En bøn, der får sjælen til at blomstre

Afvæbnende og enkel

Rosenkransbønnen er afvæbnende og enkel. Den kraft, rosenkransen besidder, er ikke proportionel med det, det kræver at bede den på en god (og rigtig) måde. Hemmeligheden bag denne bøn er, at man blot starter med at bede den, og at man fortsætter, er udholdende, uanset om man fornemmer, at man bliver favnet og trøstet. Rosenkransen er kraftfuld, fordi den umærkeligt går ind og ændrer den, der beder den, den frigør mennesket fra synd og læger sår, som det hidtil ikke har været muligt at behandle.

Derfor hader djævelen rosenkransen

Det er en selvfølge, at djævelen hader rosenkransen, og det er, fordi den forandrer menneskets hjerte (mentalitet) og frigør det fra synd og knytter det til det reneste af det rene, nemlig Guds Moder, og endelig leder den til omvendelse. Ét af de kneb, djævelen ofte benytter til at afskrække folk fra at bede rosenkransbønnen, er: ”at med mindre man beder den på den helt perfekte måde, så bør man ikke gå i gang, og ej heller forsøge”. Mit forslag er, at det er langt bedre, at man beder en dårlig rosenkrans, fremfor at man slet ikke beder en rosenkrans. Rosenkransen fungerer ligesom Jesusbønnen, den åbner hjertet for den stille bøn, som i sidste instans afføder den frugt, der udgår fra Helligånden, nemlig kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, gavmildhed, mildhed, trofasthed, beskedenhed, selvbeherskelse og kyskhed.

Rosenkransen stykke for stykke

Man bør benytte enhver lejlighed til at bede rosenkransen, også selvom man kun kan bede en dekade eller to. Den hellige Guds Moder ved til fulde, hvordan hun bedst ”administrerer” de enkelte dekader, hun modtager fra sine børn. De, der er vedholdende i ydmyg rosenkransbøn, bør sige med henvisning til salmisten: ”den styrker sjælen, giver den uerfarne visdom, den glæder hjertet og giver øjnene glans” (Sl 19: 8-9).

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 6. oktober 2014. Den kan læses på: https://vultuschristi.org/index.php/2014/10/a-prayer-that-revives-the-soul

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s