Det mest afgørende udfald af et menneskes frie valg i historien

Den fest for Den hellige Jomfru Maria, som jeg holder allermest af, er bebudelsen. Jeg må indrømme, at det er Fulton Sheen, der som ingen anden, har åbnet mine øjne for dette mysterium. Når man betragter dette mysterium knyttet til Maria ud fra de andre store dogmer, der vedrører hende: at Maria er undfanget uden at få del i arvesynden (Den ubesmittede undfangelse), at Maria er forblevet jomfru selv efter at have født Jesus, at hun er Guds Moder, og endda det, at Maria efter sin død, blev optaget med legeme og sjæl i Himlen, trækker alle tråde til bebudelsen. Hun er den helt centrale skikkelse, når vi har fokus på det mest afgørende udfald af et menneskes frie valg i historien, da det drejede sig om hendes svar til englen. Og vi takker Gud for, at hun sagde “ja”.

Men forstod Maria virkelig, hvad det var, hun sagde ja til? Alt for ofte fremstilles Vor hellige Moder på billeder som en lille naiv pige, der med sin uskyld og kærlighed til Gud uden forbehold sagde ja til alt, hvad Gud ønskede af hende. Sandheden stemmer dog ikke overens med denne middelmådige portrættering. For at Marias fiat (ja) skulle få betydning for hende (og for Kirken, som ville blive undfanget ved dette fiat), måtte det komme af fri vilje, og frihed er funderet på viden. Maria måtte have en dybere forståelse for guddommelig åbenbaring gennem de hebraiske skrifter. Kirkens teologiske tradition har slået fast, at Maria, helt uden sidestykke, faktisk besad viden om frelsens mysterier, som følge af, at hun var fuld af nåde og den ubesmittede undfangelse og den viden og visdom, der udgik fra Marias jomfruviede liv, en indvielse, der var foregået i templet, allerede i en ung alder. 

Maria ville derfor ikke blot have kendskab til Esajas’ profeti om, at Messias skulle fødes af en jomfru, men også samme profets forudsigelser om den lidende tjener (Es 53) og den almenkendte historie om Moses og kobberslangen (4 Mos 21: 9). Marias fiatbetonet af kærlighed til Gud vil derfor være et fiat, der starter ud i glæde, men kort efter forvandles til sorg. Hun kendte til profetien fra 1. Mosebog, der gjorde rede for, at den nye Eva ville være tæt knyttet til den nye Adam, og at dette ville være forbundet med stor lidelse. Korset ville være en del af hendes liv fra Nazareth til Golgata, og Guds anmodning til hende handlede om, at hun stod fast på sit fiat, indtil årsagen til adskillelsen mellem Gud og mennesker, nemlig ulydigheden var blevet sonet af hendes guddommelige Søn.    

Marias 33 år lange fiat var karakteriseret ved guddommelig og selvopofrende kærlighed, dette var en efterligning af hendes Søn. Det var en kærlighed, der indebar, at hun måtte tilsidesætte sig selv fuldstændig, for at nåden i hende kunne vokse proportionelt med, at hun åbnede sit hjerte. Og da de (Søn og mor) sammen kommer til Golgata, blev denne kærlighed hos dem hver især tydelig, selv da var hun fundet værdig til at modtage den anden bebudelse: ”Kvinde, dér er din søn”, det blev nu åbenbart, at Maria var Moder for Kristi mystiske Legeme, Kirken, som blev repræsenteret af Skt. Johannes. Men det var ikke alt … Jesus henvender sig til den discipel, Han elskede og fremkom med bebudelsen, der er henvendt til enhver kristen: ” Dér er din mor”. 

Med andre ord, det er på Golgata, at enhver kristens ”bebudelse” finder sted, hvor Jesus afslører, hvad det betyder at være den discipel, Han elskede mest, et åndeligt liv, der begynder med, at man tager Maria ind i ethvert aspekt af Hans væsen, ligesom Treenigheden gjorde i Nazareth 33 år forinden. I den smukke udveksling mellem Jesus, Maria og den discipel, Han elskede mest, opstår det spørgsmål, vi som kristne bør stille os selv hver dag gennem hele vort liv, og som Maria også stillede sig selv: ”vil du give mig din menneskenatur, gennem hvilken jeg på ny vil gennemføre frelsens mysterium, så du kan modtage den hæder, der venter dem, der på fuldendt måde har tilpasset sig mig?”. Formuleret på en mere tilgængelig måde siger Jesus: ”hvis du siger ja til Mig, siger du ja til alt det, Jeg åbenbarer for dig, som Vejen, Sandheden og Livet, en selvopofrelse, der begynder med, i, og gennem Maria, som Jeg nu overdrager til dig, som din Moder: Her er hun!” Hvad er dit svar? 

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er skrevet af Peter Howard og publiceret den 25. marts 2015. Den kan læses på:https://catholicexchange.com/greatest-act-human-freedom-history

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s