Fem ting, der kan hindre, at man bliver afhængig af de sociale medier

De sociale medier er blevet et ”værktøj”, der både har gode og dårlige sideeffekter. Her følger fem gode råd til, hvordan man kan undgå at blive afhængig af de sociale medier, men benyt dem på den rigtige måde.

1.      Hug din hånd af. Vor Herre betoner: … ”og hvis din højre hånd bringer dig til fald så hug den af og kast den fra dig, for du er bedre tjent med at miste et af dine lemmer, end at hele dit legeme kommer i helvede” (Matt 5: 30). Derfor, hvis de sociale medier giver anledning til, at du begår en dødssynd, og her handler det især om synd, der går imod det sjette bud, skal du ganske enkelt stoppe med at bruge de sociale medier. Du må eliminere alle tilgange til den synd, der frister dig, også selvom det indebærer, at du må anskaffe dig en helt ”almindelig” mobiltelefon. Det er den strategi, du bør lægge for dagen i forhold til dødssynd. 

Den hellige Stol har gjort det fuldstændig klart i sin lære, at pønitenten kan nægtes absolution, hvis denne ikke ønsker at undgå alvorlig synd (1). Lad et menneske ransage sin samvittighed og bede Helligånden komme tilstede, så Han kan oplyse og give dette menneske indsigt, hvis der er tale om synd relateret til de sociale medier. Hvis det er sådan, det forholder sig, så lad dette menneske hugge sin ene hånd af og blive afskåret fra de sociale medier. Hvis det derimod ikke er tilfældet, lad da dette menneske fortsætte sin færd på de sociale medier dog med bevågenhed og forsigtighed.

2.      Tænk før du taler. Vor Herre siger også følgende: ”På dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for ethvert tomt ord, de har talt” (Matt 12: 36). Én af de fælder, man bør være opmærksom på i forbindelse med de sociale medier, er, at man i mange fora har mulighed for at give sin mening til kende, dog uden at det har nævneværdige konsekvenser. Dette ansporer mange mennesker til at fremsætte umiddelbare ytringer, som de udenfor det virtuelle univers ikke ville have fremsat, og som de på dommens dag vil begræde.

Vær derfor opmærksom på denne fælde, som er let at falde i, og afskær dig fra den. Ransag din samvittighed, hvis du er en person, der har tendens til at ytre sig på de sociale medier. Besind dig og overvej Den hellige Skrift: ”For vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen for det, han har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt” (2 Kor 5: 10). Vær dig bevidst om, at Gud ser og hører alt, og hav Ham med, når du færdes på de sociale medier. Hvis du ytrer dig, så gør det med kærlighed, omtanke og i sandhedens navn, og vær dig bevidst, hvilken vægt og indflydelse dine ord kan have på andre mennesker, og den måde de tolker og forstår dem. 

3.      Bevar roen. Som det fremgår andetsteds, så er det af stor betydning, at man bevarer roen. Ransag dig selv: oplever du en tilbagevendende vrede, angst eller uro, når du gør brug af de sociale medier? Igen er der kun én ting at sige, træk dig væk fra dem og genfind den fred og ro, du har tabt, ved kun at gøre brug af de sociale medier, hvis du kan bevare roen. Lad dig ikke besnære af menneskers tomme ord, når de kommer til udtryk på sociale medier. Du bør ikke lade dig forblinde af ting, du ikke kan styre. Tag ikke ansvar for mere, end du magter. Overgiv alt til Gud og hvil i, at Hans forsyn er overalt.

4.      Forpligt dig på at holde sabbat fra de sociale medier. Gør det til en vane, at du på specielle tidspunkter i løbet af dagen eller i løbet af ugen ”holder fri” fra de sociale medier. Selv hvis du allerede nu formår at opretholde et afbalanceret forbrug af de sociale medier, så indfør alligevel en sabbat i forhold til de sociale medier, for dette vil på længere sigt være med til at understøtte de gode vaner, du allerede har oparbejdet. Du kan holde din sabbat fra de sociale medier på Herrens dag, altså om søndagen, eller du kan gøre det til en praksis, at du kun gør brug af de sociale medier i et bestemt tidsrum hver dag. Fremfor alt bør du altid være opmærksom på at udvise behørig respekt overfor de mennesker, der omgiver dig. Benyt for eksempel aldrig din telefon, når du er sammen med andre, kun når du er alene. Når du slukker for din telefon (og for den sags skyld sociale medier), vil du kunne give din næste en passende opmærksomhed.

5.      Hold dig på afstand af de sociale medier og undgå den falske tryghed, de skaber. De, der er ophavsmændene til de sociale medier, har selv udtalt, at de er designet til at manipulere menneskets psyke og dermed lede til afhængighed. Det har man gjort ved at skabe en vis emotionel tilfredsstillelse, ved at man har etableret ”likes” samt andre former for tilkendegivelser, som videnskaben har påvist stimulerer lystcenteret i din hjerne. Et kristent menneske bør møde denne form for trøst med stålfasthed: Bed ydmyghedens litani før du begynder at gøre dig gældende på de sociale medier: bed om at du må blive fri fra ønsket om at blive anset, fri mig, Jesus. Afvis alle ønsker om at få opmærksom i form af ”likes” eller respons i anden form etc. Hav kun et ønske, nemlig Guds herlighed og sjælenes frelse. 

Glæd dig, når nogen på de sociale medier bagtaler dig, spotter dig, angriber dig og ingen vil følge – eller give dig ”likes”. Glæd dig særligt, hvis man håner og spotter dig, fordi du er kristen. Du bør sulte efter at blive ydmyget for Guds skyld, for der er du Ham til stor ære. Baser ikke dit liv på en tilknytning til mennesker.

Dette er det sværeste skridt at skulle tage, men det er en fordring for enhver kristen, der vælger at være en del af de sociale medier. Overvej den visdom, man finder hos Skt. Johannes af Korset, som virkelig er lærd ud i det at gøre sig fri af tilknytning. Han understreger, at selv hvis vi er tvunget til at tage imod trøst, bør vi i det mindste sige: ”jeg ønsker ikke denne trøst”. Gentag denne bøn og bed om Guds nåde for at din sjæl må være omsluttet af Hans fred.

Derefter og det er først, efter at du har gjort det, jeg har opridset i denne artikel, at du kan gøre brug af de sociale medier – og ikke omvendt, at de sociale medier gør brug af dig. Herved kan de sociale medier blive et redskab, du kan benytte til at frelse sjæle.

Noter

(1): Dominic Prummer, O.P. understreger dette i § 711, hvor han citerer Innocent XI’s formaning af 1679, hvor der understreges følgende: ”en sådan pønitent må anses for ikke at være i besiddelse af et oprigtigt ønske om at undgå synd”.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er skrevet af Timothy S. Flanders og offentliggjort på The Meaning of Catholic. Den kan læses på: https://meaningofcatholic.com/2019/06/26/five-things-to-avoid-slavery-to-social-media

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s