Mostars biskop: ”Åbenbaringerne i Medjugorje er ikke autentiske”

Den aften pavens udsending ankom med den hensigt at undersøge pilgrimmenes behov, offentliggjorde Monsignor Peric en lang artikel med nogle af de velkendte argumenter mod fænomenernes autenticitet.

Det biskoppen i Mostar – under hvis jurisdiktion Medjugorje hører for øjeblikket – skrev, er en betydningsfuld artikel jævnfør denne artikels overskrift. “Medjugorjes åbenbaringer i de første syv dage” er en anklage med hvilken Monsignor Ratko Peric, som hele tiden har været en stor modstander af at anerkende enhver troværdighed af fænomenet, forsøger at  underkende “åbenbaringerne” på deres første stadie ved at gøre brug af velkendt offentliggjort materiale. Han henviser til den indledende fase, den Kommissionen, som blev oprettet af Benedikt XVI og ledet af kardinal Camilio Ruini har vurderet, havde elementer af overnaturlig karakter. Den endelige rapport, der blev afleveret til Frans i 2014 efter fire års undersøgelser, foreslog paven kun at godkende de første uger, hvor fænomenet viste sig.

Men, hvad der er endnu mere slående, er det sammentræf, at Monsignor Peric har offentliggjort artiklen den aften, hvor pavens “specielle udsending” ankommer, nemlig ærkebiskoppen for Warszawa- Prag Henryk Hoser, hvis opgave er at foretage “en nærmere undersøgelse af den pastorale omsorg på stedet og frem for alt af de behov, som de troende, der kommer på pilgrimsfærd har og på baggrund af disse foreslå nogle fremtidige pastorale initiativer”. Det er velkendt, at Hoser’s mandat ikke er centreret om åbenbaringernes autencitet, men har fokus på den pastorale omsorg for de troende, såvel som det gammelkendte problem i området mellem Franciskanerne – sognets ejermænd – og biskoppen i Mostar.

I sin artikel benægter Peric enhver mulighed for at blåstemple Medjugorje – fænomenets autenticitet: “ Fra tidernes morgen har vurderingen fra min stol været fuldstændig klar: Åbenbaringerne af Den velsignede Jomfru Maria er ikke sande” og udfordrer derfor  Ruini-Kommissionens konklusioner (som aldrig havde været offentliggjort). “Skønt det er blevet sagt, at åbenbaringerne i de første dage kunne betragtes som ægte, og at der efterfølgende etableredes en overbygning af andre (åbenbaringer) hovesageligt af ikke-religiøs karakter, har denne Curia fremmet sandheden om autenticiteten af de første dages åbenbaringer. Efter at have transkriberet båndoptagelserne med samtalerne, som fandt sted den første uge i Medjugorje sogn mellem den pastorale stab og de drenge og piger, som hævdede, at de havde set Den hellige Jomfru, viser dette på ansvarlig og velbegrundet måde, at det er sandsynligt, at det påståede fænomen ikke er autentisk. Hvis den virkelige Madonna, Jesu Moder, ikke havde vist sig – som Hun ikke har – så må vi anvende følgende formuleringer: “Selvdeklarerede “ visioner, “påståede” budskaber, “fremkaldte” synlige tegn og “såkaldte” hemmeligheder”.

Baseret på optagelserne af samtalerne vedrørende disse første dage, siger biskoppen i Mostar, at “en tvetydig figur viser sig. Den kvindelige figur, som skulle have vist sig i Medjugorje, opfører sig helt forskelligt fra den rigtige Madonna, Guds Moder”. Hidtil har Jomfru Maria, når hun er fremtrådt i ægte åbenbaringer godkendt af Kirken, ikke i første omgang talt, leet på en forunderlig måde, forsvundet ved bestemte spørgsmål for derefter at komme tilbage igen, adlyde “seerne” og pastoren, som får hende til at komme ned fra højen, til kirken, trods hendes uvilje mod dette. Hun ved heller ikke ikke med sikkerhed, hvor længe hun vil åbenbare sig; Hun tillader, at man tramper på hendes slør, der ligger på jorden, og at man berører hendes klæder og legeme. Dette er ikke den evangeliske Madonna.

Peric påpeger den “mærkelige rysten” som en af seerne, Ivan Dragicevic, under “en samtale med præsten fra Zrinko Cuvalo (1936 – 1991) siger, at han oplevede den første dag”, en “rysten” fra Den åbenbarede Jomfru. Hvilken “rysten”? Denne oplevelse rejser ikke bare en stærk mistanke om, men også en markant overbevisning om, at dette ikke er en autentisk åbenbaring af Den velsignede Jomfru Maria”.

Biskoppen sår også tvivl om årsdagen for de “påståede åbenbaringer”, som begyndte den 24. Juni 1981. Imidlertid, har optegnelser af “Medjugorje – fænomenet” vist, at årsdagen ikke burde fejres den 24, men den 25 juni. Årsagen var, at den 25 juni 1981 blev tilsyneladende alle seks seere valgt blandt dem, der i de dage pralede med at have “syn”,  og som var sammen under åbenbaringen. I virkeligheden for at benægte denne version af begivenhederne formuleret af Vicka Ivankovic, er Ivan Dragicevic selv et vidne: “Den første nat var jeg sammen med dem, men ikke den anden”. Blandt de seks regulære “seere” sammen med Maria Pavlovic, var Jakov Colo til stede for første gang “til åbenbaringen” den anden dag. Derfor er datoen for årsdagen forkert, ukorrekt og falsk”.

Lad os fortsætte med biskoppens modargumenter: “Seerne” begyndte fra den anden dag at spørge skikkelsen om en “markering”, som bevis på åbenbaringens autenticitet. Ifølge Ivanka var åbenbaringens “markering”, at Mirjanas ur vendte sig, og uret drejede sig fuldstændigt, og hun gav os en markering med uret. Dette er mere latterligt, end det er mærkeligt. Yderligere er Ivanka sikker på, at skikkelsen vil efterlade et mærke på højen måske i form af vand. Efter næsten fire årtier er der stadig ingen markering, ikke noget vand, kun fantasier. “Yderligere i de første syv dage, tog åbenbaringen intet initiativ, hun sagde aldrig noget. Seernes spørgsmål besvarede hun tvetydigt og i generelle vendinger, idet hun bøjede hovedet, henviste til fremtiden og lovede helbredelsesmirakler og efterlod et budskab til folk: “Folk er faste i troen, som om I så mig”. Og til Franciskanerne: “Vær faste i troen”.

Artiklen genkalder Ivankas spørgsmål, angående hvor længe hun vil vise sig “skikkelsen svarede”: Så længe du ønsker det, så længe du ønsker det. “Mirjana siger, at hun vil spørge skikkelsen, hvor mange dage hun vil vise sig igen, og så tilføjer hun, at en indre stemme fortalte hende, at den vil vise sig endnu 2 til 3 dage”. Hun gentager det. Åbenbaringen tirsdag eftermiddag den 30. juni 1981 siger, at hun kun vil kun vise sig i “3 dage”: Den 1, 2 og 3 juli 1981. Til sognepræstens spørgsmål om hvor ofte hun ville komme igen, svarede alle fem seere enstemmigt, med undtagelse af Ivan: “ 3 dage ”. Herefter ændrede skikkelsen mening, “idet den stadig viser sig” uafbrudt på 37 år hver dag for tre af de oprindelige seere i gruppen: Ivan, Marija og Vicka. Skikkelsen viser sig istedet kun en gang om året for de andre tre: For Mirjane siden 1982, for Ivanka siden 1985 og for Jakov siden 1998. Yderligere i forhold til den ovenfor nævnte gruppe, ser to skikkelsen en gang om måneden siden 1987 med “budskaber” til verden: Hver den anden i måneden viser hun sig angiveligt for Mirjana og den 25 for Marija”.

Biskoppen husker også, at beskrivelserne af Marias klæder ikke stemmer overens. Under samtalerne med “seerne”, fremstod kjolerne på forskellig måde. Ifølge Ivan bar skikkelsen en blå kappe den første dag. Ifølge Ivanka var den kaffefarvet den anden dag, ifølge de andre seere Jakov, Mirjana, Ivanka var den grå den sjette dag. Biskop Peric konkluderer herefter, at det er meget usædvanligt og alvorligt, at ikke alene at nogen fra mængden trampede på hendes slør, og trak det mod jorden, men også at de berørte hendes legeme. Vicka berørte hende allerede den anden dag: Og når man rører hende, bøjer dine fingre af sådan. Det samme gentager Ivanka og tilføjer, at når man rører hendes legeme, føles det som luft eller som silke, vore fingre kommer tilbage, for når vi rører hende, bøjes fingrerne tilbage på en eller anden måde. De fik også en læge til at berøre den åbenbaredes klædning, og hun (lægen) rørte ved hendes klædning.Disse historier om at berøre Madonnaens legeme, hendes påklædning og trampen på hendes slør, fremkalder i os en følelse samt en overbevisning om, at dette er noget uværdigt, noget ikke autentisk og mærkeligt. Dette er ikke Den katolske Madonna! Er den hårde kommentar fra Mostars biskop.

Endelig fordømmer biskop Peric en “tilsigtet manipulation”. Talsmanden for seerne Fader Jozo Zovko, pastor, er også meget usikker, fordi den åbenbarede skikkelse ikke giver konkrete budskaber til folk og til klosterbrødrene: Hvorfor kommer hun ikke ned fra højen til kirken, hvor statuen af hende befinder sig: Faktisk, spørger han, om de bogstavelig talt kan tvinge vor Frue til at komme ned og vise sig i kirken. Fader Zovko: Jeg vil godt vide dette Mirjana: Hvis vor Frue ikke viste sig i kirken, kunne du tvinge hende til at komme til syne i kirken? Måske vil hun vise sig, ikke? Hvad tror du? Mirjana: Jeg ved det ikke, vi har ikke lært om al den slags. Pastor Zovko gentager: Jeg tror, at du kan tvinge hende: Frue, jeg beder dig vise dig for mig i kirken, hvad tror du? Og så giver Mirjane op. Jeg mener, at det ville være bedre, for så ville end ikke politiet lede efter os. Således konkluderer biskop Peric, gennem manipulationer er åbenbaringerne overført til kirken fra den 1. Juli 1981. Dette at “tvinge” åbenbaringen til at komme ned og vise sig i kirken, er magi og ikke den evangeliske Kristus.

Biskoppen af Mostars konklusion er, at der ikke er tale om overnaturlige begivenheder: “Når alt dette er blevet taget i betragtning og samtidig er blevet undersøgt af bispedømmets kanslerret inkluderet studiet af de første syv dage af de påståede åbenbaringer, kan vi med fred i sindet sige, at: Jomfru Maria ikke har vist sig i Medjugorje”. Biskoppen har allerede meddelt dette i forskellige skivelser. “Optagelserne”, som han nævnte, blev faktisk transkriberet flere år tilbage og oversat fra kroatisk til fransk og engelsk og offentliggjort i tre bind. Materialerne er blevet taget i betragtning og undersøgt af Kommissionen ledet af kardinal Ruini.

Hvad der virker meget påfaldende, er, at det øjeblik, hvor pavestolen besluttede at udnævne en speciel pavelig undersøger med ansvar for at bekræfte de eksisterende problemer vedrørende den pastorale omsorg for pilgrimmene, beslutter biskoppen at intervenere på en så afgørende måde og forsøger at påvirke vurderingen af åbenbaringernes overnaturlige karakter. En vurdering der nu “konkurrerer” med Troslærekongregationen.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er skrevet af Andrea Tornielli og publiceret på La Stampa d. 2. marts 2017. Den kan læses på:

http://www.lastampa.it/2017/03/02/vaticaninsider/eng/the-vatican/the-bishop-of-mostar-the-medjugorje-apparitions-are-not-authentic-UNCsyPRZhzB4JK3aYzQtrM/pagina.html

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s