Den Guddommelige barmhjertighed

Kardinal Sarah: ”hvis man ikke ønsker at omvende sig, finder man ingen barmhjertighed”

Nu, hvor vi nærmer os Guds Barmhjertighedssøndag, er det værd at bemærke, at der stadig er prælater såsom kardinal Robert Sarah, der opfordrer katolikker til at omvende sig og dermed bekende deres synder, så de kan tage imod Guds barmhjertighed.

I et interview med et polsk medie i 2016 understregede Vatikanets liturgiske overhoved kardinal Sarah, at Gud kun tilgiver dem, der oprigtigt bekender deres synd.

”Der er ingen tilgivelse, hvis der ikke også optræder omvendelse” understregede Sarah. Jesu budskab til kvinden, der er blevet grebet i ægteskabsbrud, var ikke: ”Jeg tilgiver dig din synd og fra nu af fortsæt blot med leve dit liv, som du har gjort hidtil”. Det var, fordi hun kastede sig for Hans fødder og bad om tilgivelse, at Han sagde: ”Gå, og synd fra nu af ikke mere”.

Mange hyrder, der er præget af vildfarelser, synes ikke at have noget problem med at give Den hellige Kommunion til homoseksuelle, der udlever deres homoseksualitet samt folk, der har begået ægteskabsbrud og nu lever i et nyt forhold. At drage en forbindelse mellem skriftemålanger og omvendelse er et tema, som optager Sarah meget. I et interview i 2015 betoner han: ”hvis der ikke er nogen omvendelse, er der heller ingen barmhjertighed”.

Adspurgt, om en person, der har begået en synd men ikke skriftet den, bestemmer sig for at ville modtage Den hellige Kommunion, svarede Sarah med henvisning til Paulus 1. Brev til Korintherne 11: 27-29: ”Den, der spiser Herrens brød eller drikker hans bæger på en uværdig måde, forsynder sig derfor imod Herrens legeme og blod. Enhver skal prøve sig selv, og så spise af brødet og drikke af bægeret. For den, der spiser og drikker uden at agte på legemet, spiser og drikker sig en dom til”, ”hvis personen gør dette, velvidende, at vedkommende har begået en synd, som ikke er bekendt i skriftemålet, da spiser og drikker vedkommende sig en dom til”.

I 2015 skrev Sarah bogen God or Nothing, hvori han taler om Guds barmhjertighed, som kun kan modtages af dem, der har bekendt deres synder:

Mange af de troende glædes ved at høre om Guds barmhjertighed, og de håber på, at de radikale krav, der fremgår af Evangeliet, mindskes til gavn for dem, der i deres liv har valgt at bryde med Jesu korsfæstede kærlighed. De tror, at alt er muligt på grund af Herrens uendelige godhed, mens de ikke selv behøver at ændre noget i deres liv. Mange har en forventning om, som var det en normal ting, at Gud udgyder sin barmhjertighed over dem, mens de forbliver i deres synd.

Det er ikke alene Sarah, der advarer katolikker imod den forkerte måde, der florerer i dag, nemlig at barmhjertighed kan opnås uden omvendelse. Biskop Athanasius Schneider, hjælpebiskop i Astana, Kazakhstan udtaler, at præster, biskopper og paven bærer et endnu større ansvar for, at der ikke overfor katolikker skabes klarhed vedrørende denne tematik.

I forbindelse med et oplæg, som han holdt i 2017, advarede han præster, der lader folk, som har begået ægteskabsbrud, modtage Den hellige Kommunion, selvom disse fortsætter deres livsførelse, at de (præsterne) udgør en stor risiko for disse sjæle, og at præster, der tillader denne praksis, bærer et stort ansvar, hvilket også gælder paven, ganske enkelt fordi han tillader, at dette finder sted.

Den engelske udgave af artiklen er publiceret på ChurchMilitant.com d. 26. april 2019. Den kan læses på: https://www.churchmilitant.com/news/article/the-divine-mercy

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s