13. alm søn (2/7/17)

1. læsning 2 Kong 4,8-11. 14-16a

En dag kom Elisa gennem Shunem. Der boede en velstående kvinde, og hun indbød ham til at spise. Hver gang han kom forbi der, tog han ind hos hende for at spise. Hun sagde til sin mand: “Jeg ved, at han, som bestandig kommer denne vej forbi, er en hellig gudsmand. Lad os indrette et lille værelse ovenpå og sætte en seng, et bord, en stol og en lampe op til ham. Så kan han være der, hver gang han kommer hos os.” En dag han kom på besøg, gik han op i værelset og lagde sig dér.

Elisa spurgte: “Hvad kan jeg så gøre for hende?” og Gehazi svarede: “Hun har ikke nogen søn, og hendes mand er gammel.” Han sagde: “Kald på hende!” Det gjorde han, og hun kom og blev stående i døråbningen. Så sagde han: “Næste år ved denne tid skal du sidde med et barn i favnen.”

Vekselsang Sl 89, 2-3. 16-17. 18-19

R. Om Herrens store godhed vil jeg synge for evigt.

Om Herrens store godhed vil jeg synge for evigt,
i slægt efter slægt skal min mund forkynde din trofasthed.
Jeg siger: Evigt bygges din godhed,
i himlen grundfæster du din trofasthed.

Lykkeligt det folk, der forstår at hylde dig,
Herre, i lyset fra dit ansigt vandrer de;
de jubler over dit navn hele dagen
og ophøjes ved din retfærdighed.

Din styrke er deres smykke,
i din nåde løfter du vort horn.
Vort skjold tilhører Herren,
vor konge tilhører Israels Hellige.

2. læsning Rom 6,3-4. 8-11

Brødre og søstre! Alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv.

Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere dør; døden er ikke herre over ham mere. For den død, han døde, døde han fra synden én gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal også I se på jer selv: I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.

Akklamation til Evangeliet

Halleluja!
Den, der tager imod apostelen, tager imod Kristus,
og den, der tager imod Kristus, tager imod Faderen,
som har udsendt ham.

Evangelium Matt 10,37-42

På den tid sagde Jesus til sine disciple:

“Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Den, der har reddet sit liv, skal miste det, og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det.

Den, der tager imod jer, tager imod mig, og den, der tager imod mig, tager imod ham, som har udsendt mig. Den, der tager imod en profet, fordi det er en profet, skal få løn som en profet, og den, der tager imod en retfærdig, fordi det er en retfærdig, skal få løn som en retfærdig. Og den, der giver en af disse små blot et bæger koldt vand at drikke, fordi det er en discipel, sandelig siger jeg jer: Han skal ikke gå glip af sin løn.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s