En bøn med afvæbnende kraft

Der findes intet problem eller nogen vanskelighed, der ikke kan findes en løsning på, hvis man trofast tyr til Min Moders hellige rosenkrans. Rosenkransen er Min Moders gave til de fattige, de, der ønsker enkelhed og til de ydmyge, der er i stand til at lytte til – og forstå evangeliet i dets renhed, og som svarer på det med et gavmildt hjerte. Det er til disse, der er som børn, der er svage, der er fattige, og som virkelig tror, at rosenkransen er blevet givet, og det er hos dem, rosenkransen virkelig hører hjemme.

Der er ingen lidelse, der ikke kan bæres med fred, så længe en sjæl beder rosenkransen. Det er gennem rosenkransen, at al nåde og kraft i Mine mysterier passerer gennem Min Moders Ubesmittede Hjerte og videre til hjerterne hos dem, der er som børn, og som anråber Hende ved at gentage englens hilsen til hende. Sygdom kan blive kureret ved brug af rosenkransen. Der er visse mørke skyer samt forvirring, kun rosenkransen kan gennemtrænge og det blot fordi, at denne bøn er bønnen, Min Moder skatter højest. Det er en bøn, der har sin oprindelse i Himlenes Himmel, og den kom til jorden ved Min ærkeengel, og det er en bøn, der i Kirken igennem årerne er blevet gentaget og hele tiden forstærket, det er en bøn, som alle Mine helgener har taget til deres hjerte, og det er en bøn, som har en afvæbnende kraft og stor effekt.

Der er dem, der synes, at rosenkransbønnen er en vanskelig bønsform. Det vanskelige ligger dog ikke i selve rosenkransbønnen, men i den overvindelse, der skal til for at finde ind til dens enkelhed. Indbyd sjæle til at tage del i rosenkransbønnen; det er gennem den, Jeg vil helbrede dem, der bærer på sygdom i sindet og legemet, det er gennem den, Jeg vil bringe fred til de steder, hvor der hersker ufred, og det er gennem den, Jeg vil helliggøre mine præster og bringe glæde til dem, der har konsekreret sig til Mig, og det er gennem den, at nye kald vil vokse frem i umådelig mængde.

Lyt derfor til det, Min Moder beder om mange steder. Lyt til hende og tag hendes bøn til Jeres hjerter, bed hendes rosenkrans, og for dig ligesom for hende vil Min Fader frembringe vidunderlige ting.

(Fra bogen: In Sinu Jesu, the Journal of a priest)

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 7. oktober 2017. Den kan læses på: https://vultuschristi.org/index.php/2017/10/a-prayer-of-disarming-power

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s