Ny forskning: Ligklædet fra Torino viser blod fra et torturoffer

Ny forskning viser, at der på ligklædet fra Torino er aftegninger af blod, som stammer fra et torturoffer, og dette er med til at underkende de argumenter, at Jesu Kristi formodede ligklæde er blevet tegnet.

Meget mikroskopiske partikler, der er fastgjort til klædets fibre ”tyder på megen lidelse hos det offer, der er blevet svøbt i ligklædet”, sagde Elvio Carlino, der er forsker på Institut for Krystallografi.

Disse partikler kaldet ”nanopartikler” havde en ”ejendommelig struktur, størrelse og fordeling” sagde Giulio Fanti, der er professor ved Universitet i Padua.

Og netop nanopartikler er ikke almindelige i blodet hos en ellers sund person. I stedet viser de høje niveauer af stofferne kreatinin og ferritin, som findes hos patienter, der lider under kraftige og adskillelige traumer såsom tortur.

”Derfor peger tilstedeværelsen af disse biologiske nanopartikler, som blev fundet under vores forsøg på en voldelig død hos den mand, der er svøbt i ligklædet fra Torino”, sagde Fanti.

De forskere, der senest har arbejdet med klædet, offentliggjorde deres resultater og målinger i the U.S. open –acess peer-reviewed journal PlosOne i en artikel med titlen ”New Biological Evidence from Atomic Resolution Studies on the Turin Shroud” (Nye biologiske vidnesbyrd fra atomiske opløsningsstudier på ligklædet fra Torino, rapporterer Torinoavisen La Stampa’s Vatikanrapporter.

Disse resultater modsiger påstandene om, at ligklædet er en tegning, hvilket almindeligvis er blevet hævdet af dem, der påstår, at det er en forfalskning fra middelalderen. Det, der kendetegner disse partikler ”kan ikke gennem århundrede være blevet kunstigt påført klædets stof”, sagde Fanti.

Blandt de mest velkendte relikvier, der antages at være forbundet med Jesu Kristi lidelse, er ligklædet fra Torino, som er blevet æret i århundreder af kristne som Jesu ligklæde. Det har været genstand for intense videnskabelige undersøgelser for at fastslå dets ægthed og billedets oprindelse.

På det 14 fod lange og tre og en halv fod brede klæde fremstår et svagt fremhævet billede af en mand – forfra og bagfra – som på brutal vis er blevet tortureret og korsfæstet. Billedet bliver mere klart som et uforglemmeligt foto i negativ.

Undersøgelsen af partiklerne fandt sted på en nanoskala – der rækker fra 1 til 100 nanometer. En nanometer er en milliarddel af en meter.

”Disse resultater kunne kun afsløres igennem de metoder, der for nylig er blevet udviklet inden for elektromikroskopi”, sagde Carlino. Han sagde, at undersøgelsen markerede det første studie af ”nanoskala egenskaberne ved en uberørt fiber taget fra ligklædet fra Torino”.

Forskerne frembragte eksperimentelle beviser fra atomopløsningsundersøgelser samt nylige lægeundersøgelser af patienter, der led under adskillelige traumer og torturhandlinger.

Undersøgelsen blev udført af Insttuo Officia dei Materiali i Trieste og Institute of Crystallography i Bari, begge hører under Italiens nationale forskningsråd og Institut for industriel teknologi på Universitet i Padua.

Vatican Insider sagde, at undersøgelsen bekræfter hypoteserne fra tidligere undersøgelser, således som biokemikeren Alan Adler orienterede om i 1990’erne.

Den katolske Kirke har ikke officielt taget stilling til relikviets ægthed. Ligklædet befinder sig aktuelt i Johannes Døberen – katedralen i Torino. Under sit besøg d. 21. juni 2015 i katedralen, bad pave Frans foran det.

”Ligklædet drager os mod Jesu martyr ansigt og legeme” sagde han under en Angelus ved middagstid på en plads i Torino. ”Samtidig leder det os mod enhver lidende og uretfærdig forfulgt person. Det leder os i samme retning som Jesu kærlighedsgave”.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på CNA/EWTN News d. 14. juli 2017. Den kan læses på: http://www.catholicnewsagency.com/news/new-research-shroud-of-turin-bears-blood-of-a-torture-victim-60579

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s