Jesuiteroverhoved hævder, at Satan kun er et symbol og er skabt af mennesket

Det er blevet sagt, at det til fulde er lykkedes djævelen at narre verden ved at overbevise den om, at han ikke eksisterer. Og det nye overhoved for Jesuiterordenen synes at være faldet for denne list.

Fr. Arturo Sosa Abascal ordensgeneral for Jesuiterordenen sagde den 31. maj i et interview med den spanske avis El Mundo, at Satan er et ”symbol”, som egentlig ikke eksisterer.

”Vi har skabt symboler, som djævelen for at udtrykke (ondskabens virkelighed)”, sagde Abascal, da han blev spurgt, om han tror, at ondskaben er en del af den menneskelige psykologi, eller om den kommer fra en højere skabning.

”Sociale betingelser er også repræsenteret i dette symbol”, tilføjede han.

Dog er det Den katolske Kirkes lære, at Satan er virkelig, en falden engel, som blev fordrevet fra Himlen og kastet ned i helvede efter at have gjort oprør mod Gud.

Kirken lærer, at Satan først var en god engel, skabt af Gud: ”Djævelen og de andre dæmoner var skabt gode af Gud, men ondskaben blev til ved deres egne gerninger”, understreger Den katolske Kirkes Katekismus.

”Skriften taler om disse engles synd. ”Faldet” består i, at disse skabte ånder foretog deres eget frie valg, som helt igennem og uigenkaldeligt afviste Gud og Hans suverænitet”, tilføjer den.

Igennem tiden er Jesuitternes General Superior blevet kaldt ”den sorte pave” på grund af sin indflydelse i Kirken.

At Abascal referer til djævelen som et symbol, er en tendens, som gør sig gældende, blandt det nuværende katolske lederskab, hvor man nedtoner og endda helt benægter helvedes eksistens.

Pave Frans har fremsat bemærkninger ved forskellige lejligheder, der tyder på, at han mener, at helvede ikke er evigt, og hvis det eksisterer, er det sandsynligvis tomt. Frans foreslog i et kontroversielt interview marts 2015 med Repubblica, at ingen mennesker kommer i helvede for evigt, men sjæle, der fuldt ud afviser Gud, simpelthen bliver ”tilintetgjort”. Videre i sin apostoliske formaning Amoris Laetitia fra 2015 sagde han, at ”ingen kan fordømmes for evigt, fordi det ikke er Evangeliets logik!” Mens i Fatima i sidste måned sagde paven, at et liv uden Gud fører til helvede.

Kardinal Francis Arinzine fortalte LifeSiteNews i et interview i sidste måned, at de der betragter helvede, som et sted, der er opfundet til at ”skræmme” folk til at agere på en bestemt måde, virkelig må lytte til, hvad vor Frue af Fatima har sagt. Sr. Lucia fortæller, at i en af åbenbaringerne viste vor Frue de tre børn helvede. De så et ”ildhav”, hvori der var nedstyrtet dæmoner.

”Dæmonerne kunne kendes på deres skræmmende og afskyelige lighed med uhyggelige og ukendte dyr, alle var de sorte og gennemsigtige”, fortæller hun.

”Der er mennesker, som ikke ønsker, at vi taler om helvede. Men helvede er ikke noget, der er blevet opfundet af Vatikanet”, sagde Arinze.

Arinze sagde, at Jesus selv i Evangelierne bekræfter helvedes realitet og er et sted, hvor ” Dér skal der være gråd og tænders gnidsel”.

Kristus selv sagde det. Han talte om dem, der ville blive kastet ud i mørket. Han talte om dem, der vil gå til den evige straf. Og Kristus er Guds Søn. Hvis der er nogen, der er barmhjertig, er det Ham. Så hvis Han sagde dette til os, er det i vores egen interesse at tage det alvorligt”, sagde han.

Jesus udtrykker sig meget klart i Evangelierne om Satans eksistens. Han uddrev mange dæmoner (Mark 5:9, Matt 8:28-34). Med henvisning til englenes fald, fortalte Jesus sine disciple, at: ” Jeg så Satan falde ned fra himlen som et lyn” (Luk 10:18).

Og Jesus advarede hele tiden, når Han talte, og når Han benyttede lignelser, sine tilhørere om helvedes realitet. Den, der i uretfærdig vrede siger ”Tåbe” til sin broder, skal dømmes til helvedes ild (Matt 5.22). Når Han talte om syndens alvor, sagde Han, at hvis et af dine lemmer bringer dig til fald, så riv det af og kast det fra dig; for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit legeme kastes i helvede (Matt 5:29). Han opfordrede dem, der fulgte Ham, til hellig frygt. Han sagde til dem: Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i helvede (Matt 10:28). Han talte om dommens dag i en lignelse, hvor ukrudtet skilles fra hveden og bindes i knipper, så det derpå kan brændes (Matt 13:24-30).

Jesus talte mange gange om et sted, hvor ” Dér skal der være gråd og tænderskæren” (Matt 22:1-14, 24:36-51, 25:26-30 og Luk 13:22-30). I lignelsen om adskillelsen af fårene fra bukkene, talte Han om ”den evige ild” og ”den evige straf” for dem, som ikke elskede Gud i deres næste. Han advarede om det at være den, der leder til fald, og som kan lede synderen til stedet, ” hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes” (Markus 9.42-48). I fortællingen om Lazarus og den rige mand, er den rige mand på den ene side af ”den dybe kløft (der er mellem ham og Lazarus og Abraham)”, hvor han (den rige mand) ”pintes i disse luer” grundet sit alt for ensidige fokus på sig selv (da han var i live) (Luk 16: 19 – 31).

Den ærværdige Gudstjener ærkebiskop Fulton J. Sheen advarede i et radioprogram i 1947 om, at Satan vil gå langt for at overbevise verden om, at han ikke eksisterer, så han kan få frit spillerum. ”Ingen steder i Den hellige Skrift finder man vished for den mytologiske populærfremstilling af ham som en ”rød” bajads. Snarere er han beskrevet, som en falden engel, og som ”denne verdens fyrste” hvis formål er at overbevise os om, at der ikke findes noget ud over denne verden”, sagde han.

”Hans logik er enkel: Hvis der ikke er nogen himmel, er der intet helvede, hvis der ikke er noget helvede, eksisterer synden ikke, er der ingen dom, og hvis der ikke er en dom, er det onde godt og det gode er ondt”, tilføjede han.

Tidligere i år sagde Abascal, at kristne egentlig ikke kan vide, hvad Jesus eksakt udtalte om skilsmisse, fordi det ikke var blevet optaget på bånd.

Han definerede Jesu ord som værende ”relativistiske” og tilføjede, at de må vurderes i henhold til det enkelte menneskes ”samvittighed”.

Men kardinal Raymond Burke sagde i april, at Abascals synspunkt er ”helt forkert”, idet han understregede at Jesuitter Generalen nødvendigvis må korrigere sin udtalelse.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er skrevet af Pete Baklinski og er publiceret på LifeSiteNews.com d. 2. juni 2017. Den kan læses på: https://www.lifesitenews.com/news/jesuit-chief-claims-satan-only-a-symbol-created-by-man

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s