Et tysk katolsk ærkebispedømme støtter utroskab og abort for 15-årige piger

Tyske katolikker protesterer imod et program, der personligt er blevet godkendt af Berlins ærkebiskop, som giver ”praktiske tips” til katolske undervisere, der varetager seksualundervisning, om hvordan de skal undervise børn i deres ”seksuelle rettigheder” og rådgive dem til en forståelse af, at en voksens seksuelle samkvem med en mindreårig er tilladt, så længe begge parter er indforstået og beskriver videre den proces, man går igennem, når man ønsker at få foretaget en abort.

Programmet forsøger også på at fjerne ”tabuer”, ”fordomme” og ”stereotyper” som knytter sig til forskellige former for seksuelle afvigelser, herunder homoseksuel adfærd og onani og ser sådanne aktiviteter, som en del af et menneskes identitet. Samtidig forsøger det (programmet) også på at dæmme op for den ”spænding”, der er mellem disse former for adfærd og Den katolske Kirkes ”officielle” doktriner vedrørende menneskets seksualitet.

”En kirke, der i dag forsøger at påvirke folks holdninger, er fuldstændig vanvittig”, skriver Berlins ærkebiskop Heiner Koch i sin introduktion til programmet.”Vi må tage bestik af den måde, hvorpå man i vort samfund betragter den mangfoldighed, der gør sig gældende på det seksuelle område. Vi må, sammen med de unge, stå fast og virkelig erklære, at den kristne tro og dens måde at betragte mennesket på, kan frisætte den enkelte til selvrealisering og til dybe forhold og intimitet”.

Programmets ”praktiske tips til metoder, undervisere i seksualundervisning kan gøre brug af i mødet med de unge”, er at finde på ærkebispedømmets hjemmeside, og her stilles spørgsmålet: Hvornår er det normalt at have sex?”. Der fremlægges en liste over hypotetiske ”situationer”, som omfatter mindreåriges seksuelle aktiviteter udenfor ægteskabet, og der gives derefter ”anvisning” til de situationer, som er centreret omkring mindreåriges ”ret” til at tage del i en sådan aktivitet. Den katolske doktrin vedrørende seksualmoral nævnes ikke i dokumentet. 

I den anden af de hypotetiske ”situationer” optræder en 22-årig mand, som har en kæreste på 15, og som han ønsker at indlede et seksuelt forhold med. Ærkebispedømmet skriver følgende: ”I princippet kan personer, der har nået en myndighedsalder, være ”sammen” med mindreårige, dog forudsat at der er givet samtykke til de seksuelle handlinger / samleje. Sagen stiller sig anderledes, hvis de seksuelle handlinger eller samleje er blevet påtvunget”.

I den sjette af de hypotetiske ”situationer” er en pige med navnet ”Milena” blevet uønsket gravid. Mens man i dokumentet diskuterer mulighederne for økonomisk bistand fra staten til hende i en situation som alenemor eller en eventuel bortadoption, tilføjes det: ”I forbindelse med graviditet kan man i rådgivningen af Milena redegøre for muligheden for abort”.

”I rådgivningen af Milena kan enten barnets far eller hendes forældre være til stede, hvis hun ønsker det. Hun skal endda kunne godtgøre, at hun har modtaget rådgivning, selvom hun har valgt at afslutte rådgivningsforløbet. I rådgivningen af Milena kan enten barnets far eller hendes forældre være til stede, hvis hun ønsker det. Uanset hvad Milena beslutter, kan hun modtage psykologbistand”, står der videre i dokumentet.

De ”tips” (der gives) gør endda rede for, hvordan mindreårige kan få prævention, uden at deres forældre er vidende om det, og det betyder, at børn under 14 år kan modtage prævention, der kan ”lette” den seksuelle aktivitet, de indgår i, på trods af at det er ulovligt.

I den femte af de hypotetiske ”situationer” bliver læserne fortalt, at ”Laura på 15 ønsker at have seksuelt samvær med sin kæreste og derfor overvejer forskellige slags prævention”. Men hun er bange for, at forældrene vil få kendskab til dette. Ærkebispedømmet bemærker, at da ”Laura” er under 16, kan hendes læge informere forældrene om, at hun (deres datter) ønsker orale præventionsmidler. Men ”Laura” kan forsøge at ”overbevise” lægen om, at hun er moden nok til at træffe en sådan beslutning”.

Ærkebispedømmet bemærker, at for ”dem under 14 år vil det være vanskeligt at indhente en recept til udlevering af svangerskabsforebyggende midler, da samleje ved lov er forbud for dem under 14 år. Der tilføjes dog, at ”i princippet kan de unge frit købe svangerskabsforebyggende midler såsom kondomer, pessar på apoteket. Finder man det ubehageligt at bede om disse ting på et apotek, er det også muligt at købe kondomer anonymt”.

Andre ”situationer” omfatter teenagepiger i lesbiske forhold samt en dreng, der vil testes for kønssygdomme, uden at hans forældre får kendskab til dette. Begge ”situationer” omfatter det, man kan kalde for legitime ”rettigheder” for mindreårige”, understreger ærkebispedømmet. 

Tyske katolikker reagerer med en ansøgning

En gruppe tyske katolikker, der er blevet krænket af ærkebiskoppens tilsyneladende godkendelse af materialet, der er for abort, har udarbejdet en ansøgning med titlen: ”Berlins ærkebiskop må en gang for alle holde op med at give teenagere ”tips” til håndteringen af abort!”, hvori man beder ham om at fjerne dette materiale fra ærkebispedømmets hjemmeside.

”Det er uforståeligt, at Berlins ærkebiskop giver 15-årige gravide kvinder ”tips” til, hvordan de slår deres barn ihjel … Dette giver indtryk af, at Berlins ærkebiskop, Heiner Koch er tilhænger af en feministisk ideologi, der handler om retten til selv at vælge, og som uvilkårligt placerer det ufødte barns ret til liv i hænderne på moderen. Rette til at selv at vælge i den henseende er ikke et valg, det er mord!”.

I ansøgningen beder man ærkebiskoppen om ”med det samme at fjerne de ubeskrivelige ’aborttips’ fra ærkebispedømmet i Berlins hjemmeside. Kirken har ret til at forsvare et ufødte barns liv og har samtidig en moralsk forpligtelse til at være det uskyldige barns ”advokat” i offentligheden.

Der bliver imidlertid i ansøgningen ikke rettet kritik af andre ”mærkværdigheder” i materialet, såsom en normalisering og legitimering af udenfor ægteskabelig- samt homoseksuel seksuel aktivitet.

Ærkebiskoppen ønsker en ”samtale” med de unge om deres værdisæt

Materialet blev oprindeligt præsenteret af Berlins bispedømme i 2016 ved en konference med titlen: ”Under ’frihed og ansvar’: Seksualundervisning i katolske institutioner”.

Ifølge ærkebiskop Heiner Koch var hensigten med konferencen, at ” dæmme op for den ”spænding”, der er mellem den katolske seksualmoral, ens egen holdning, livsverden samt syn på- og krav vedrørende seksualitet på arbejdspladsen og få igangsat en samtale omkring dette”.

”Abort, homoseksualitet, onani: Alt det, der har med seksualitet at gøre, påvirkes i en vid udstrækning af den samfundsmæssige tænkning” og griber ind i katolsk uddannelse samt omsorg og pleje af børn og unge”, understreger ærkebispedømmet på sin hjemmeside med henvisning til konferencen. ”Men tabuerne er også store, som lærere og socialarbejdere indrømmede ved konferencen”. Konferencematerialet skal hjælpe de unge med (igennem dialog) at skabe klarhed i forhold til deres egne værdisæt. 

Ærkebiskoppen reagerer på klagerne, men de protesterende er ikke tilfredse

Som en opfølgning på klagen fra de tyske katolikker over ”tips” til at håndtere en abort, som det fremgår af den sjette hypotetiske situation, lod ærkebiskoppen en paragraf blive tilføjet til dette afsnit, hvor det blev fremhævet, at det er ”vanskeligt” at undervise om det, der er lovbaseret fuldstændig løsrevet fra moralske problemstillinger”, og at den kirkelige kontekst ”varetager beskyttelsen af livet”. Ifølge ærkebiskoppen er det netop årsagen til at det står ”klart”, at der skal undervises i kristne værdier på lige fod med det andet undervisningsmateriale. Andre forklaringer er blevet tilføjet og bekræfter, at piger ikke kan presses til at få abort.

De, der havde sendt ansøgningen, var imidlertid ikke tilfredse med ærkebiskoppens svar. ”Det fremgår stadig af dokumentet (suppleret med enkelte bemærkninger), at ’selv piger der er under 18 år i princippet har mulighed for, uden at pådrage sig straf, at afslutte en graviditet i løbet af de første 12 uger. (…) Uanset hvad Milena beslutter, kan hun søge rådgivning, og har samtidig ret til psykologbistand”’.

”Desværre er dette fra ærkebiskoppens side kun et halvhjertet forsøg på en forbedring, og (han) viser intet helhjertet engagement i livets kultur!”, tilføjer ansøgerne. ”Vi må derfor fastholde vores protest og fortsætte med at presse (ham). Dokumentet bør helt forsvinde fra ærkebispedømmets hjemmeside!”.

Materialet er et symptom på en tendens, som har gjort sig gældende i længere tid, nemlig en slap holdning blandt tysktalende katolske præster og lægfolk. De tysktalende biskopper såsom Walther Kasper og Christoph Schönborn er de primære drivkræfter bag accepten af ægteskabsbrud, og at man kan gifte sig igen (indgå ægteskab nummer to) i Den katolske Kirke. Det faste råd i den tyske biskopkonference har tilladt, at Den hellige Kommunion kan modtages af dem, der lever i sådanne ægteskaber.

I de senere år har især de tyske biskopper fremmet begrebet ”forskellige typer af familier” og har endda offentliggjort en artikel, hvor man forsvarer ”ægteskaber” for par af samme køn. Nogle tyske biskopper markerer imidlertid en opposition i forhold til dette.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er skrevet af Matthew Cullinan Hoffman og publiceret på LifeSiteNews.com den 6. november 2017. Den kan læses på: https://www.lifesitenews.com/news/german-catholic-archdiocese-promotes-fornication-abortion-to-15-year-old-gi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s