Hvis ikke I spiser Menneskesønnens kød …

Har I ikke liv i Jer

Nu, hvor vi går gennem den stille uge og bevæger os mod påsketiden, kan det være godt at overveje Vor Herres indstiftelse af Eukaristien og Hans tilstedeværelse der, som Han fortsætter med at være uanset tid og sted.

Det største forræderi, pænhedens Kirke har foretaget, er at benægte realpræsens, og at Vor Herre er fuldt og helt til stede under brødets og vinens skikkelse.

Benægtelsen af realpræsens er årsagen til alt det onde i Kirken og forræderiet mod Kristus i det Allerhelligste sakramente. Det var det forræderi, Judas foretog mod Jesus, det var det forræderi, protestanterne foretog med deres revolution imod Kirken, og det er det forræderi, modernisterne i Kirken foretager imod Hende (Kirken), det er dem, der fremmer helligbrøde i Kirken.

Det bør stå klart for enhver: det er helligbrøde, når man har vished for, at mennesker, der har begået alvorlig eller svær synd, modtager Den hellige Kommunion. Kanonisk lov § 915 understreger, at dette under ingen omstændigheder er tilladt.

Alligevel vælger hele gruppen af blødsødne, kujonagtige og ondskabsfulde prælater ganske enkelt at vende det blinde øje til, (når det sker), eller de gør det, der er endnu værre, de forkynder, at det er legitimt. Ve dem, hvis de ikke omvender sig, inden de dør.

Vor Herres kødelige offer på korset blev foretaget med den hensigt, at det skulle være for bestandigt, indtil tidernes ende, og der er altså ikke tale om et nyt og forandret offer, hver gang det foretages, men det er dette ene offer, der vedvarende fuldbyrdes, ét offer, en gang for altid.

Biskop Fulton Sheen plejede at sammenligne Messeofferet med den oprindelige opsætning af et skuespil med dets musikstykker, tekster og karakterer. Når skuespillet skal på turné, så er det samme stykke med de samme musikstykker, tekster og karakterer, men det spilles blot under andre forhold. Der er derfor ikke sket forandringer i den oprindelige opsætning.

Der er tale om det samme skuespil, én opsætning, og det kan overværes mange forskellige steder til enhver tid, det er som den oprindelige opsætning uden forandringer, og sådan er det også med Den hellige Messe.

Hvorfor ønskede Vor Herre Sit en-gang-for-alle-offer gjort gældende i hele historien og tilgængelig for alle mennesker? Fordi Han, ligesom da Han bød israelitterne at spise offeret, som var en forsmag på Den hellige Kommunion, nu byder dem, der følger Ham at spise offeret, som er Hans kød.

Da jøderne i Kapernaum bad Ham give dem dette brød, svarede Han dem: ”Det brød jeg vil give er mit kød, som gives til liv for verden”.

På en vis måde kunne vi med lethed konstatere, at offeret på Golgata blev foretaget således, at de troende fra det tidspunkt kunne indtage kødet fra deres offerlam, således som man gjorde ved den første påske i Egypten.

Lammet måtte indtages, ellers var offeret ikke fuldbragt. Det er derfor, Vor Herre fortæller forsamlingen omkring Ham: ”Hvis ikke I spiser Menneskesønnens kød, har I ikke liv i Jer”.

Dette blev den eneste doktrin, de nægtede at acceptere. Bemærk, at det kun var den ene ting, der gjorde, at de afviste Ham, og det samme gjorde sig gældende for Judas, der forrådte Ham.

Korsfæstelsen / offeret, for det var det, det var, blev til ved guddommelig bemyndigelse og gjort tilgængeligt for dem, der følger Kristus, indtil den dag Han kommer i herlighed. Men selv før det andet komme, som vi ser frem til med stor forventning, er Den hellige Eukaristi tæt forbundet med opstandelsen.

Det var i Kapernaum, at Han sagde, at den, der spiser Hans kød og drikker Hans blod, vil Han oprejse på den yderste dag.

Når en katolik, der er i nådens stand, modtager Den hellige Kommunion, bliver dennes kød og blod forberedt til den endelige herliggørelse, som er et herliggjort legeme, fordi det er det herliggjorte Kristi kød, Hans opstandne kød, som vi indtager, og vi bliver gradvist mere og mere ligesom Ham, hvis vi vel og mærke modtager Ham i en værdig stand, det vil sige nådens stand.

Kærlighed kræver,at en Gud, der ikke blot kunne give os Sin Ånd, men også Sit kød, ville gøre dette. En kærlighed, der ikke er fuldendt, kan ikke betragtes som kærlighed. Denne Gud har magten til at give Sig selv helt og fuldt med sjæl og legeme til os ved at forene Sig med vores sjæl og legeme.

Et menneske, der tror, at det kun behøver en åndelig relation til Kristus på Golgata, at dette er det eneste nødvendige, en sådan person har desværre ikke forstået, hvad der egentlig kræves.

Den virkelige Kristus, som så mange hævder, at de har en personlig relation til, benægter i realiteten den relation, fordi de ikke ønsker fuldt og helt at underkaste sig alle Hans bud, hvoraf ét af dem er: ”spis mit kød”. Og for at gøre det helt klart tilføjede Han overfor dem i Kapernaum, der fulgte Ham: ”For mit kød er sand mad, og mit blod er sand drik”.

Dem, der fulgte Jesus, og som fandt at netop denne form for relation, så at sige ”kom alt for tæt på”, blev ganske enkelt for personlig, nemlig at der her var en Gud, som elskede så meget, at Han ønskede at være så tæt på mennesket, som overhovedet muligt. Disse mennesker ønskede, og de ønsker det stadig, den dag i dag, en Gud på deres præmisser, hvor det er Ham, der følger de bud, de har fremsat for Ham.

Det er netop grunden til, at dem, der fulgte Jesus til og med Kapernaum, afviste Ham netop der og fulgte deres egen vej. Dette er også grunden til, at kimen til Judas forræderi blev sået her, og dette er ligeledes årsagen til, at dem, der stod bag den protestantiske revolution i det 16. århundrede, fornægtede realpræsens, og dermed Den hellige Eukaristi, og endelig er dette årsagen til, at så mange i Kirkens hierarki benægter denne sandhed ved den måde, de agerer på.

I Kapernaum betegnede Jesus Judas som en djævel, fordi han ikke troede. De, der præsenteres for sandheden og benægter den eller afviser den eller forsøger at bortforklare den, vil lide den samme skæbne som Judas.

Påsken handler om realpræsens. Det er derfor Vor Herre som en afslutning på vandringen med sine disciple på vejen til Emmaus afslører Sig selv ved at bryde brødet, således at deres øjne blev åbnet.

Lad os bede for og arbejde på med iver i denne påske, at vi må blive brugt til at åbne øjnene på så mange som muligt, så de ser den sandhed, der er i realpræsens. I de næste dage vil et hold fra Church Militant drage til Israel, og der producere vores helt egen dokumentar om Eukaristien.

Det vil sige, at de næste episoder af Vortex vil blive produceret i Israel, og her vil vi holde Jer opdateret om vores arbejde samt de seneste nyheder. Vær venlig at bringe vores rejse og arbejde med i Jeres bønner.

Fra alle her på Church Militant: med ønsket om en hellig og glædelig påske til Jer alle.

Den engelske udgave af dette manuskript er publiceret på ChurchMilitant.com den 18. april 2019. Det kan læses på: https://www.churchmilitant.com/video/episode/vortex-unless-you-eat-the-flesh-of-the-son-of-man

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s