Brev til en skrupuløs sjæl

For et par år siden modtog jeg et brev fra en sjæl, der har problemer med det at være skrupuløs, hvor den pågældende bad om råd. Da jeg læste de breve igennem, der er blevet forfattet af Skt. Johannes af Avila, og som er vores nye kirkelære, blev jeg opmærksom på følgende tekst, der bringer trøst. Det er mit ønske at dele denne tekst med dem, der følger bloggen Vultus Christi. Overskrifterne har jeg selv udarbejdet.

Hav tillid til Guds kærlighed

Min kære, det står tydeligt, at du ikke kan bære at blive sat på prøve, og at du endnu ikke i åndelig forstand er kommet ud af din barndom, for når din himmelske Brudgom holder op med at smile til dig, tror du straks, at Han er utilfreds med dig. Hvor er de særlige tegn på gestus, du tog imod fra Hans velsignede hånd som et løfte om Hans (helt) særlige kærlighed til dig? Glemmer du virkelig så hurtigt, hvor meget Han sætter pris på dig? Eller tror du, at Gud uden videre vil fjerne den kærlighed, altså tage den tilbage, som Han fuldt og helt har skænket dig? Hvorfor gav Han dig mon så mange beviser på Sin kærlighed, hvis det ikke var meningen, at du skulle have tillid til Ham?

Overdreven sorg er ikke den rette vej at gå

Vær forvisset om, at Han elsker dig, også selvom Han ikke lige viser dig det. Du behøver ikke at nære frygt for, at Han ”bedrager” dig, for som jeg så ofte har fortalt dig, bør vores kærlighed til Gud ikke give anledning til en overdreven sorg, når vi begår en svaghedssynd / tilgivelig synd. Hvis dette var nødvendigt, hvem ville da nogensinde være i ro eller have fred, for vi er alle syndere? Må Vor Herre give dig Sin nåde til at du holder dig tæt til Ham og glædes i Ham. Tag dine sår og placer dem i Hans sår, så du må opnå helbredelse og trøst, uanset hvor stærk en smerte, der udgår fra dine sår.

Som at undersøge en bunke affald

Hvor længe vil du fortsætte din evindelige selvransagning? Det, du gør, svarer til, at du undersøger en bunke affald, hvor der ikke er andet at finde end virkelig gammelt affald og mange andre ubehagelige ting. Gør dig fuldstændig klart, at det ikke er ved din egen fortjeneste, men ved Jesus Kristus, Den Korsfæstedes, at du er elsket og bliver helbredt. Giv ikke plads til en sådan modløshed over dine fejl, resultatet heraf vil gøre det klart, hvor lidt dette vækker Guds behag. Det ville være langt bedre, hvis du viste mod og et styrket hjerte. Overvej de fordele, du tidligere er blevet givet ved Jesus Kristus, og som du nu besidder. Tænk nøje over dem på en sådan måde, at det leder dig til sorg over, at du har syndet mod Ham, og at du (i fremtiden) vil undgå at fornærme Ham, også selvom du mister din fred og tålmodighed, hvis det skulle ske, at du falder for fristelsen til at synde.

Gud elsker dig, fordi Han er god, og ikke fordi du er det

Som jeg gentagne gange har sagt, Gud elsker dig, som du er. Vær tryg ved, at Hans kærlighed udgår fra Hans godhed og ikke fra din fortjeneste. Hvad betyder det for en brud, hvis hun ikke er køn, men at hun i brudgommens øjne fremstår som verdens smukkeste kvinde? Hvis du blot ser på dig selv, vil du finde dig selv afskyelig, og dine (alt for) mange mangler vil gøre dig modløs

Gennem Sine åbne sår ser Han på dig

Hvad mere kan du ønske dig? I Himlen er der En for Hvem, du fremstår som retfærdig, og det er, fordi Han ser på dig gennem Sine åbne sår, som Han blev pådraget for dig, og det er ved disse sår, Han giver dig nåde og fylder det ud i dig, som mangler og bringer dig lægedom og gør dig elskelig. Bevar din fred, du er i sandhed Den Korsfæstede Kristi tjenerinde. Glem dine tidligere misgerninger, som om de aldrig var hændt. Jeg siger dig i Guds navn, som jeg har gjort det før, at sådan er Hans hellige vilje.

Gør dig ikke unødige bekymringer

Lad din gang være let, som om nogen havde fjernet en byrde fra dine skuldre. Hvis den stilhed, du har stræbt efter, ikke viser sig med det samme, undgå da at gøre dig unødige bekymringer. Nogle gange viser det sig, at man kommer længere under en storm, end når man er i ro, og man vinder mere i krig end i fred. Han, som er din Frelser vil føre dig sikkert ad den lige og rette vej. Sæt din lid til Ham, Han har givet dig mange grunde til at gøre det, og når du betragter dine egne mangler, bør du samtidig (virkelig) overveje, hvor stor Hans nåde er, den nåde, som vil hjælpe dig langt mere, end når du tænker på dine mangler.

Under beskyttelse af Guds evige kærlighed

Må Guds nåde være din beskyttelse ved Hans evige kærlighed, hvilket er mit ønske (for dig), og bed for- og hav tillid til, at dette er muligt, og det er det, jeg byder dig. Anbefal også mig (i din bøn) til Den samme Herre for Hans kærligheds skyld.
Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 8. oktober 2012. Den kan læses på: Letter to a Soul Suffering from Scrupulosity – Vultus Christi

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s