Født til lidelse og død

Så vi må have liv…

Ærkebiskop Fulton J. Sheen skrev, at Kristus på en særlig måde skilte sig ud fra alverdens ledere: ”alle, som er kommet ind i denne verden, er kommet for at leve, men Han kom ind i verden for dø”. Sheen fortsætter på følgende måde:

Det var ikke Hans fødsel, der bragte en skygge over Hans liv, og som førte til Hans død. Det var snarere korset, som først og fremmest lod sin skygge række tilbage til Hans fødsel. Han er den eneste, der nogensinde i denne verden har levet sit liv bagudrettet. Som blomsten, der vokser på det hældende murværk, er et udtryk for naturens poesi, på samme måde som det mindste atom i solsystemet, fortæller Hans fødsel om dødens mysterium.

Julen, Vor Herres fødsel, Vor Herre, som blev kød og tog bolig i denne verdens mørke, som et sårbart og hjælpeløst barn, synes meningsløs, hvis man ikke har forståelse for det, der er meningen med dette barns liv: at tage vore lidelser og daglige kamp på Sine skuldre i 33 år, hvorefter det hele kulminerer i smerte, forladthed og døden på korset. Men med Sin død fuldbragte Han for verden sejren over synden og den evige død, og åbnede Himlens porte for de retfærdige, der længe havde ventet på deres Frelser og for fremtidige generationer af sjæle, som ønsker at modtage Hans kærlighed.

Kristus kom først og fremmest som Frelser, og det betyder, at vi, hver eneste sjæl, behøver frelsen. Men hvad skal vi frelses fra? Fra os selv, fra vores ønske om at gøre dårlige ting, som gør os til slaver under syndens åg, og som fører til den evige død og en evig adskillelse fra Gud, kort sagt helvede.

Intet menneske har kræfter til at befri sig selv fra syndens greb, det er kun Kristus, der kan gøre det, og Han kan gøre det for enhver sjæl, der vil tage imod det samt Hans nåde, og som har besluttet sig for at leve i Hans vilje. Denne nåde gives kvit og frit til alle, men man må søge efter den og ville tage imod den. Vor Herre vil ikke tvinge noget menneske ind i Himlen. Vi må have et oprigtigt ønske om at ville kende sandheden og søge efter den, derpå vil Gud åbenbare Sig.

Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!” (Luk 2: 14).

Fra alle os på Church Militant: en glædelig og velsignet jul.

Den engelske udgave af denne artikel er publiceret på ChurchMilitant.com den 25. december 2018. Den kan læses på: https://www.churchmilitant.com/news/article/born-to-suffer-and-die

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s