En glædelig martyrjul

Julen handler ganske enkelt om at dø fra sig selv

Den store julehøjtid er endelig over os, og det er herligt og pragtfuldt. Traditionelle hymner samt julesange rummer et væsentligt teologisk indhold, hvor enkelte vers indeholder mere teologisk dybde og sandhed end en helt almindelig prædiken. ”Se, din Gud har taget kødets skikkelse, Hil Dig, Du inkarnerede Gud”, denne linje stammer fra: ”Lyt til sangen fra englene, der bringer nyt”. Eller hvad med: ”Husk på, at Kristus Vor Frelser blev født juledag for at bringe frelse fra satans magt, da vi var kommet på afveje”, som er taget fra: ”Gud være med Eder, I glædens herrer”.

Hvad er julen andet end indledningen til Himlens store plan, som går ud på at bringe frelsen til menneskeheden? Det kan virke overvældende at tænke på, at Gud rent faktisk selv kom til verden for at frelse os, og Han gjorde det i skikkelse af noget så enkelt og uskyldigt, som et lille barn. Her er det vigtigt at huske på, at det Himlen foretager, ikke blot er noget, vi skal se på og overvældes af. Hvordan man end betragter det, bør vi ikke kun se på og overvældes af julekrybben, selvom den i sig selv er overvældende.

I den højtidelige juletid, der karakteriseres som en oktav, (oktav stammer fra det latinske octavus, der betyder den ottende. En fest i Kirken ‘fejres med oktav’, når den højtideligholdes indtil den 8. dag (oktavdagen)). I løbet af juletidens oktav optræder en række fester, som Den hellige Moderkirke opfordrer os til at være opmærksomme på og overveje. Ved første øjekast synes disse fester ikke at relatere sig til julehøjtiden og dens budskab, men med omhyggelighed og præcision er disse fester altså blevet placeret i denne oktav. Dagen efter juledag, fejrer vi festen for Skt. Stefanus, den første martyr. Derpå følger festen for de uskyldige børn, som har sit ophav i det massemord, Herodes foretog på en lang række drengebørn under to år, blot fordi han ville Jesus til livs, da han følte sin kongemagt truet. To dage senere fejrer vi festen for Skt. Thomas Becket, som blev brutalt myrdet ved alteret i Katedralen i Canterbury af en konge, som også følte sin position truet.

Hvorfor har Den hellige Moderkirke ladet disse fester optræde i juleoktaven? Det har Hun, fordi julen i bund og grund handler om at frembringe det ultimative offer. Det er i sandhed vanskeligt at have og bevare dette fokus i forhold til julen, når en sekulariseret verden fejrer en jul, hvor det handler mere om få end at give. Men det er præcis det, julen handler om, at man fuldt ud giver sig selv til det lille barn, som opgav Sin Himmelske Storhed og blev menneske for at bringe frelsen til menneskeheden. ”Sagtmodigt gav Han afkald på Sin Himmelske Storhed for at komme til verden og blive menneske, så menneskeheden ikke skulle smage døden, men frelsen. Han blev født til at oprejse jordens sønner og til at give dem den anden dåb”, og dette vers stammer fra sangen; Lyt til sangen fra englene, der bringer nyt”.

Så når du efter Messen denne jul står ved Julekrybben, så brug lidt tid på at fremsige en takkebøn: ”Tak kære Jesusbarn for alt det, Du har gjort for at bringe frelsen til mig”, og lad denne bøn blive efterfulgt af yderligere en bøn: ”Tag imod mit liv, ligesom Du gav mig Dit, og ligesom martyrerne, vi fejrer i denne uge, gav deres liv for at efterligne Dig, så lad mig blive knyttet til Dig i Din frelsesgerning for sjælene”.

Julen handler kort fortalt om at dø fra sig selv. Gud elsker Jer og fra alle os, der arbejder på Skt. Michael’s Media og Church Militant, ønskes I alle en velsignet, glædelig og hellig jul.

Den engelske udgave af dette manuskript er publiceret på ChurchMilitant.com den 22. december 2017. Det kan læses på: https://www.churchmilitant.com/video/episode/vortex-a-very-martyr-christmas

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s