Vor Frue af Kibeho – Advarsler fra Himlen der gik upåagtet hen, og som fik tragiske konsekvenser

Det hele tog sin begyndelse den 28. november 1981, da Den salige Jomfru Maria (og senere Jesus) begyndte at åbenbare sig med jævne mellemrum for en gruppe teenagere i Kibehodistriktet i Rwanda, og som gav dem vigtige himmelske budskaber, der skulle spredes til hele landet samt hele verden. På grund af budskabernes vigtighed begyndte Kirken straks at efterforske seerne og budskaberne, og den 29. juni 2001 godkendte den lokale biskop formelt og officielt hændelserne, der angik de tre seere. I begyndelsen blev de første budskaber formidlet af Jomfru Maria, og de var fyldt med den kærlighed, som hun har til sine børn her på jorden. Karakteren af budskaberne var instruerende med åndelig vejledning til folk om at leve et mere hengivent liv, angre deres synder og forkaste syndens fristelser for at komme tættere på Gud. Marias instruks til menneskeheden indbefattede en opfordring til alle om at bede rosenkransen dagligt for at holde ondskaben på afstand og for at menneskene måtte åbne deres hjerter for hinanden og hjælpe hinanden.

Men meget snart begyndte nogle af Jomfru Marias budskaber at indeholde skræmmende forudsigelser om krig, katastrofer og korruption, som hun sagde, at verden ville komme til stå overfor i de kommende år. Hun gav de unge seere et skræmmende indblik i en fremtid, hvor menneskenes hjerter ville være domineret af had frem for kærlighed, og hvor planeten ville blive smadret af religionskrige, økonomisk kollaps, regeringskriser og naturkatastrofer.

Folkedrabet i Rwanda og forudsigelsen om en ”flod af blod”

Men blandt budskaberne om opmuntring til omvendelse og kærlighed til næsten var der et meget vigtigt budskab, som syntes at være det vigtigste af alle Den salige Jomfru Marias budskaber. I 1982 forudsagde Den saglige Jomfru specifikt det frygtelige folkedrab i 1994 – 12 år, før det rent faktisk skete. Hun sagde, at en ”flod af blod” ville flyde gennem Rwanda, medmindre det rwandiske folk ophørte med at praktisere had og fjendskab overfor hinanden og i stedet mødte hinanden med hjertets kærlighed og i broderskab. Den 15. august 1982, så seerne ”en flod af blod, folk som dræbte hinanden, forladte lig uden nogen til at begrave dem, træer der alle stod i flammer og kroppe uden hoveder”.

Ved en bemærkelsesværdige lejlighed, den 15. august 1982, en dag, der skulle være en glædelig fejring af Jomfru Marias optagelse i Himlen, viste Den salige Jomfru Maria sig sorgfuld og grædende først for seeren Alphonsine. Seeren var dybt bekymret ved synet af Den velsignede Moder, der græd. Hun spurgte hende: ”Moder hvorfor græder du? Jeg kan ikke holde ud at se dine tårer!” Man hørte derefter Alphonsine sige: ”Ja Moder, jeg vil gentage, hvad du siger: Til jorden befolkning: Du siger tre gange: Du åbnede døren, og de nægtede at komme ind, Du åbnede døren, og de nægtede at komme ind, Du åbnede døren, og de nægtede at komme ind”.

Pludselig udbryder Alphonsine et hjerteskærende skrig: ”Jeg ser en flod af blod! Hvad betyder det? Nej … Hvorfor viser du mig dette Moder? Stop… stop nu! Træerne går op i flammer, hele landet brænder! Oh nej nej.. Hvorfor slagter disse mennesker hinanden”?

Senere samme dag fik en anden seer, Marie-Claire en lignende vision af sine landsmænd, der slagtede hinanden, og hun græd højt af rædsel ved synet af de billeder, som hun så. Det skønnes, at der var 20.000 mennesker i Kibeho den dag, og de var alle rædselsslagne over det, de havde hørt fra seerne.

På den tid forekom denne vision og Den salige Jomfru Marias profeti fuldkommen urealistisk for de fleste, selvom det er korrekt, at landet og dets befolkning bærer på en lang og problematisk historie med stammekrige og fjendskab mellem de forskellige stammer og sociale grupper. Snart begyndte Jomfru Maria at bede befolkningen om at give slip på det had, som havde sin oprindelse i stammetilhørsforhold og at betragte deres landsmænd som brødre. Hun opfordrede på det kraftigste alle folk til at udvise kærlighed overfor – og bekymrer sig for hinanden, og dette med udgangspunkt i Hendes Søns Jesus’ kærlighed og barmhjertighed. Ved at udøve denne kærlighed, sagde hun, ville den truende borgerkrig og blodsudgydelserne kunne afværges. Beklageligvis tog kun ganske få imod Vor Frues råd og landet kom til at opleve galskab, kaos og mord, akkurat som Vor Frue havde forudsagt. Hvis man blot havde lyttet til Jomfru Marias advarsler, da Hun viste sig i Kibeho, ville det blodige folkedrab aldrig have fundet sted!

Rosenkransen er det, som kunne have forhindret folkedrabet

Gennem seerne anmodede Den hellige Jomfru indtrængende alle i Rwanda til at bede om Hendes hjælp til at kunne udleve Kristi kærlighed og tilgivelse. Hun sagde, at den bedste og mest sikre måde at opnå dette på var ved at bede rosenkransen dagligt. Jomfru Maria sagde, at et af de stærkeste våben, der findes i verden, er rosenkransen, da den kan hjælpe os i forsvaret mod fristelse og ondskab. Hun bad om, at enhver måtte bede rosenkransen mindst en gang om dagen, uanset hvilket religiøst tilhørsforhold man måtte have, og lovede alle, som gjorde det, at de ville modtage en særlig åndelig nåde samt velsignelse.

Jesus kommer med en advarsel 12 år før folkedrabet

Sammen med Den hellige Jomfru åbenbarede Jesus sig mange gange for seerne i Kibeho, hvor Han opfordrede folk til at omvende sig fra deres synder og forsøge på at leve mere dydigt. Som Den hellige Jomfru, advarede Han også om en blodig borgerkrig, som snart ville ske, hvis befolkningen ikke vendte sig bort fra de sekteriske spændinger og den modstand, man havde mod hinanden. Under en åbenbaring 12 år før folkedrabet, havde Jesus vist Segatashya (en af de påståede seere) billeder af huse i flammer og mennesker, som blev nedslagtet af drabsmænd bevæbnet med macheter. Herren fortalte Segatashya, at det var, hvad der ville ske, hvis man fortsatte med at synde og hade hinanden. Da, det blodige folkedrab brød ud i Rwanda, blev Segatashya skudt af en gruppe drabsmænd.

En oversigt over hvad der skete under folkedrabet

I løbet af 100 dage fra den 6. april til den 16. juli 1994 blev omkring 800.000 tutsier samt moderate hutuer i Rwanda slagtet under det folkedrab, der ramte landet. I denne periode blev mere end 6 mænd, kvinder eller børn hvert minut hver time hver dag slået ihjel. Dette utrolige dødstal fortsatte i mere end tre måneder. Ved siden af disse voldsomme blodsudgydelser, antages det, at omkring 250.000 kvinder blev voldtaget i løbet af de 100 dage folkemordet varede (det eksakte tal er svært at præcisere grundet omstændighederne) og omkring 30 % af de kvinder, der var blevet voldtaget under folkedrabet, blev smittet med HIV / AIDS. I mange tilfælde var dette et resultat af en nøje planlagt strategi, hvor HIV – smittede mænd blev benyttet som et ”skræmmemiddel” samt et ”redskab” for et fremtidigt folkemord. Der var 10 gange så mange enker (kvinder), som der var enke(mænd) og det skønnede tal for enker var på næsten 50.000 og videre efterlod folkedrabet omkring 75.000 børn forældreløse.

Folkedrabet i Rwanda er en advarsel samt en forløber for det, der kunne hænde hele menneskeheden

Imidlertid var advarslerne fra Den salige Jomfru Maria ikke kun møntet på Afrika. Thi Hun fortalte seeren Marie-Claire Mukangango: ”Når jeg fortæller dig dette, er mit budskab ikke kun henvendt til dig mit barn, men det er et budskab til hele verden. I dag ser mennesket ikke tingenes sande værdi. De, som vedvarende begår synd, gør det uden en erkendelse af, at måden, de handler på, er forkert”.

Segatashya blev desværre ligesom Marie – Clare Mukangango også dræbt under folkedrabet. Hun sagde, at Jomfruen beskrev verden som ”et sted, der gør oprør mod Gud”, og at verden ”står på randen af en katastrofe”. Endnu et budskab blevet givet til seerne: ”Verden bevæger sig med stor hast mod sin undergang, den er på vej mod afgrunden … Verden er i oprør mod Gud, der praktiseres alt for megen synd, og der er i verden hverken kærlighed eller fred. Hvis I ikke angrer, og i hjertet omvender Jer, vil I være på vej mod afgrunden”.

Himlen advarede om det blodige folkedrab, hvis befolkningen i Rwanda ikke praktiserede hjertets omvendelse. Det gjorde de ikke, og 12 år senere blev landet kastet ud i ubeskrivelige rædsler. I Kibeho samt andre steder (i nyere tid) har Jesus og Maria advaret os alle og bedt om hjertets omvendelse (hos menneskeheden). Vi må omvende os og angre vore synder, ellers må vi også lide under ubeskrivelige rædsler, som et resultat af vore synder og hårdhjertethed. Lytter vi? Eller har vi ikke taget ved lære af det, der skete i Rwanda? Herre Jesus, Den korsfæstede, forbarm Dig over os!

Glem ikke, at Gud er mere magtfuld end al det onde på jorden … Verden er på randen af en katastrofe. Rens Jeres hjerter gennem bøn. Den eneste vej er gennem Gud. Hvis I ikke tager Jeres tilflugt til Gud, hvor vil I da søge skjul, når ilden har spredt sig”? … Vor Frue af Kibeho

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på Mystics of the Church. Den kan læses på: http://www.mysticsofthechurch.com/2015/01/our-lady-of-kibeho-heavenly-warnings.html

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s