En filosof, som støtter en legitimering af abort, er blevet udnævnt til Vatikanets “for livet”- akademi

Nigel Biggar har udtalt: ” Det er uklart om, et menneskeligt foster er det samme som et voksent menneske”.

Pave Frans har udnævnt 45 nye ordinære medlemmer af det pontifikale akademi for Livet, oplyses det i en meddelelse på Vatikanets hjemmeside. Det omfatter bl.a. Nigel Biggar, der har udtalt, at han mener, at grænsen for legitim abort bør være ved 18. uge.

I en samtale med en filosofkollega Peter Singer i 2011, der er blevet gengivet iStandpoint Magazine, sagde Biggar: ”Jeg er tilbøjelig til at sætte en grænse for abort 18 uger efter undfangelsen, hvilket stor set er det tidligste tidspunkt, hvor der er tegn på hjerneaktivitet og dermed bevidsthed. Med hensyn til at opretholde en stærk social forpligtelse til at beskytte menneskeliv i hæmmede former og for ikke at blive for skødesløs vedrørende det at slå mennesker ihjel, er der behov for, at vi konsekvent trækker en grænse”.

Han sagde: ”Det er uklart, om det menneskelige foster er det samme som et voksent eller et modent menneske og dermed fortjener den samme behandling. Det er her, det bliver et spørgsmål om, hvor vi sætter en grænse, og der er ingen overbevisende begrundelse for at sætte den et bestemt sted”.

Biggar, kongelig professor i moral- og pastoral – teologi ved Oxford Universitet, har modsat sig legaliseringen af assisteret selvmord, og siger, at dens fortalere er ”naive”, og at en lovændring ” ville give os et radikalt frit samfund på bekostning af det enkelte menneske”. Hans bog: In defence of War kritiserer pacifismen, og han hævder, at invasionen af Irak i 2003 opfyldte kriterierne for en retfærdig krig.

Andre medlemmer på listen er bl.a. kardinal Willem Eijk, ærkebiskop Anthony Fisher, Sydney og Carl Anderson, Den ledende Ridder for Columbus Ridderne.

I november blev 172 medlemmer af det pavelige akademi for Livet afsat, – selv om nogle kan blive genindsat, – og akademiets vedtægter blev ændret. Vedtægterne krævede tidligere, at medlemmerne lovede at forsvare menneskelivet i overensstemmelse med Kirkens Læreembede.

Ærkebiskop Vincenzo Paglia, leder af akademiet, svarede: ”De nye vedtægter kræver en stærkere forpligtigelse af medlemmerne i forhold til den del, der vedrører Kirkens ”for-livet” lære, mere end den ældre (lære). De nye vedtægter kræver, at medlemmerne fremmer og forsvarer principperne om livets værdi og personens værdighed fortolket i overensstemmelse med Kirkens læreembede”

Et af de tidligere medlemmer, Mercedes Wilson, har sagt, at medlemmerne af akademiet burde være mennesker, ”der beviseligt har modet til at forsvare Kirkens lære især vedrørende menneskelivet og familien, der er under angreb som aldrig før”.

Akademiet vil påbegynde sit arbejde på ny i oktober. Ud over de 45 ordinære medlemmer er der fem æresmedlemmer, som inkluderer kardinal Carlo Caffarra. Der vil også være et endnu ikke specificeret antal ”midlertidige medlemmer” og ”unge forskere”.

I en meddelelse sagde ærkebiskop Paglia: ”Med disse udnævnelser har pave Frans nedsat et kollegium af akademikere med stor faglighed, som er i stand til at tilbyde både Den katolske Kirke og hele verden en dyb og visionær tilgang til menneskelivet, specielt det liv, der er allermest svagt og forsvarsløst.

Akademimedlemmerne udnævnt af Den hellige Fader kommer fra 27 forskellige lande, og de er højt kvalificerede på forskellige områder indenfor det humanistiske videnskabsfelt. Blandt disse er en række ikke-katolikker og mennesker, som tilhører andre religiøse retninger samt ikke – troende, som er et tegn på det at beskytte og fremme det menneskelige liv ikke kender til nogen splittelse og kan sikres gennem fælles bestræbelser”.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på Catholic Herald d. 13. juni 2017. Den kan læses på: http://www.catholicherald.co.uk/news/2017/06/13/philosopher-who-backs-legal-abortion-appointed-to-vatican-pro-life-academy

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s