Heltene med tændstikæsker

Opfør dig som en brandstifter

Fr. John Hardon, som er på vej til at blive helgen, sagde engang, (lettere) omskrevet, at det i denne tid kun er katolikker, som er heltemodige af karakter, der vil finde vej til himlen. Glorværdige. Heltemodige fædre og mødre. Heltemodige familier. Levende helgener.

Angrebene fra fjenden er så voldsomme, så ondskabsfulde, at de fleste næppe kan modstå dem, og dermed bliver de fordømt. Når man ser sig omkring i Kirken, og ser det store antal katolikker, der allerede har givet afkald på deres tro for det, som verden har at tilbyde, bliver man klar over, hvad der er ved at ske.

Mange har forladt vore rækker og endnu flere vil følge i deres fodspor, fordi situationen i verden gør det nødvendigt, at noget sådant sker. Selv Kirken udsættes for stor forfølgelse – som afslutning på en tid præget af en storbrand, – og de katolikker, der stadig er tilbage, selvom de vakler, bør meget hurtig finde deres plads.

Man bliver ikke så let en helt. En person er forudbestemt til at blive en helt og til at handle (som en helt) i overensstemmelse med forskellige livsforhold og gennem store indre kampe, som munder ud i en opofrende ånd. En ”førsteklasses” helt er, når man skal definere en sådan, en der sætter andre højere end sig selv. De opofrer sig selv for andres ve og vel.

Man kan sige, at enhver gør dette fra tid til anden i et mindre målestok og nogle gange på grund af bestemte omstændigheder. Selvom det er godt, bør det ikke lede til en forvrænget selvopfattelse. At være en helt betyder at man (virkelig) har fat i sig selv med henblik på (at gøre) det gode for andre. Det(te) er åndelig glorværdighed. At bekæmpe satan i sig på ens egen personlige slagmark, så man kan blive i stand til at hjælpe andre.

Mange mennesker vil (uden tøven) springe i nok så koldt vand for at redde en hund eller løbe ind i et brændende hus for at redde et barn – dette er den naturlige heltegerning, og disse skal naturligvis anerkendes. Men ville de selvsamme mennesker frasige sig brugen af prævention, pornografi eller trangen til mastubation? Ville de bekæmpe – og arbejde målrettet for at få bugt med det begær og den vrede, som de bærer i sig, for at underkue den djævel, man har i sig i stedet for at blive fastholdt af ham?

De gør det i sidste ende for Gud og for at komme ind i Gudsriget. Det gamle ordsprog siger: ”Du kan ikke give, hvad du ikke har”, og det er værd at tænke over netop i denne sammenhæng. Mens en person kan være en helt på det naturlige plan, – og det er der, praktisk talt, få der er – bliver den ægte heltegerning synlig i den overnaturlige sfære, hvor det, vi gør, er for evigt, ikke kun her og nu (timeligt).  

En person kan ikke praktisere den overnaturlige heltegerning overfor andre, hvis man ikke selv besidder den. Vedkommende kan have mange beundringsværdige naturlige kvaliteter – selv adskillelige ateister har sådanne (kvaliteter) – men gode naturlige kvaliteter gør ikke, at man kommer ind i Himlen. Den overnaturlige heltegerning gør, at man kan komme ind i Himlen – intet mindre.

Da vor Herre var på jorden og her gjorde Sin gerning, sagde Han: ”Ild er jeg kommet for at kaste på jorden, og hvor ville jeg ønske, at den allerede havde fænget ” (Luk 12:49). Den ild er Hans, men den enkelte i Kirken er en lille tændstik, Han ønsker at benytte til at antænde en brand, som skal nedbrænde satans rige.

Vi vil alle blive dømt i forhold til, hvor meget vi stillede os til rådighed for Ham, så Han kunne antænde Sin storbrand og sætte verden i flammer. Som helte med en tændstikæske – det er, hvad vi hver dag er kaldet til at være, så vi kan fremme Kirkens sandhed.

Troende katolikker må være åndelige brandstiftere – de må bede for – og anråbe om at blive store helgener, at blive brugt til at frelse sjæle, og at blive helte i krigen mod den onde.

Ser du, man bekæmper ikke ild med ild, men man bekæmper ild med ild fra Himlen.

Vær en helt.

Den autoriserede engelske udgave af denne tekst er publiceret på ChurchMilitant.com d. 20. juni 2018. Den kan læses på: https://www.churchmilitant.com/video/episode/vortex-matchbook-heroes

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s