Vi kan ikke selv skabe Kirken

Kirken er ikke et system eller en social institution blandt mange. Den er en person. Den er kvinde. Den er Moder. Den er levende. En Mariansk forståelse af Kirken er i modstrid med en opfattelse af Kirken som et bureaukrati eller en helt almindelig organisation. Vi kan ikke skabe Kirken, vi skal være Kirken. Vi er Kirken, og Kirken er kun os i det omfang, at vores tro, mere end handling, definerer vores væren. Kun ved at være som Maria kan vi blive Kirken. Ved Kirkens allerførste begyndelse blev Den ikke skabt, men Den blev bragt til verden ved en fødsel. Den dvælede i Marias sjæl fra det øjeblik, hun gav sit fiat. Dette er koncilets dybeste ønske: At Kirken bliver vakt til live i vore sjæle. I den henseende viser Maria os vejen.

Kardinal Josef Ratzinger ved åbningen af pastoralkongressen i bispedømmet Aversa den 15. september 2001.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 19. oktober 2015. Den kan læses på: https://vultuschristi.org/index.php/2015/10/we-cannot-make-the-church/

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s