Skt. Ildefonso fra Toledo

Kirkelærer med særlig viden om Jomfru Maria, og det at hun var jomfru

I dag fejrer vi festen for Skt. Ildefonso (607 – 667), der var ærkebiskop i Toledo. Don Guéranger karakteriserer ham som dén kirkelærer med særlig indsigt i Jomfru Maria, og den kendsgening, at hun var jomfru. Skt. Ildefonso indstiftede festen for ”the Expection of the Blessed Virgin Mary” (1), som man nogle steder stadig fejrer den 18. december.

Ved alteret

Det fortælles, at på denne festdag (den 18. december) for Guds Moder, at Skt. Ildefonso sammen med nogle af sine præster skyndte sig til kirken for at være der en time før matutin, fordi de ønskede at ære Vor Frue med deres sang. Da de kommer tættere på kirken, finder de den oplyst af stråler, der kommer fra himlen. Dette syn skræmte den lille flok, og alle flygtede med undtagelse af ærkebiskop Ildefonso og to af hans trofaste diakoner. Det er her, at de, der er diakoner, skal være ekstra opmærksomme! Med hamrende hjerter gjorde de deres entré i kirken og styrede mod alteret. Et mysterium var ved at blive åbenbaret for dem.

En messehagel fra Himlens skatkammer

Det syn, der mødte dem, var, at Himlens Dronning omgivet af englekor og hellige jomfruer sad på ærkebiskoppens tronstol. Luften var fyldt med paradisisk sang. Vor Frue gjorde tegn til, at Ildefonso skulle komme nærmere. Som en majestæt, så hun med ømhed på ham og sagde: Du er min præst og trofaste notar modtag denne messehagel (fra mig), som min Søn overdrager dig fra Sit skatkammer. Efter at hun havde sagt dette, iklædte Den Ubesmittede Jomfru Ildefonso messehagelen og gav ham anvisning om at bære denne messehagel, når han skulle frembære Det hellige Messeoffer på de liturgiske fester, der fejres for Vor Frue.

Hele denne åbenbaring samt den mirakuløse messehagel blev anset for at være helt igennem troværdig, så nyheden om dette spredtes i hele Kirken og nåede så langt som til Etiopien. Kirken i Toledo fejrede denne begivenhed med en helt særlig Messe. Hvordan så den Himmelske messehagel ud? Kunstnere har igennem tiden forsøgt at give deres bud, ofte med guldbroderinger og farven blå.

Gaver fra Himlen

Skeptikere vil givet trække nedladende på smilebåndet og afvise denne fortælling som fromt sværmeri. Mere seriøse undersøgelser af de forskellige gratiae gratis datae – nåde der gives frit – rummer beviser for at gaver af materiel art er blevet overbragt os fra Himlen. Det seneste eksempel, man har på dette, optræder i det liv, Moder Yvonne-Aimée fra Malestroit (1901-51) levede. Et klassisk eksempel på dette fænomen er det bælte, der forestillede stridsengle, som Skt. Thomas Aquinas bar om sit liv, da han havde overvundet kødets fristelser.

Skt. Ildefonsos bøn

Jeg har gjort brug af den bøn, som Skt. Ildefonso benyttede i sin Messefejring, til at forny min fuldstændige konsekration til Jomfru Maria:

Jeg er din slave, fordi din Søn er min Herre, min Herres tjenerinde. Derfor er jeg slave af min Herres tjenerinde, fordi du, min Frue, blev moder til min Herre. Derfor er jeg blevet din slave, fordi du blev moder til min Skaber.

Man kan her (2) finde bønnen i dens fulde længde sammen med Murillos skildring af, hvordan Vor Frue overdrager Skt. Ildefonso messehagelen, der stammer fra Himlens skatkammer. 

Henvisninger

1.      Oversætterne har her valgt at anføre den engelske titel på festen, da det ikke har været muligt at finde en tilsvarende dansk titel.

2.      Link til bøn og uddybende artikel: 2009 Belongs to Our Lady – Vultus Christi

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 23. januar 2018. Den kan læses på: Saint Ildephonsus of Toledo – Vultus Christi

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s