Vesten er i krise

Kardinal Sarah: ”alt er gjort klar til, at der kan ske en fornyelse”

Kardinal Robert Sarah siger, at selvom den vestlige verden er ved at gå til grunde, som skyldes dens afvisning af Gud, vil der komme en stor fornyelse fra de, der aktivt lever deres katolske tro.

I et interview den 5. april henledte han opmærksomheden på sin seneste bog The Day is far Spent, som netop er blevet publiceret, og her fortalte kardinal Sarah Catholic Herald, at den vestlige verden er ved at gå til grunde.

”Vesten har forkastet sin tro, historie, sine rødder samt identitet, og den er dermed bestemt til foragt, undergang og udslettelse” advarer Vatikanets liturgiske overhoved.

Kardinal Sarah følger op på denne advarsel med en beskrivelse af, hvordan fornyelsen vil finde sted.

”Det bør understreges, at alt er gjort rede til, at der kan ske en fornyelse” forklarer han. ”Jeg ser familier, klostre og sogne, der fremstår som oaser midt i en ørken. Det er ud af disse troens, liturgiens, skønhedens og stilhedens oaser, at den vestlige verden vil blive genfødt”.

Den krise, der er i Kirken, er i realiteten en troskrise, bemærker Sarah, og den skyldes, at biskopper og præster har større fokus på emner vedrørende social retfærdighed end på at give troen på Kristus videre:

Den krise, der er i Kirken, er frem for alt en troskrise. … De (klerikale) taler ikke om Gud, men snarere og gerne passioneret om sociale problemer, såsom migration, økologi, dialog, kulturmøder og kampen imod fattigdom samt for retfærdighed og fred. … Kirken er kun væsentlig, fordi Den (Hun) giver os mulighed for at møde Jesus. Hun er kun vigtig, fordi Hun overleverer os det, der er blevet åbenbaret. Når Kirken bliver centrum for det menneskelige, skygger det for Guds lys, der er i Hende, og som skinner ud fra Hende. … Det ville være bedre, om Hun begyndte at tage vare på- og genopbygge sig selv”.

Kardinalen siger, at Kirken er nået til et ”historisk vendepunkt”, men at Kirken i sig selv altid er hellig.

Kirken er i sig selv hellig” bekræfter kardinal Sarah og siger videre, ”vore synder og vores bekymringer på vegne af verden gør, at Kirkens hellighed ikke kan spredes. Det er på tide, at vi tilsidesætter vores bekymringer på vegne af verden og gør plads til, at Kirken fremstår, som Gud skabte Hende”.

Kardinal Sarah opfordrer endnu engang præsterne til at agere helligt og være hellige og være opmærksomme på, at det var helgener, der stod for fortidens reformer, og at det endnu engang er helgener, der vil stå for reformer i vor tid.

Jeg er overbevist om, at det er helgener, der forandrer historiens gang. De strukturelle forandringer følger efter og sikrer blot det, som helgenerne igangsatte. … Vi har brug for helgener, der ser tingenes tilstand gennem troens briller, og som har mod til at blive oplyst af Guds lys”.

Den engelske udgave af artiklen er publiceret på ChurchMilitant.com d. 10. april 2019. Den kan læses på: https://www.churchmilitant.com/news/article/the-west-in-crisis

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s