Det, man kan lære af Skt. John Eudes

Et præsteligt bånd til Den hellige Jomfru Maria

I dag den 19. august fejrer vi festen for Skt. John Eudes, præst og mystiker, når det handler om Jesu og Maria Hjerter. Skt. John Eudes er én af de få helgener, der levede et liv med en mystik vielse til Den Allerhelligste Guds Moder. Allerede som ung placerede John Eudes et bryllupsbånd på fingeren på en statue af Den hellige Jomfru Maria. Dette var et tegn på det, der i fremtiden skulle ske. Som præst, reformator af præsteskabet og en fremragende prædikant erfarede han det resultat, som en ægteskabelig samhørighed med Guds Moder afføder. Skt. John Eudes karakteriserer denne nåde, som noget alle præster bør stræbe efter. Til at beskrive denne særlige relation til Guds Moder, benytter han det franske ord alliance: pagt, et bånd eller forening. Det er det samme ord, der benyttes til at betegne den betydning en vielsesring har. Jeg har valgt at oversætte følgende afsnit fra Skt. John Eudes bog ”Memorial on the Life of Ecclesiatics”:

Den Evige Fader

At præster har et særligt tilhørsforhold til Den hellige Guds Moder skal findes i, at som den Evige Fader lod hende tage del i Hans guddommelige Faderskab og gav hende kraften til at forme i sit moderliv, Den samme Søn, Han frembragte fra Sit skød, og på samme måde formidler Han til præsterne det samme faderskab ved at give dem kraften til at danne Den samme Jesus i Den hellige Eukaristi og i de troendes hjerter.

Sønnen

Som Sønnen gjorde hende (Jomfru Maria) til Den, Han samarbejder med, altså en medhjælperinde i relation til frelsesarbejdet i verden, således gør Han også Sine præster til medhjælpere i arbejdet med sjælenes frelse.

Helligånden

Som Helligånden på en ubeskrivelig måde knyttede hende (Jomfru Maria) til Sig i den mest guddommelige af Hans handlinger, nemlig i Sit mesterstykke, som er inkarnationen af Guds Søn, på samme måde knytter Han også præster til sig selv for skabe en udvidelse og fortsættelse af dette mysterium i enhver kristen, i hvem Guds Søn på en vis måde inkarneres ved dåben og Alterets hellige sakramente.

Nådens formidlerinde

Ligesom Den Evige Fader gav os Sin Søn gennem hende (Jomfru Maria), således giver Han Ham også til Sine præster. Ligesom al den nåde, der tilgår os fra Guds Hjerte, passerer gennem Marias hænder, således tilflyder nåden os ved præsten i dennes tjeneste, og det sker på en så klog måde, at ligesom Maria er et skatkammer for Den hellige Treenighed, bliver præsterne også et skatkammer for denne skat.

Kristi offer

Endelig var det ved Maria, at Jesus blev frembåret, som offer til Sin Fader, både det første og sidste øjeblik i Hans liv. Dette skete, da hun tog imod Ham i sit hellige moderliv, og da hun fulgte Ham, da Han bragte Sig selv som offer på korset. Det er ved præsten, Kristus dagligt bringer Sig selv som offer på vores altre.

Ypperstepræstens Moder

Dette er grunden til, at præster, der er tæt knyttet til- og er i fuld overensstemmelse med Ypperstepræstens Moder, har en særlig forpligtelse til at elske hende, at ære hende og klæde sig i hendes dyd, ånd og natur. Ydmyg jer, så I befinder jer langt fra dette. Hav et dybtfølt ønske i jeres hjerter om at nå dertil. Giv jer selv til hende og bed for, at hun i et stort omfang vil yde jer sin hjælp.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 19. august 2016. Den kan læses på: https://vultuschristi.org/index.php/2016/08/at-the-school-of-saint-john-eu/

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s