Begyndelsen på det store frafald

Redaktørens bemærkning: Det følgende er første afsnit af et mere dybdegående studie skrevet af forfatteren og kunstmaleren Michael D. O’Brien om det store frafald.

”Når Menneskesønnen vender tilbage, vil Han så finde nogen tro på jorden?” (Luk 18:8)

For enhver generation former ”den tid, der i fremtiden vil komme” sig ikke altid helt, som den havde forestillet sig. Derfor gribes vi af den ældgamle fristelse til at fortrænge historiens teologi og åbenbaringens eskatologi, som værende mentale konstruktioner, der er blevet til på baggrund af irrationel frygt eller noget, der begrænser sig til informative analyser af aktuelle situationer, en cyklus, der gentager sig selv, og uden at give os ”det”, vi ventede, nemlig den altomfattende katastrofe. Alligevel, ifølge Kristus i Evangelierne, Johannes Åbenbaring, brevene fra Peter, Paulus og Johannes og de gammeltestamentlige profeter samt de af Kirken godkendte privatåbenbaringer, som er forøget i antal og intensitet gennem de sidste 150 år, nærmer tiden sig, hvor alle de spekulative scenarier vil svinde bort for at gøre plads for den reelle og ultimative fare for menneskeheden. Således bliver fremtiden til nutid. Prologen til denne (fremtid) vil være et frafald (fra Kirken) uden fortilfælde. Faktisk bliver dette frafald mere og mere tydeligt for hver dag. Dets klimaks er Herrens Dag, en dag med ild.

I en række prædikener profeterede salige kardinal John Newman om ”den tid, der i fremtiden vil komme” og som truede allerede i hans egen tid:

Jeg ved, at alle ”tider” er farefulde, og at mennesket til enhver tid lægger sig alvor og bekymring på sinde til ære for Gud og for det menneskeheden har behov for, og dog betragter det sin samtid, som den mest frygtindgydende. Til alle tider har sjælenes fjende med raseri angrebet Kirken, som er deres sande Moder, hvor han som det mindste truer og skræmmer, når det ikke lykkedes ham at gøre anden skade. Og hver sin tid byder på sine prøvelser. Og for så vidt vil jeg indrømme, at der helt sikkert har optrådt specielle prøvelser rettet mod kristne på specifikke tidspunkter (gennem historien), som ikke gør sig gældende i dag. Uden tvivl, må jeg indrømme, at der ligger farer foran os, som kan ”tage pusten” fra selv så modige helgener, som Skt. Athanasius, Skt. Gregory I eller Skt. Gregory VII. De kan bekræfte, at det ”mørke”, de havde udsigt til i deres egen tid adskilte sig (fra tidligere tiders farer) og det mørke, der truer i vores tid, adskiller sig fra det, der før har været. Den specielle fare, som præger den tid, der ligger foran os, er udbredelsen af utroskabens pest, som apostlene og vor Herre selv har forudsagt, som den værste katastrofe i Kirkens sidste tider. Og i det mindste en skygge af – eller et typisk billede på at de sidste tider er kommet over jorden” (1).

Newmans tilgang var delvis betinget af den tid, han levede i samt hans forståelse af den konstante fristelse blandt kristne til at gå på kompromis med spiritus mundi (tidsånden). Det stod klart for ham, at tidsånden i hans tid tog stadig større (truende) skridt hen imod det, der var tilbage af den gamle kristendom. Og i andre prædikener gik han længere og advarede imod den onde ånds sigte mod en endelig konfrontation (2). Newman påpegede, at en tiltagende lunkenhed og ligegyldighed blandt de troende til enhver tid har været prologen til forfølgelser, og at den ultimative forfølgelse kan forudses på baggrund af det største frafald i Kirkens historie (3). Der har selvfølgelig været andre perioder med frafald og hæresi, som for eksempel den arianske krise (det 4. århundrede) og alvorlige, som de var, startede de på et tidspunkt med stor religiøs forvirring, og mens menneskeheden var ved at finde vejen ud af hedenskabens sump.

Og det er det, der er forskellen på det, der er sket i fortiden, og det der sker nu over hele den vestlige verden. En civilisation, der har kendt til kristendommen (og nu i en vid udstrækning er uvidende om, hvor dyster hedenskaben kan være), og som nu vælger at gå tilbage til sumpen og kalder denne nedadgående glidebane for fremskridt og definerer på enhver tænkelig måde dette tragiske og forstyrrende koncept som frihed, alt imens den aggressivt forsøger at pålægge alle mennesker dette koncept.

At denne revolution så hurtigt har vendt op og ned på civilisationens grundlæggende principper er et af dens mere utrolige karakteristika, da der er tale om principper, der anerkendes af ethvert normalt samfund. Naturligvis er der historiske og sociologiske faktorer, der spiller ind, såsom en smadret tro på en god Gud på grund af to ufattelige og altødelæggende Verdenskrige, den vedvarende trussel om atomkrig, folkedrab, den seksuelle revolution samt den hurtige vækst indenfor de elektroniske medier samt nye medier i det hele taget, og den magt, de har tiltaget sig, og som virker overvældende på (den menneskelige) bevidsthed og påvirker samvittigheden og gør menneskets vilje til et middel for dens målsætninger, som handler om at redefinere meningen med mennesket og selve virkeligheden.

Fortsættelse følger. 

Kildehenvisninger 

  1. John Henry Newman (1801-1890), Sermon of October 2, 1873,”The Infidelity of the Future”.
  2. Newman, Tracts for the Times, Volume V, 1838-40, Advent Sermons on Antichrist.
  3. I sin kirkehistorie påpeger Eusibius fra Casarea, biskop og historiker i det fjerde århundrede, at alle de store forfølgelser af Kirken går forud for perioder præget af en udpræget ligegyldighed blandt de troende.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er skrevet af Michael D. O’Brien og publiceret på LifeSiteNews.com d. 27. november 2017. Den kan læses på: https://www.lifesitenews.com/opinion/the-dawn-of-the-great-apostasy

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

2 comments

  1. Pingback: Den nye farisæisme bereder vejen for at antikrist kan rejse sig | Gudsbarmhjertighed
  2. Pingback: Kirken er kaldet til at være en bastion mod det kommende frafald | Gudsbarmhjertighed

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s