bevægelser og attituder., ”såvel som ”hellig tavshed” på passende tidspunkter”.

Det giver mening. Hvordan kan vi aktivt deltage, hvis vort sind er så distraheret af bevægelser og støj og tale, at vi ikke kan tænke? Hvordan kan vi lytte til evangeliet eller prædikenen, hvis vi er distraheret af noget andet? Tavshed og mental bøn og virkelig koncentration om det, der sker, er virkelig deltagelse. Og kun den mest tomme tåbe vil sige, at hvis du bruger dit sind og din sjæl i stedet for din krop, er du” inaktiv”.

Dette giver på alle måder mening. Uheldigvis er katekesen noget rod, og katolikker er ikke modtagelige mere. Og som jeg sagde, der er alle slags slanger i græsset, som ønsker at fordreje Kirkens ord til deres egen fordel. Et af de mest problematiske ting er måden, hvorpå lægfolket bliver opmuntret til at være ”små præster”.

Hvad mener jeg? Der er liturgiske roller, som traditionelt er forbeholdt præsteskabet. Nu er grænserne blevet mere uklare. Der er skabt forvirring. Folk forstår ikke forskellen eller ser endog ikke, at der er en forskel. Pave Johannes Paul II har sagt det bedre end mig i 1998:

Fuld deltagelse betyder ikke, at enhver gør alting, eftersom at dette ville føre til at klerikalisering af lægfolket og at gøre præsteskabet til lægmænd; og det var ikke det, Koncilet mente. Liturgien er, på sammen måde som Kirken, intenderet til at være hierarkisk og polyfonisk, idet den respekterer de forskellige roller bestemt af Kristus, og tillader alle de forskellige stemmer at blande sig til en stor lovsang”. (1998 Ad Limina address to the Bishops of the United States).

Hvis man gør lægfolket til præster, risikerer man at gøre præster til lægfolk. Man udfordrer selve TANKEN med præsteskabet såvel som med Sakramenternes realitet. Uden præsteskabet er de blot nogle smukke ceremonier uden en virkelig kraft.

I virkeligheden rækker det langt længere end til Messen. Det er der, det starter, men det udfordrer selve fundamentet i den katolske tro. Præsteskabet, som er indstiftet af Jesus Kristus, bringer os Sakramenterne.

Alt dette er meget protestantisk. Faktisk var den første ting, hver af ”reformatorerne” gjorde at angribe Messen, fjerne præsteskabet og tage afstand fra Sakramenterne. Det er ikke tid nu at debattere hvorfor og for hvem. Måske er disse mennesker blot nyttige idioter og gør ingen skade? Men intet af dette forandrer virkeligheden; uden Sakramenterne, uden præsteskabet og endog uden en klar FORSTÅELSE for at præsteskabet er ANDERLEDES for os, kommer ingen af os til himlen.

Jeg er sikker på, at folk ved at høre dette, ikke bliver glade, men det er ikke mit arbejde …. eller liturgiens arbejde … at gøre folk glade, at få dem til at føle sig godt tilpas, at få dem til at føle sig ”mere inkluderede”.

Hvis du får en varm og udefineret fornemmelse under Messen, fordi du føler dig inkluderet i en gruppe af virkelig storslåede mennesker, fint! Point til dig! Men det er ikke endemålet, det vil ikke bringe dig til himlen. Vi bør føle hellig frygt, ydmyghed, glæde og en fornemmelse af brændende taknemmelighed og tilbedelse, som om vi var i nærheden af Den almægtige Gud, som døde for vore synders skyld. Lad os her være ærlige; ingen ved Messen undtagen Gud selv er ”en virkelig storslået person”. Vi er alle syndere, – det er derfor, vi er der!

Det behøver ikke at betyde, at de ikke er rare mennesker eller dine venner, og at du kan nyde at være sammen med dem. Gå hen til dem, trykke dem i hånden, fortælle vittigheder, drikke kaffe og spise en donut med dem, … men gør det EFTER Messen eller FØR Messen, vil I ikke nok? Gør det UDENFOR Kirkens Legeme.

Kirken er et helligt sted. Helligt betyder ”adskilt”, placeret specielt for Gud. Det betyder, at man bør opføre sig anderledes i Kirken. Dans, klappen i hænderne, råbe hurra, være venlige og sprudlende … dette er alle gode ting, men de har deres eget sted.

Men ingen af disse ting er passende ved Messen. De giver det indtryk, at Messen er en time med social aktivitet og fest, snarere end hvad den faktisk er; en alvorlig og dybtfølt begivenhed, hvor Jesus Kristus kontinuerligt ofrer sig selv til Gud Fader for vor frelses skyld.

Men at klappe i hænderne, det er ok, ikke? Jeg mener, at hvis det er nogens fødselsdag eller orkesteret spiller en RIGTIG god udgave af ”How Great Thou Art?” Det er jeg bange for, at det ikke er.

I sin bog, The Spirit of the Liturgi, sagde pave Benedikt:

Når en applaus gør sig gældende i liturgien på grund af menneskelige præstationer, er det et sikkert tegn på, at essensen af liturgien er helt forsvundet og blevet erstattet af en slags religiøs underholdning”.

Men ok, ingen tamburiner, ingen dans, ingen klappen i hænderne, ingen fornøjede hænder. Vi forstår tanken. Men hvad med lægfolk, når de deltager som hjælpere i liturgien? Som lektorer, dem der bringer gaverne frem og er Kommunionsuddelere? Disse forhold er blevet normen.

Og de tager fejl. Ikke alene bad Vatikan II ikke om disse ting, og de er ikke anbefalet af Kirken, men endnu engang disse forhold udvisker grænsen mellem præster og lægfolk. Det giver folk noget at lave, som de ikke skulle lave, men som en anden person fundamentalt forskellig fra dem burde gøre.

Lægfolk er ikke præster, og præster er ikke lægfolk. Præsteskabet er en af Guds største gaver til os, det betyder, at vi kan modtage Sakramenterne ved hjælp af dem. At forsøge på at forstyrre forståelsen af denne sondring, som Gud Selv har foretaget, er meget tåbelige.

I dag har den gennemsnitlige Messe kun lidt lighed med det, den egentlig skulle være. – en ærbødig, ærefuld liturgi med fokus på Kristi offer på korset, frembragt af præsten for lægfolket, hvis indre dispositioner er fokuseret på de højtidelige handlinger ved alteret og i himlen.

Alle disse fornyelser, der var beregnet på, at gøre Messen til noget, folk lettere kan engagere sig i, forhindrer det faktisk. Ting, som at klappe i hænderne, holde hinanden i hænderne, lytte til hip hop musik, modtage Kommunionen i hånden og have liturgiske danseforestillinger … alle dette lærer lægfolket, men det er en falsk ikke katolsk teologi.

Jeg tror, at sagen er klar – vi behøver en ny liturgisk reform. Ikke nødvendigvis ved at gå tilbage i tiden, men i stedet benytte de prisværdige mål om at øge forståelsen og uddybe deltagelsen til at fremme en liturgi, som virkelig vil UNDERSTØTTE disse mål i stedet for at forhindre dem.

Lad os gøre katolikkerne mere katolske, snarere end at forsøge på at gøre dem til protestanter. Det er et stort arbejde, vi kan ikke gøre det hurtigt, men jeg tror, at vi for nu kan sige, at sagen er afsluttet.

Den autoriserede engelske udgave af dette manuskript stammer fra udsendelsen Case Files, som er blevet bragt på ChurchMilitant. Det kan læses på:http://www.churchmilitant.com/pdf/case-2015-10-11.pdf

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s