At søge Herrens ansigt – det er, hvad det kristne liv handler om

”Herre, jeg søger dit ansigt, skjul ikke dit ansigt for mig” (Sl 27:8-9). Pave Johannes Paul II skriver følgende om dette skriftsted:

Den ældgamle længsel hos salmisten, som ikke kunne opnå større opfyldelse og overraskelse end at fordybe sig i Kristi ansigt. Gud har i sandhed velsignet os i Ham og har ladet ”Sit ansigt lyse over os” (Sl 67:1). Han er på en og samme tid Gud og menneske, Han viser dermed mennesket dets sande ansigt, ”fuldt og helt åbenbares mennesket for sig selv”.

Alt, hvad vi gør i vores åndelige liv, har til formål at lade Helligånden åbenbare Jesu ansigt for os og gradvist tilpasse vort ansigt, vore øjne, og det, vi ser, vores ører og det, de hører, vor mund og dens tale til Hans. Det, der er endemålet, er det velsignede syn af Gud, ”ansigt til ansigt”, som Skriften fortæller om. Skt. Thérèse af Jesusbarnet sagde: ”Dit ansigt, Min Herre, er mit hjem”. Og hun havde ret. Hjemmet er, hvor vi hviler ud, det er der, vi dvæler og lever, og hvor vi lærer at elske. Det er, hvad Jesu ansigt er for os: Vi er først helt hjemme, når vi er hos Ham.

Hvis vi husker på dette, kan vi udholde alle prøvelser og vanskeligheder.

Med hvilken dyd udholder vi prøvelser på vor vej mod det evige liv? Håbet. Håbet er en af de dyrebareste gaver, der kommer fra Gud. Helligånden giver håb midt i de situationer, som synes fuldstændig håbløse for mennesket; de fleste mennesker ved ikke, hvor kraftfuldt håbets gave er, fordi de i den håbløse situation glemmer at gøre brug af den, thi de er tyngede (af sorgen), de er nedtrykte (af det mørke, der hænger over dem), de mister hukommelsen og glemmer hvem, der rækker ud over mørket og er stærkere end det onde, Ham, der for altid er stærk og ung. 

Det sande håb er ikke naivt, blindt eller optimistisk. Det ser, de reelle udfordringer, og det ser igennem katastrofer, dvæler i det mørkeste mørke og kalder tingene ved deres rette navn. Men det (håbet) giver ikke efter eller op. Det ønsker ikke, at ondskaben skal have det sidste ord eller magt. I stedet ser håbet hen til Den, som gør det umulige muligt.

Lad os altid forblive under Kristi vedholdende blik og tillade Ham at lede os. Han er Sønnens ansigt, det sørgmodige ansigt, det herlighedsfulde ansigt, og det er Hans ansigt, vi må lære at skimte i de fattige, i vore brødre og søstre, i de ufødte og de ældre, i de uønskede, de glemte, de, der er blevet forsømt, og de marginaliserede – i alle mennesker, for alle mennesker er fattige, uanset om de har erkendt deres fattigdom eller ej.

Guds nåde gør os i stand til at elske dem, som vi ikke bryder os om eller kunne være fristet til at hade. Dette er den kristnes særpræg: At” han elsker sine brødre”, og som Skt. Johannes siger, alle mennesker er, eller kan blive vore brødre i Kristus. For at kunne gøre dette kræves der en stor åndelig fattigdom hos den enkelte. Himlen er kun for tiggere. Kun de tomhændede kan komme ind i Guds rige.

Jesus eneste egenskab er at være Faderens elskede Søn. I dette ansigts mange facetter, er Han: som et barn, en dreng, en ung mand, på korset, i opstandelsen, i Himlen, men Han er blot en, nemlig Faderens elskede søn. Den, som vi enkeltvis virkelig er, kan vi opnå hos Kristus: vi er Guds børn, sønner i Sønnen og Faderens små børn. Hvis vi har mistet det, vi er, har vi mistet alt. Det er derfor, at vi må bede for, at vi må se vort eget ansigt, som ansigtet på Faderens barn.

Dette er i realiteten essensen i kristendommen: at være – og blive, hvad vi virkelig er – børn af Faderen, som ikke blot elsker os, men er Kærligheden, og som ”kalder os at være til i kærlighed og skabte os til kærlighed” (Johannes Paul II).

Hvad er det venner ønsker sig allermest? Det er at se hinanden, at tale med hinanden, at være sammen, at dele hinandens liv og at gøre ting sammen. ”Jeg kalder Jer ikke længere tjenere, men venner”: Jesus ønsker at leve et ganske almindeligt liv (sammen) med os, Han ønsker at gøre Sit liv til vores liv. Vi bliver afstemt til at ligne Kristus, når vi lever med Ham og lærer af Ham, når vi søger Hans ansigt, og ser på det.

 

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er skrevet af Peter Kwasniewski og publiceret på LifeSiteNews d. 18. juli 2018. Den kan læses på: https://www.lifesitenews.com/blogs/seeking-the-face-of-the-lord-this-is-what-christian-life-is-all-about

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s