Nye opdagelser viser, at manden på ligklædet fra Torino ”virkelig blev korsfæstet”

Italienske forskere har gjort nye opdagelser omkring ligklædet fra Torino, som de hævder bestyrker hypotesen om, at ”manden på ligklædet virkelig blev korsfæstet”.

I en ny undersøgelse, hvis resultater snart bliver offentliggjort, har forskerne yderligere nøjagtigt fundet det sted, hvor lansen ramte mandens side, og de konkluderer, at blodpletterne på det, som mange tror, er Jesu ligklæde, er ”virkelige”.

Et nyt fund

En forsmag på de nye undersøgelser blev præsenteret i det italienske dagblad La Stampa den 2. januar 2019. Blandt de absolut fremmeste forskningskapaciteter er Filippo Marchisio, der er leder af enheden for radiologi på hospitalet i Rivoli samt den kendte italienske sindonolog Pier Baima Bellone, mangeårig professor ved retsmedicinsk institut på universitet i Torino og overhoved for det internationale center for sindonologi.

Undersøgelsen tog udgangspunkt i den observation, at manden, der figurer på ligklædet, har en højre arm, der ser ud til at være seks centimeter længere end den venstre. De to forskere tilskriver denne tilsyneladende uregelmæssighed, at der er sket et brud på albuen, eller at der er sket en forskydning af skulderen, hvilket stemmer overens med det, der sker under en korsfæstelse. De tog også højde for, at man har været nødsaget til at bøje mandens arme grundet dødsstivhed, da man foretog hans begravelse.

Den øvre del af arme og skuldre er ikke længere synlige på klædet på grund af skader forårsaget af en ildebrand i 1532, da linnedklædet blev opbevaret i Chambéry i kapellet på slottet Dukes of Savoy. Den seks centimeter store forskel mellem højre og venstre arm er derfor ikke umiddelbart synlig for det blotte øje.

Men i dag har forskerne takket være den videnskabelige og teknologiske udvikling kunnet foretage en rekonstruktion. Dr.Marchisio benyttede en CT scanner på instituttet for radiologi i Torino. Og en 32-årig mand, der var atletisk bygget, ligesom manden på ligklædet, blev yderligere benyttet for at rekonstruere de manglende dele ved at foretage en overlapning af billederne.

”CT-skanningen giver en perfekt gengivelse af kroppen, så vi kan rekonstruere de manglende dele uden den subjektivitet, der er forbundet med den kunstneriske skabelse”, sagde Marchisio. ”CT-scanningen fremhæver den uoverensstemmelse, der er mellem skuldre og hænder, som er et yderligere element, der understøtter hypotesen om, at manden på ligklædet virkelig blev korsfæstet”.

”Helt igennem realistisk”

Dr. Marchisio og Dr.Ballone bekræftede også, at blodpletterne på ligklædet fra Torino er ”meget realistiske”, og dette underkender en undersøgelse fra juli sidste år, som stillede spørgsmålstegn ved, om blodpletterne var ægte.

Forskerne identificerede det nøjagtige sted, hvor lansen ramte offerets side. De kunne således danne sig overblik over de organer, der var blevet ødelagt, og ”årsagen til en blodsamling i pleurahulen”, det vil sige en væskeansamling i hulrummet mellem de to lungehinder.

Marchisio forklarede, at ”blodet hovedsageligt løb ned ved højre side langs en kanal dannet af armen tilgrænsende kroppen op til albuen, og derefter blev det samlet og aftegnede et blodbælte ved lænderne”.

Hvilke anatomiske dele, der har hørt sammen, afsløres af rekonstruktionen af de manglende dele og bekræfter fremstillingen ovenfor vedrørende blodpletterne, dette er også med til at understrege det ekstraordinære ved ligklædet, sagde forskerne. ”Desto mere man studerer det, desto flere detaljer kommer der til syne”.

En fejlagtig datering

Skeptiske røster har hævdet, at ligklædet fra Torino er en forfalskning fra middelalderen, et svindelnummer udtænkt af en udspekuleret kunstner. Men italienske forskere har også afvist en undersøgelse fra 1988, der viste, at ligklædet skulle stamme fra middelalderen.

Resultaterne i en anden undersøgelse (som snart vil blive publiceret) er foretaget af dr. Ballone sammen med Grazia Mattutino, en kriminolog ved retsmedicinsk institut på universitetet i Torino, som også i forbindelse med vigtige sager har foretaget og afgivet juridisk rapportering.

Instituttet i Torino har opbevaret nogle af de tråde fra ligklædet, som blev udtaget under undersøgelserne i 1978. Analyser af disse prøver har vist partikler af guld, sølv og bly på klædet, som stammede fra en tæt kontakt med relikvier, som det var blevet opbevaret sammen med. En bestemt algeart blev også fundet, som kan have optrådt i det vand, der blev brugt til at slukke branden ved Chambéry. Meget små mider, pollen og partikler fra bilforurening er også blevet fundet på klædet.

I århundreder er ligklædet blevet opbevaret i en kasse, der hverken var vandtæt eller levede op til de standarder, man har i dag, når det drejer sig om opbevaring.

På baggrund af de betingelser, som ligklædet har været opbevaret under, konkluderer det italienske forskerteam, at kulstof 14-metoden, der blev benyttet i 1988, og som daterede ligklædets oprindelse til at være mellem 1260 og 1390, er ugyldig. De hævder, at prøverne blev taget fra et meget forurenet hjørne af ligklædet, som også er blevet restaureret.

Dr. Alan Dr. Adler, biokemiker og medlem af Shroud Conservation Commission analyserede det 15 fiber ekstrakt fra ligklædet, som var blevet testet med kulstof 14-metoden for at kunne foretage en datering. Efter at have sammenlignet med 19 andre fibre fra andre og forskellige områder af ligklædet, fandt Adler en så høj grad af forurening i den prøve, der var blevet udsat for kulstof 14-metoden, at han konkluderede, at den ikke var repræsentativ for hele ligklædet.

Det hellige ligklæde har en længde på 15 fod og en bredde på 4 fod og på det aftegnes et billede, der synes at forestille et menneske, hvis krop er blevet korsfæstet, og mange antog, at billedet forestiller Jesus fra Nazareth. Ligklædet er anbragt i Johannes Døberens katedral i Torino, Italien.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på LifeSiteNews den 11. januar 2019. Den kan læses på: https://www.lifesitenews.com/news/new-discoveries-prove-man-on-shroud-of-turin-was-really-crucified

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s