Eksklusivt for CM: Forfatteren til ”The Dictator Pope” udtaler sig

Den nyligt udkomne bog: The Dictator Pope har opnået stor international opmærksomhed på grund af de påstande, den fremlægger vedrørende det nuværende pontifikat, samt dens forlydender om, at Vatikanet meget ihærdigt jagter forfatteren, der går under følgende alias Marcantonio Colonna (En italiensk aristokrat fra det 16. århundrede, der tjente som admiral ved den pavelige flåde under slaget ved Lepanto). Church Militant har talt med forfatteren via e-mail for at få ham til at fortælle dels om tankerne bag udgivelsen af bogen og dels om de nuværende forhold (der hersker i Kirken).

***

Church Militant (CM): Hvorfor skrev du bogen, og hvad håber du på, at katolikker vil gøre med denne viden om pave Frans?

Marcantonio Colonna (MC): Mit mål med at udgive bogen er at vise den enorme kløft, der er mellem det aktuelle mediebillede, der er blevet skabt af pave Frans og virkeligheden. Hvad katolikker kan gøre med den viden, de får i bogen, det kan variere: I bedste fald kan den opmuntre Kirkens ledere, (og jeg ved at mange kardinaler, samt andre højtstående personer har læst bogen og har taget dens budskab til sig) til at konfrontere pave Frans og holde ham op på, hvordan han aktuelt udøver sit pontifikat. Hvis det ikke er muligt, håber jeg i det mindste, at den vil tjene som en ”påmindelse” til kardinalerne, så disse ikke ved næste konklave foretager samme fejltagelse og vælger en mindre kendt kardinal, der så viser sig at være meget anderledes, end det man havde opfattelsen af. 

CM: Kilder internt (i Vatikanet) har fortalt CM, at stemningen i Vatikanet under pave Frans er ligesom i ”Nordkorea”, hvilket betyder, at der hersker en frygt blandt især ortodokse præster. Vi har også læst udtalelser fra forskellige prælater, der fortæller om, at der i et stort omfang foregår overvågning og aflytning af telefoner og computere i Vatikanet. Er det sandt? Hvis ja kan du da uddybe det?

MC: Overvågningen i Vatikanet foregår præcis, som du beskriver det, og jeg fortæller mere detaljeret om det i min bog. Præster og lægfolk, som arbejder der, finder eksempler på overvågning og aflytning på deres kontorer, i deres biler og endda i deres private hjem. Enhver man taler med, uanset om vedkommende har valgt den ene eller den anden side eller blot forholder sig neutral, vil kunne berette om en stemning, der bunder i en stor og dyb frygt, en tilstand, der er helt ulig det, man tidligere har kendt.

CM: Hvordan er du kommet i besiddelse af denne interne viden om paven, og hvordan kan offentligheden med sikkerhed vide, at det, du fremlægger, er pålideligt? 

MC: Jeg har boet de sidste fire år (eller længere), og jeg har talt med mange præster og lægfolk, der arbejder i Vatikanet. I forhold til nogen af de mere følsomme oplysninger er det ganske enkelt ikke muligt at oplyse kilderne til disse, men en stor del af bogens indhold er allerede blevet offentliggjort af journalister, som Sandro Magister og Philip Lawler, som har et ganske godt kendskab til Vatikanet. Deres vidnesbyrd er stort set blevet ignoreret af de mere ”almindelige” medier, og derfor er en af målsætningerne med bogen at give (dette tema) større opmærksomhed ved at samle det på et sted. 

CM: Pave Frans er offentligt fremkommet med modstridende udtalelser vedrørende den ”homoseksuelle lobby”. På den ene sider erkender han dens eksistens, på den anden side synes det som, han ”tolerer” den og endda i visse tilfælde forfremmer klerikale, der aktivt arbejder for at fremme den homoseksuelle agenda. Pave Benedikt fremhævede, at han forsøgte at konfrontere og foretage et opgør med denne ”homoseksuelle lobby” i Vatikanet. Tror du, at Pave Frans gør et forsøg på at foretage et opgør med denne ”lobby”? 

MC: I virkeligheden er Benedikt XVI’s forsøg på at foretage en ”oprydning” i Vatikanet i forhold til den ”homoseksuelle lobby” (samt hos de klerikale) er blevet totalt undermineret af den nuværende pave. Han har fortsat den politik, som han var kendt for at gøre brug af som ærkebiskop i Buenos Aires, nemlig bevidst at drage nytte af moralsk svage underordnede, grundet den magt han har over dem. Der er ikke kun tale om, at prælater med en forargelig karakter er blevet forfremmet af pave Frans, men de er også blevet givet en platform til at kunne fremme deres egen agenda, som handler om at ændre Kirkens lære omkring seksualmoral, hvilket man forsøgte at gøre med stor succes på de to familiesynoder.  

CM: Det synes som om, man i Rom er meget ”ivrig” for at finde ud, hvem du egentlig er. Hvad tror du, der vil ske med dig, hvis man finder ud af, hvem du er? 

MC: Hvis Vatikanet finder ud af, hvem jeg er og vælger at afsløre min identitet, vil det givet resultere i en fornyet interesse (for bogen og dens indhold). Det, jeg er mere bekymret for, er den mulige udrensning, der kan sættes i gang af de folk, man vil sætte i forbindelse med mig, for afstraffelsen af den mindste afvigelse kendetegner dette pontifikat, og propagandamaskinen er ubarmhjertig, når det handler om at skade omdømmet hos dem, der er blevet udpeget til at være ”opponenter”. 

CM: Hvad er dine tanker om den pavelige forordning? Tror du, at det er den måde, hvorpå pave Frans besvarer Dubia? 

MC: Jeg har (bevidst) undgået at vælge side (i forhold til doktrin) i min bog, og for så vidt angår Amoris Laetitia er mit primære ønske at vise, hvordan pave Frans på en indirekte og tvetydig måde fremsætter sin lære for Kirken. Forordningen, som du henviser til, er et godt eksempel på dette. Hvorfor skal den autoritative fortolkning af et dokument som Amoris Laetitia fremsættes i et brev til de argentinske biskopper? Hvis pave Frans har en ny lære, han ønsker at give Kirken, hvis han forsøger, som han hævder at gøre, at anvende Kristi sande ånd til at forkaste traditionen for at klerikale holder sig strengt til ”lovens bogstav” (hvad læreembedet foreskriver), hvorfor fremsætte han det så ikke frimodigt og tydeligt, som andre (Kirke)lærere har gjort det i forhold til den kristne doktrin? Under den nuværende pave har vi flyttet os fra et læringsregime som var funderet i klar dogmatik til et læringsregime, der er insinuerende og funderet i politisk manøvredygtighed. 

CM: Er der andet, du ønsker at tilføje? 

MC: Jeg vil gerne knytte en kommentar til nogle af de hurtige reaktioner, der er kommet fra nogle journalister i forbindelse med min bog. Nogle af dem synes at være blevet så overrasket over denne ikke så ”rosenrøde” historie, at de antager, at formålet med at skrive dette var at ”bekende kulør” i forhold til synet på pave Frans. Faktisk er næsten alt, jeg beretter i bogen citeret enten fra noget, der allerede er blevet offentliggjort, eller andet jeg på privat basis har fået oplyst. Det, jeg har ønsket at opnå, er at få fakta offentliggjort, og jeg håber, at min bog vil tilskynde til et yderligere undersøgelsesarbejde, som kan resultere i en større gennemsigtighed i forhold til det, der foregår i forbindelse med pave Frans og hans pontifikat. I går henvendte paven sig til journalister, hvor han (muligvis inspireret af det, der er sket i løbet af de sidste par uger) opfordrede til brugen af ”præcise og pålidelige” informationer i det journalistiske arbejde. I forhold til et sådant ønske er jeg fuldstændig på linje med paven.

Den engelske udgave af artiklen er publiceret på ChurchMilitant.com d. 17. december 2017. Den kan læses på: https://www.churchmilitant.com/news/article/cm-exclusive-author-of-the-dictator-pope-speaks

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s