Død og opstandelse

Før Fr. Ratzinger blev pave, forudså han resultatet af den aktuelle forfølgelse

Længe før den unge Fr. Joseph Ratzinger blev pave Benedikt XVI, forudså han korsfæstelsen og genopstandelsen af Kristi mystiske Legeme: Den katolske Kirke.

Præster, der begår seksuelle overgreb, teologer, der er præget af vildfarelser og ateistiske regeringer, der står parat til at ødelægge Kristi Brud. Mens Kirken befinder sig midt i den værste krise, Hun har oplevet i hele sin levetid, er det beroligende at vide, at det ikke blot er den aktuelle og altomfattende krise, der er blevet forudsagt, men også en glorværdig opstandelse.

I et interview i tysk radio benyttede Ratzinger følgende ildevarslende ord, som dog samtidig var fyldt med håb:

Ud af den krise, vi oplever i dag, vil morgendagens Kirke rejse sig. Hun vil være lille, og Hun bliver praktisk talt nødt til at starte helt fra begyndelsen. Når udskilningen gennem denne trængsel er overstået, vil en stærk kraft flyde fra en mere åndelig og enkel Kirke. … Og det står klart, at Kirken vil gå hårde tider i møde. Den egentlige krise er endnu ikke begyndt. Vi må være forberedt på, at der vil ske store omvæltninger. Men jeg er overbevist om, at det, der vil stå tilbage, ikke er den politiske korrekte kirke, som allerede er død, men troens Kirken. … Den vil opleve en ny start og blive betragtet som menneskets hjem, hvor det finder liv og håb, som rækker ud over døden.

Ratzinger var helt sikker på, at fremtiden ville komme til at se lys ud for en Kirke, der er ved at blive lagt øde:

Kirkens fremtid er funderet på de mennesker, der er dybt rodfæstet i deres tro, ikke de mennesker, der baserer deres liv på det øjeblikkelige. … Kirkens fremtid vil endnu engang blive opbygget af helgener og af mennesker, der søger dybden frem for det, der sker her og nu, og som skuer vidt og bredt, fordi de ved, at livet er meget mere end dagen i dag.

Den engelske udgave af artiklen er publiceret på ChurchMilitant.com d. 18. april 2019. Den kan læses på:https://www.churchmilitant.com/news/article/death-and-rebirth

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s