En for nylig offentliggjort vision fra Skt. Johannes Paul II: Islam vil invadere Europa

En nær ven af Skt. Johannes Paul II har bekræftet, at den tidligere pave har vist sig at være en mystiker, da han fortalte ham, at Europa ville blive invaderet af Islam.

Under et oplæg for en større gruppe af Peter og Paulus eremitter i oktober måned sidste år omtalte monsignor Mauro Longhi fra Opus Dei prælaturet en samtale, han havde med den tidligere pave tilbage i marts 1993 på en af deres mange vandreture i bjergene. Efter at være kommet foran deres ledsagere tog Longhi og Skt. Johannes Paul en pause, hvor de spiste en sandwich.

I en videooptagelse af oplægget i oktober kan man høre, at Longhi fortæller, at han bemærkede, at den nu helliggjorte Johannes Pauls hænder rystede. (Johannes Pauls parkinson sygdom var endnu ikke blevet offentliggjort i 1993). Paven bemærkede den unge mands blik.

”Kære Mauro, det er alderdom”, forklarede han.

Longhi skyndte sig at sige: ”Mon dog, Deres hellighed er jo ung”.

”Det er ikke sandt”, responderede paven. ”Jeg fortæller, at jeg er gammel, fordi jeg er gammel”.

Longhi fortsatte: ” så ændredes Wojtylas tonefald, og han indviede mig i en af de visioner, han fik om natten: ”Fortæl dette til dem, du vil møde i Den Kirke, der vil fremtræde i det tredje årtusinde. Jeg ser, at Kirken vil blive plaget af en dræbende plage. Mere dyb, smertefuld og dødbringende end i dette årtusinde med henvisning til … de totalitære styreformer Kommunisme og Nazisme. ”Man kalder det Islamisme. Den vil invadere Europa. Jeg så horderne fra vest mod øst, og han beskrev for mig landene et for et: Fra Marokko til Libyen til Ægypten og så videre til de østlige dele”. Den hellige Fader tilføjede: ”De vil invadere Europa, Europa vil være som en kælder med gamle relikvier, indhyllet i mørke og fyldt med spindelvæv samt ’familiens arvegods’. Det er Dig, Kirken i det tredje årtusinde, der vil mærke invasionen. Ikke med hære, hære er ikke nok, men med Din tro levet i trosfrihed.”

Ifølge La Nuova Bussola Quotidiana, som offentliggjorde historien på italiensk, er Longhi en troværdig præst, som har haft tæt tilknytning ikke kun til Johannes Paul II, men også til Benedikt XVI, endda så meget, at han i 1997 blev kaldt til at virke ved Kongregationen for Gejstligheden. ”Mellem 1985 og 1995 ledsagede Longhi, som blev ordineret i 1995, Johannes Paul II på dennes ski- og vandreture, hvor han opholdt sig i Opus Deis ’sommerhus’ i Albruzzo, som på dette tidspunkt kun var ’et lille hus på landet’”.

Longhi fortalte forsamlingen, at paven plejede at” liste” sig ud af Rom i en bil af beskeden karakter, når han foretog disse rejser sammen med sin personlige sekretær, monsignor Stanislaw Dziwisz og andre polske venner. Da bilen stoppede ved byfængslet, nemlig ”det eneste sted, hvor nogen kunne genkende ham” ville ”Fader Wojtyla” være dybt begravet i en avis holdt op foran ansigtet.

At Johannes Paul II var en berømt atlet, men at han også var mystiker, er mange nok ikke bekendt med. Ikke desto mindre kunne Longhi berette, ifølge La Nuova Bussola Quotidiana, at man kunne finde Johannes Paul liggende på knæ midt om natten foran tabernaklet i husets kapel (det hus i bjergene de residerede i under ski- og vandreturene). De, som boede i huset kunne høre ham samtale med- ”til tider endda gestikulerende” med Herren eller med ”Hans elskede Moder, Jomfru Maria”.

Desuden sagde Longhi, at Johannes Pauls bedste ven, kardinal Andrzej Deskur havde fortalt ham, at denne helgen havde ”profetiens nådegave” (Dette er at finde i Youtubeafspilningen ved 00:31:05). Da Longhi spurgte, hvad det betød, sagde Deskur: ”Han taler med den inkarnerede, Jesus, han ser Hans ansigt, og han ser også Jesu’ Moders ansigt”.

Disse visioner begyndte tilsyneladende ved Karol Wojtyla’s første Messe den 2. november 1946 i Skt. Leonards krypt i Wavel katedralen i Krakow, mens han løftede Hostien.

Selvom Johannes Paul II undertiden er blevet kaldt for ”Islams pave”, og at traditionalister længe har beklaget billeder af denne helgen, hvor han kysser Koranen, mener La Nuova Bussola Quotidiana, at disse åbenbaringer ikke modsiger bemærkningerne i hans (nu) glemte encyklika fra 2003: Ecclesia in Europe. I Encyklikaen synes det som om, at Den hellige Fader beder om at:

Kristne må opøve en ”objektiv forståelse af Islam”.

Ecclesia in Europe skriver Johannes Paul II, at:

57…Et passende forhold til Islam er særlig vigtigt. Som det så ofte har vist sig i de senere år for Europas biskopper, ”må dette gøres med forsigtighed og med en klar forestilling om muligheder og begrænsninger og med tillid til Guds frelsesplan for alle Hans børn”. Det er også nødvendigt at tage den tydelige kløft i betragtning, som der er mellem den europæiske kultur med dens dybe kristne rødder og det muslimske tankesæt.

I den henseende bør kristne, der lever i daglig kontakt med muslimer, være passende øvede i en objektiv forståelse af Islam og være i stand til at drage sammenligninger med deres egen tro. Sådan en opøvelse bør især rettes mod seminarister, præster og alle, der foretager pastoralt arbejde. Det er på den anden side forståeligt, at Kirken, selvom Hun beder de europæiske institutioner om at sikre, at religionsfriheden fremmes i Europa, også insisterer på, at der garanteres en gensidighed i religionsfrihed i de lande, hvor forskellige religiøse traditioner er en majoritet, og de kristne er en minoritet.

I den forbindelse, ”kan man forstå den forundring og frustration, der er blandt kristne, som eksempelvis i Europa, byder troende fra andre trosretninger velkommen og giver dem mulighed for at udøve deres religion, men samtidig må (de kristne) se sig selv sat i den situation i lande med andre majoritetsreligioner, at de forbydes at udøve deres religion. Mennesket har ret til frit at kunne udøve sin religion, og alle mennesker i alle dele af verden ”bør være imod tvangsanvendelse i forhold til dette fra enkeltpersoner, grupper eller organisationer”.

La Nuova Bussola Quotidiana synes at være opmærksom på de følger, denne artikel (omkring åbenbaringerne) kan afføde. Det afsluttende afsnit i artiklen om monsignor Longhi’s oplæg den 22. oktober bemærker, at vi her har at gøre med ”en politisk ukorrekt vurdering af Islam foretaget af en pave, der er kanoniseret af Den katolske Kirke”.

Dette bliver betegnet både som ”profetisk” og som en del af” læreembedet”, og der fremlægges den vurdering, at den forudsagte invasion allerede foregår. Man afslutter med følgende:

I mellemtiden dør lyset langsomt ud i det kristne Europa, og kontinentet reduceres til en kælder fyldt med gamle relikvier og spindelvæv. ”Karol den Store” har talt, og endnu mere i dag opfordrer han os til at stå i mod invasionen med en tro, som leves ud fuldt og helt.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er skrevet af Dorothy Cummings McLean og publiceret på LifeSiteNews.com d. 23. november 2017.

Den kan læses på: https://www.lifesitenews.com/news/newly-revealed-vision-of-st.-pope-john-paul-islam-will-invade-europe

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s