Der, hvor vore veje mødes

Tag ved lære af helgenerne

Ja, Vor Herre vil have dig til at tage ved lære, ved at se hen til Hans helgener. Det er godt at læse om- og studere helgenernes liv og på den måde tage imod det, de har at give videre til os. Hent inspiration i det venskab, de havde med Vor Herre Jesus, men forsøg ikke at efterligne dem på ethvert punkt. Hver eneste af Vor Herres venner kom til en forening med Ham ved den vej, der var særlig udstukket af Helligånden for hver enkelt. Selvom to forløb syntes ensartede, var de det ikke. Alle disse helgenernes veje løber sammen i en forening med Vor Herre i Hans Ansigts lys, og de fører alle til Hans Hellige Hjertes åbne dør.

Kærlighedens hemmelighed

Visse sjæle er kaldet til at skulle være i tilbedelse. Vor Herre kalder dem til at opholde sig foran Hans Eukaristiske Ansigt og at gøre dette muligt for andre. Selv når mange sjæle har fået det samme kald, så bærer hver eneste sjæl på sin specielle ”kærlighedens hemmelighed”, som er måden at opleve Kristi tætte venskab på, en erfaring som den enkelte ikke kan dele med andre.

En personlig kærlighed

Jesu kærlighed er en personlig kærlighed. Han elsker hver eneste sjæl, Han har skabt, som var den sjæl den eneste i universet, og Han tilpasser Sin uendelige kærlighed til den følsomhed, denne sjæl rummer, samt de behov den har, og Han gør dette med al den visdom og ømhed, der ligger i Hans guddommelige Hjerte.

Ydmyghed og tillid

Stol på, at den vej, som Kristus har udstukket for dig, er den rigtige, og vær tro over for det kald, der ligger på denne vej. Tillad at det er Hans kærlighed, der er ledetråden i alt. Forbliv lille og ydmyg. Tillad Ham at lede og bestemme forløbet af begivenheder og den vækst, de afføder, og husk at de er Hans gerninger. Jo mere trofast du er ved at tilbede Ham i Hans kærligheds sakramente, jo mere vil Han være trofast mod dig ved at lade undere ske (i dit liv), undere, der er blevet til ved Hans Forsyn.

Vær altid sammen med Ham

Træthed og distraktion i tilbedelsen er ingen hindring for Hans handlinger i din sjæls dyb. Kom foran Ham og bliv foran Ham, selv når du føler, at din tilbedelse er en kamp og fyldt med fejl, når det gælder om at forblive opmærksom på Hans Eukaristiske Ansigt. I den tilbedende bøn er dine følelser ikke vigtige. Det, der betyder noget for Jesus, er din ydmyghed og din vilje til at udholde distraktioner, træthed og endda det, at du er søvnig, når du tilbeder Ham fra dit hjertes dyb. Du skal vide, at selv når du føler, at din tilbedelse har været spild af tid, så er det i Hans plan frugtbart og til Hans store velbehag. Han ser ikke tingene, som du ser dem, og Han måler det ikke ud fra den samme målestok, som du gør.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 13. marts 2010. Den kan læses på: Where our paths converge – Vultus Christi

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s