En ny bog løfter sløret for den djævelske taktik, som Den katolske Kirkes fjender har benyttet til at få adgang til paveembedet

En kendt teolog og Thomas Aquinas ekspert, som også er tilhænger af Den traditionelle latinske Messe, har skrevet en bog, der handler om infiltrationen af Den katolske Kirke foretaget af antikatolske kræfter. Bogen har fået titlen: InfiltrationThe Plot to Destroy the Church from Within, og den er blevet udgivet på Sophia Institute Press.

Marshalls bog starter dels ud med åbenbaringen af Vor frue fra La Salette i Frankrig, og de advarsler, Hun giver vedrørende satans herredømme i Rom, og dels med Alta Vendita og dennes instruks henvendt til frimurerne, og som blev offentliggjort i det 19 århundrede med støtte fra flere paver. Dette dokument gør rede for, at ønsker man at underminere Den katolske Kirke, må man infiltrere Hende i stedet for at bekæmpe Hende udefra. For at opnå dette mål måtte de (frimurerne) ”påvirke” Den katolske Kirkes overhoved: Paven.

”For at vi kan sikre os en pave, der er efter vores hjerte, er det nødvendigt, at vi for denne pave skaber en generation, der er egnet til det rige, vi drømmer om. Brug ikke tid og kræfter på de ældre og midaldrende, gå målrettet efter de unge, og hvis det er muligt endog efter børnene”. Disse frimurere begyndte at introducere det liberale tankesæt til katolicismen, og det på en sådan måde, så man var sikker på, at det ville nå op på de højeste niveauer i Kirkens hierarki.

Marshall skriver videre: ”planen var ikke, at det skulle ske ved hjælp af pjecer, skydevåben, blodbad eller politiske valg. Den bedste måde, man kan arbejde på, er ved en gradvis infiltration, hvor det første mål er de unge, derefter de klerikale og derpå, som tiden skrider frem, de unge og de klerikale, der er blevet kardinaler og senere pave”.

Eftersom Alta Vendita dokumentet sikkert ikke er kendt i den brede offentlighed, har LifeSiteNews fået tilladelse til at offentliggøre Marshalls kapitel om netop dette dokument i sin helhed, og derfor kan det betragtes som en slags introduktion (1).

I de følgende kapitler i den 300 sider lange bog, som netop er blevet udgivet på forlaget Sophia Press, beskæftiger forfatteren sig med et historisk forløb, der strækker sig fra det 19. århundrede og frem til i dag, og her gør han rede for, hvordan pave Pius X ihærdigt bekæmpede de modernistiske tankesæt, som havde fundet vej ind i Den katolske Kirke i begyndelsen af det 20. århundrede og spredt sig. I Skt. Gallen Mafiaen, en forsamling af progressive prælater, som var skuffede over den linje, der blev lagt under pave Johannes Paul II, og som efter hans død forsøgte at bane vejen for en pave efter deres hoved, finder man arnestedet for den modernistiske tænkning, og fordi disse prælater (i lang tid) besad ledende positioner i Den katolske Kirke i Europa, og på den måde (kraftigt) bidrog til en udvanding i troen, ja så var de hovedpersonerne i Skt. Gallen Mafiaen. Her ledes opmærksomheden naturligt hen på kardinal Carlo Maria Martini, kardinal Basil Hume og kardinal Godfried Danneels.

Dr. Marshall redegør også meget detaljeret for, hvordan nogle af disse modernistiske ideer har påvirket Vatikan II såvel som Novus Ordo Messen. Endelig kommer forfatteren ind på valget af pave Frans og gør rede for dennes lære, som til tider synes ”problematisk”, og som nu har en negativ afsmittende effekt på Den katolske Kirke. I forbindelse med dette tema træder forfatteren, der er far til 8 børn, mere frem og fremhæver pave Frans’ apostoliske skrivelse Amoris Laetitia og dens udsagn om, at ”ingen er fordømt for evigt”, men han henleder også opmærksomheden på det, der fremsættes i dokumentet fra Abu Dhabi: ”Frans har til enhver tid forkyndt, at Gud ud fra Sin Guddommelige vilje og visdom har villet en mangfoldighed og forskelligartethed i forhold til religion, og det er med den selvsamme vilje, at Han skabte mennesker”.

Dr. Marshall kommer med følgende konklusion: ”Skt. Pius X ville have kategoriseret pave Frans som modernist. Hvordan er det muligt at have to paver, der repræsenterer to teologier, der er modsatrettede?”

Dr. Marshall tager også Fatimaåbenbaringerne under behandling og her specielt spørgsmålet om den tredje hemmelighed, som blev givet til seeren Sr. Lucia.

I en podcast fra den 24. maj 2019 afslørede Marshall, at han under sit besøg i Rom for en uge siden for en kort stund fik mulighed for at møde pave Frans, og der gav Marshall paven, det første trykte eksemplar af bogen, hvori Marshall havde skrevet ”til paven”. Marshall havde arbejdet på bogen gennem hele fastetiden. ”Jeg benyttede hele min fastetid til at faste for ham”. Forfatteren tilføjer, ”at denne bog er blevet til i en ånd af kærlighed”. Marshall sagde, ”at det er af kærlighed for pave Frans og med det håb, at han bliver én af de største pavelige helgener i hele Kirkens historie, og som leder Kirken gennem den krise, Den står i. Det er ikke for sent”.

Biskop Athanasius Schneider, der er hjælpebiskop i Astana i Kazakstan, har skrevet forordet til Dr. Marshalls bog (2). Han roser bogen og siger, at i ”InfiltrationThe Plot to Destroy the Church from Within” behandler Taylor Marshall et emne, man i dag bevidst ignorerer. Det emne, der er tale om, handler om, at en mulig infiltration af Kirken har fundet sted og er blevet foretaget af kræfter udenfor Hende. Men det passer ikke med det optimistiske billede, som pave Johannes XXIII og specielt Vatikan II på en urealistisk og ukritisk måde har tegnet i forhold til at ville åbne sig for den moderne verden”. Schneider undrer sig over, hvorfor vi er nået dertil, ”at vi dag oplever (ikke så få) højtrangerende prælater i Den katolske Kirkes hierarki ikke kun har overgivet sig til den moderne verdens ubarmhjertige krav, men også bevidst eller ubevidst arbejder på – eller samarbejder med verden om at implementere dens principper på alle måder og niveauer i Kirkens daglige liv”.

Også her kan Dr. Marshalls bog hjælpe med at kaste lys over, hvorfor Kirken er nået hertil. Schneider tilføjer, at for at vi kan forstå denne krise, må vi undersøge årsagen til krisen. ”Denne krise kan ses, som ”en infiltration af Kirken foretaget af en verden uden tro, og af specielt frimurerne, en infiltration, der set ud fra et menneskeligt perspektiv, kun kan blive en succes, hvis man arbejder metodisk og ud fra en grundig procesplanlægning”. Efter at have afsluttet sin introduktion, minder biskop Schneider os imidlertid om, at ”selv de mest nederdrægtige bestræbelser på at ødelægge Kirken indefra aldrig vil lykkedes”.

Blandt traditionelle katolikker er nogle af disse dokumenter, der præsenteres af Dr. Marshall, allerede blevet undersøgt og benyttet til at skabe større forståelse af den krise, der i dag præger Kirken (eksempler, der bør fremhæves, er Arnaud de Lassus’ bog: ”Unholy Craft: Freemasonry and the Roots of Christophobia” (3) eller John Vennari’s bog om ”the Alta Vendita”) (4).

Dr. Marshall har med denne bog bidraget til, at vi har fået yderligere viden om årsagerne til krisen i Kirken, og det gælder også Skt. Gallen Mafiaen og dens virke. Med ”InfiltrationThe Plot to Destroy the Church from Within”, har Dr. Marshall samlet al relevant dokumentation vedrørende dette store emne på ét sted.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er skrevet af Maike Hickson og publiceret på LifeSiteNews den 28. maj 2019. Den kan læses på: https://www.lifesitenews.com/blogs/new-book-exposes-diabolical-trick-used-by-catholic-churchs-enemies-to-gain-access-to-papacy

Noter

1.      Link til beskrivelsen af Alta Vendita: https://www.lifesitenews.com/images/local/files/PDFs/Chapter_2_Alta_Vendita.pdf

2.      Link til bogens forord: https://www.lifesitenews.com/images/local/files/PDFs/Infiltration_Foreword.pdf

3.      Link til nærmere info om bogen: http://www.remnantnewspaper.com/Archives/2011-unholy-craft-order-info-page.htm

4.      Link til nærmere info om bogen: https://www.amazon.com/Permanent-Instruction-Alta-Vendita-Subversion/dp/0895556448

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s