Novene for de hellige sjæle i purgatoriet

Skt. Alphonsus Liguori (1696 – 1787) har skrevet denne novene med bønner til hver dag, som efterfølges af en bøn til vor lidende Frelser for de hellige sjæle i purgatoriet.

Bønner til vor lidende Frelser for de hellige sjæle i purgatoriet.

Oh kæreste Jesus, ved det blod Du i Din bitre lidelse svedte i Gethsemane have, vis da barmhjertighed med disse velsignede sjæle. Vis dem Din nåde.

SVis dem Din nåde, Oh Herre.

Oh kæreste Jesus, ved de pinsler, Du led under hudstrygelsen, Vis dem Din nåde.

SVis dem Din nåde, Oh Herre.

Oh kæreste Jesus, gennem den smerte Du måtte lide under tornekroningen, Vis dem Din nåde.

SVis dem Din nåde, Oh Herre.

Oh kæreste Jesus, gennem den smerte Du måtte lide, da Du bar korset på vejen mod Golgata, Vis dem Din nåde.

SVis dem Din nåde, Oh Herre.

Oh kæreste Jesus, gennem den smerte Du måtte lide, under den grufulde korsfæstelse, Vis dem Din nåde.

SVis dem Din nåde, Oh Herre.

Oh kæreste Jesus, gennem Din smertefulde lidelse på korset, Vis dem Din nåde.

SVis dem Din nåde, Oh Herre.

Oh kæreste Jesus, gennem den umådelige smerte du måtte lide, da Du udåndede, Vis dem Din nåde.

SVis dem Din nåde, Oh Herre.

(Anbefal dig selv til sjælene i purgatoriet og læg dine egne intentioner frem)

Hellige sjæle, jeg har bedt for Jer, og Jeg bønfalder Jer, som er dyrebare for Gud, og som har vished for, at I aldrig vil miste Ham af syne, bed for mig arme synder, som er i fare for fortabelse og dermed det evige fravær af Gud. Amen

Dag 1

Jesus, min Frelser, jeg har så mange gange fortjent at blive kastet i helvede, hvor stor ville min lidelse ikke være, hvis jeg nu blev revet bort og med stor kval må tænke på, at jeg selv bærer skylden for at være blevet fordømt. Jeg takker Dig for Din langmodighed med mig. Min Gud, Jeg elsker Dig over alt andet, og jeg er dybtfølt ked af, at jeg har fornærmet Dig, fordi Du er uendelig god. Jeg vil hellere dø end endnu engang fornærme dig. Skænk mig Din nåde til at være udholdende. Hav medlidenhed med mig og med de hellige sjæle, som lider i purgatoriet. Maria, Guds Moder, kom dem til hjælp med din kraftfulde forbøn.

Sig et FadervorHil dig Maria og bønnen til vor lidende Frelser for de hellige sjæle i purgatoriet.

Dag 2

Ve mig, ulykkelige skabning, jeg har været på denne jord i mange år og har intet andet fortjent end helvede! Jeg skænker Dig min tak, Oh Herre for at Du giver mig endnu en stund til at sone mine synder. Min gode Gud, Jeg er dybtfølt ked af, at jeg har såret Dig. Send mig Din hjælp, så jeg kan bruge den tid, jeg endnu har tilbage til Din kærlighed og tjeneste; Hav medlidenhed med mig og på samme tid de hellige sjæle, der lider i purgatoriet. Oh Maria, Guds Moder, kom dem til hjælp med din kraftfulde forbøn.

Sig et FadervorHil dig Maria og bønner til vor lidende Frelser for de hellige sjæle i purgatoriet.

Dag 3

Min Gud! Fordi Du er uendelig god, vil jeg elske jeg Dig over alt andet og bekender af hele mit hjerte, at jeg har syndet mod Dig. Skænk mig Din nåde til at holde ud i hellighed. Hav medlidenhed med mig og på samme tid de hellige sjæle, der lider i purgatoriet. Og Du Maria, Guds Moder, kom dem til hjælp med din kraftfulde forbøn.

Sig et FadervorHil dig Maria og bønner til vor lidende Frelser for de hellige sjæle i purgatoriet.

Dag 4

Min Gud! Fordi Du er uendelig god, er jeg dybtfølt ked af, at jeg har fornærmet Dig. Jeg vil hellere dø end at fornærme Dig endnu en gang. Skænk mig Din nåde til at holde ud i hellighed; Hav medlidenhed med mig og på samme tid de hellige sjæle, der lutres i den rensende ild, og som elsker Dig af hele deres hjerte. Oh Maria, Guds Moder, kom dem tilhjælp med din kraftfulde forbøn.

Sig et FadervorHil dig Maria og bønner til vor lidende Frelser for de hellige sjæle i purgatoriet.

Dag 5

Ve mig, ulykkelige skabning, hvis Du Oh Herre havde ladet mig gå til helvede; for fra det fængsel af evig smerte er der ingen udfrielse. Jeg elsker Dig over alt andet, Oh uendelige Gud, og jeg er oprigtig ked af, at jeg endnu engang fornærmet Dig. Skænk mig Din nåde til at holde ud i hellighed. Hav medlidenhed med mig og på samme tid de hellige sjæle, som lider i purgatoriet. Oh Maria, Guds Moder, kom dem til hjælp med din kraftfulde forbøn.

Sig et FadervorHil dig Maria og bønner til vor lidende Frelser for de hellige sjæle i purgatoriet.

Dag 6

Min guddommelige Frelser, Du døde for mig på korset og har så tit forenet Dig selv med mig i Den hellige Kommunion, og jeg har kun vist Dig utaknemmelighed. Men fra nu af, vil jeg elske Dig over alt andet. Oh højeste Gud, jeg sørger mere over, at jeg har fornærmet Dig, end andet ondt jeg har bedrevet. Jeg vil hellere dø end at fornærme Dig igen. Skænk mig Din nåde til at holde ud i hellighed. Hav medlidenhed med mig og på samme tid de hellige sjæle, der lider i purgatoriet. Og Du Maria, Guds Moder, kom dem til hjælp med din kraftfulde forbøn.

Sig et FadervorHil dig Maria og bønner til vor lidende Frelser for de hellige sjæle i purgatoriet.

Dag 7

Gud, nådige Fader, ihukom dette deres mest brændende ønske! Send dem Din hellige engel for at forkynde dem, at Du, Deres Fader, har forsonet Dig med dem gennem Jesu lidelse og død og derfor er timen for deres udfrielse kommet.

Sig et FadervorHil dig Maria og bønner til vor lidende Frelser for de hellige sjæle i purgatoriet.

Dag 8

Oh min Gud! Jeg er også en af disse utaknemlige skabninger, som har modtaget så megen nåde og dog alligevel vist foragt for Din kærlighed, og derfor kun fortjener at komme i helvede. Men Din uendelige godhed har skånet mig indtil nu. Derfor elsker jeg Dig over alt andet, og jeg er dybtfølt ked af, at jeg har fornærmet Dig. Jeg vil hellere dø end at fornærme Dig igen. Skænk mig Din nåde til at holde ud i hellighed. Hav medlidenhed med mig og på samme tid de hellige sjæle, der lider i purgatoriet. Og Du Maria, Guds Moder, kom dem til hjælp med din kraftfulde forbøn.

Sig et FadervorHil dig Maria og bønner til vor lidende Frelser for de hellige sjæle i purgatoriet.

Dag 9

Min Gud! Hvordan kan det være, at jeg i så mange år uden at ane uråd har ladet mig adskille fra Dig og Din hellige nåde! Oh uendelige Godhed, hvor lang tid har Du, som led, vist Dig for mig! Jeg vil fremover elske Dig over alt andet. Jeg er dybtfølt ked af, at jeg har fornærmet Dig. Jeg vil hellere dø end at fornærme Dig igen. Skænk mig Din nåde til at holde ud i hellighed, og tillad ikke, at jeg synder igen. Hav medlidenhed med mig og på samme tid de hellige sjæle, der lider i purgatoriet. Jeg beder Dig lindre deres lidelse, afkort deres tid i elendighed, kald dem til Dig i den himmelske herlighed, hvor de skal se Dig ansigt til ansigt og elske Dig i evighed. Maria, barmhjertighedens Moder, kom dem til hjælp med din kraftfulde forbøn og bed for os, som til stadighed er i fare for evig fortabelse.

Sig et FadervorHil dig Maria og bønner til vor lidende Frelser for de hellige sjæle i purgatoriet.

Den autoriserede engelske udgave af denne novene er publiceret på EWTN. Den kan læses på: https://www.ewtn.com/devotionals/novena/Purgatory.htm

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s