Maria, Den elskede: om at fordybe sig i Jomfruens hellige Navn

Den 12. september fejrer vi festen for Marias Allerhelligste Navn. Mysterierne og de undere, der knytter sig til Marias hellige Navn, er så omfattende, at den teologiske disciplin, man kalder Mariologi, aldrig vil kunne komme helt i dybden med det, der relaterer sig til dette navn. Navnet Maria har mange smukke betydninger og betegnelser knyttet til sig, heriblandt: Guds elskede, den lysende stjerne, nådens hav og den, der bærer på stor smerte. Skt. Montfort nedfældede følgende smukke formulering: ”Gud Fader samlede ved skabelsen alle vanddråber og kaldte dem hav. Han har samlet al sin nåde og kaldt den Maria” (§ 23) (1).

Jesu hellige Navn betyder ”Jahve frelser / Gud vor Frelser”, dette er et navn, som er smukt og passende, for Han alene er vor Gud og blev vor Frelser ved Maria. ”Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder” (Matt 1: 21).

Der optræder en anden smuk typologi, der knytter sig til Jesu Kristi Moders hellige Navn, og det er stjerne. Maria er den stjerne, der førte verden til Jesus Kristus. Hun er det skinnende lys, der forkyndte skæret af Hans komme. Hun er den: der bringer lindring til den vejfarende, der viser vej for den, der er på vej, der hjælper den hjælpeløse, hun er det ”kompas”, der udstikker vejen til Gud, og hun er den stjerne, der oplyser den vej, der fører til Kristus.

Det er blevet fortalt: … og jomfruens navn var Maria. Lad os forsøge at knytte nogle ord til dette navn, som betyder og er blevet fortolket som havets stjerne, og som er meget passende for Jomfru Moderen, som meget vel kan sammenlignes med en stjerne. En stjerne som lyser, uden at hun selv mærkes af det, og jomfruen bragte sin Søn til verden, uden at hendes jomfruelighed blev berørt af det. Lyset fra en stjerne fjerner på ingen måde Marias jomfruelighed. Hun er den ædle stjerne (som skulle udgå fra Jakob), der i sin stråleglans lader sit prægtige lys nå ud til hele verden, og dens lysstråler er de skønneste i himlen, og disse lysstråler når endda til helvede, men inden de når dertil, rammer de på deres vej jorden for at sende advarselssignaler til sjæle langt mere end til legemer, og hvor de fremelsker det gode og skræmmer det onde væk. Jeg siger Jer: hun er en klar og lysende stjerne, der fremstår som et eksempel ved sin stråleglans, og den er blevet placeret det helt rette sted, så den kan følge med i det, der foregår på det åbne havs overflade. Oh, hvem du end er, du, som kender dig selv, det at være på denne jord, handler ikke om at vandre på fast grund, men du, som bliver forslået og medtaget af stærke vinde og storme, som raserer dette livs hav, lad dig ikke blive forledt til at lade dette overvinde dig, men hold dit blik stift rettet mod denne stjernes klare lys, hvis fristelsens orkaner rejser sig mod dig, og du løber ind i den ene snublesten efter den anden, løft da dit blik mod stjernen og anråb Maria. Hvis stolthedens bølger, selvisk stræben, bagvaskelse eller misundelse skyller ind over dig, lad dine øjne søge mod stjernen og anråb Maria. Hvis bølger af vrede, begær eller fristelse mod kødets lyst angriber din sjæl fra alle sider, ret da dit blik på Maria. Hvis den store mængde synder, du har begået, hjemsøger dig, hvis din samvittigheds dårskab forvirrer dig, hvis frygten for dom overvælder dig, og hvis du er ved at glide ned i et dyb af ulykke og fortvivlelsens gab, tænk da på Maria.

I fare, vanskeligheder eller ved tvivl, tænk da på Maria og anråb hende. Du bør aldrig holde inde med at påkalde hende eller lade hende tage bolig i dit hjerte, og du bør heller aldrig se bort fra hendes forbøn og lukke dine øjne for hendes eksempel i forhold til omvendelse. Hvis du følger hende, vil du aldrig fare vild. Hvis du retter din bøn til hende, vil du aldrig fortvivle. Hvis du hele tiden tænker på hende, vil du ikke blive bragt ud af kurs. Hvis hun leder dig, bliver du aldrig træt. Hvis hun hjælper dig, vil du til sidst nå til det, der er dit endelige hjem, og du vil komme dertil i god behold, og det vil stå klart for dig, at det, som så ofte er blevet sagt: Jomfruens navn var Maria (II).

Helgenerne priser samstemmigt den styrke – og de undere, der er forbundet Marias hellige Navn, fordi de selv har erfaret dette på legeme og sjæl. For Marias hellige Navn frygtes af helvedes magter, anerkendes af englene og herliggøres af Gud.

Skt. Alphonsus Liguori fortæller, at Richard fra Skt. Laurentius udtaler: ”Intet andet navn, end Marias, rummer så stor en styrke, der kan understøtte et menneske, og der findes heller ikke noget andet navn, udover Jesus, givet til mennesket, hvorfra så megen frelse tilflyder menneskeheden”. Han fortsætter: ”En from påkaldelse af dette søde og hellige navn leder til, at man modtager ganske store mængder af nådegaver i dette liv og stor herlighed i det næste”.

Næst efter Jesu Allerhelligste Navn rummer Marias Navn et skatkammer af alt godt, og derfor findes der hverken på jorden eller i himlen noget andet navn, hvorfra der tilflyder fromme sjæle så meget nåde, håb og sødme. ”I skønhed er i Dit navn, Oh Guds Moder, en overflod af guddommelige nådegaver og velsignelser”, som Skt. Methodius udtalte. Der er så stor overflod af guddommelige gaver, at Skt. Bonaventure siger: ”At Dit navn, Oh Maria, ikke nævnes, uden at den, der udtaler det i fromhed, modtager nådegaver”. ”Giv os, Oh Vor Frue, at vi altid må huske på dit navn med kærlighed og tillid”; denne praksis vil enten vise sig forbundet med guddommelig nåde, eller den er et løfte om, at vi vil opnå det.

Thomas à Kempis bekræfter, ”at djævlene frygter himlens Dronning i en sådan grad, at de blot ved at høre hendes navn blive udtalt flygter, som når man flygter fra den brændende ild”. Den hellige Jomfru åbenbarede selv for Skt. Birgitta, at ”der ikke findes nogen synder på jorden, uanset hvor meget denne er blottet for kærlighed til Gud, som djævelen er forpligtet til straks at forlade, hvis vedkommende anråber Jomfruens hellige navn med henblik på omvendelse”. Ved en anden lejlighed gentog Den hellige Jomfru dette budskab til Skt. Birgitta: ”alle djævlene ærer og frygter hendes navn i en sådan grad, at så snart de hører det, løsner de det greb, deres klør har om den sjæl, de har taget til fange”. Vor Frue fortalte også Skt. Birgitta, ”på samme måde som at de oprørske engle flygter fra den synder, som påkalder Marias navn, således kommer de trofaste engle til stede hos de retfærdige sjæle, der i hengivenhed anråber Jomfruens navn”.

Det vækker i sandhed trøst at vide, at Jesus Kristus har fremsat løfter til dem, der viser hengivenhed overfor Maria, for en dag hørte Skt. Birgitta i Vor Herres tale til hende, at Han har lovet Sin Allerhelligste Moder, at Han ville give tre specifikke nådegaver til dem, der anråber Hans hellige Moders Navn:

1.      at de med en oprigtig sorg og smerte ser den synd, de har begået.

2.      at de overtrædelser, der knytter sig til deres synder, bliver sonet.

3.      at Han vil styrke dem i deres anstrengelser for at opnå hellighed og i sidste instans paradisets herlighed.

Vor Herre tilføjer hertil: ”For Dine ord, Oh Min Moder, er så søde og behager Mig, at Jeg ikke kan afslå de ønsker, du fremsætter for Mig” (III).

I sandhed er, de Maria numquam satis (for Maria er intet for meget), og derfor kan vi aldrig lovprise hende i tilstrækkeligt omfang.

Noter

1: True Devotion to Mary, Part 1, Chapter 1, Mary’s part in the Incarnation / Afhandlingen om den ægte Maria-fromhed (§ 23).

2: Excerpts from the Breviary for the Feast of the Most Holy Name of Mary (Sept. 12).

3: Skt. Alphonsus Liguori, The Holy Name of Mary — The Power of Her Name

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er skrevet af Nishant Xavier og publiceret på OnePeterFive den 16. september 2019. Den kan læses på: https://onepeterfive.com/maria-beloved

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s