Skt. Nikolaus

Skt. Nikolaus mellem Øst og Vest

Kirken i Øst og Vest fejrer den 6. december Skt. Nikolaus, der udførte undere. Den allerførste rejse pave Benedikt, som Den hellige Fader drog ud på, var i 2005 og gik til den syditalienske havneby Bari, der er hjemsted for Skt. Nikolaus’ relikvier. På det tidspunkt forstod kun meget få amerikanske katolikker den dybere mening med denne gestus. De ortodokse kristne var imidlertid mere rørte over – og opmærksomme på pavens tilstedeværelse i en by, som Johannes Paul II havde karakteriseret som ”Broen til Øst”.

Skt. Nikolaus ved alteret

Efter min mening er det vigtigt at huske på, at Skt. Nikolaus besad Gudsfrygtens- og bønnens ånd, når han stod ved Det hellige Alter under liturgien. Alt andet i hans liv – det gælder også de utallige mirakler, der tilskrives ham – udgik fra de hellige mysterier. Den guddommelige liturgi, altså Den hellige Messe, når den blev celebreret af Skt. Nikolaus, må have været ligesom en Messe, der blev fejret af Padre Pio. Mens de hellige gaver blev båret frem i procession, sang folket om Vor Herres Eukaristiske fremkomst blandt dem: Vi, der på mystisk vis repræsenterer keruberne, der synger til Den livgivende Treenighed, den trefoldige hymne, lad os nu sætte til side alle bekymringer af jordisk art, så vi kan tage imod alles konge, der kommer fulgt (usynligt) af englenes kor, alleluia, alleluia, alleluia.

Adventens helgener

Skt. Nikolaus og de andre helgener, der optræder i adventstiden, omgiver Herrens Eukaristiske advent på samme måde, som de vil omgive Ham sammen med englene ved Hans herlighedsfulde advent ved tidernes ende. Det er vigtigt at anerkende helgenerne, der gør sig gældende i adventstiden, at bede om deres forbøn og at glædes ved deres livsførelse, og at de har været til. De, der ønsker at fjerne fejringen af helgenerne fra adventsliturgien tager fejl eller er fuldstændig på vildspor. Den mission, som helgenerne har i adventen, er at forberede os på Kristi komme: Hans endelige komme som Konge og Dommer, ja, men også på Hans daglige komme i brødets og vinens skikkelse. Der er altså på ingen måde tale om at adventens helgener ”forringer” selve adventen. Hver eneste af dem er blevet givet os som ledsagere og til at gå i forbøn, og de har fået til opgave at berede vore hjerter for Brudgommen, som også er Konge, og Hans komme.

Skt. Nikolaus i Ny Amsterdam

Skt. Nikolaus ankom til Amerika med hollandske protestantiske immigranter i 1624 til det daværende Ny Amsterdam. På trods af at den dystre protestantiske reformation i Holland forsøgte at undertrykke brugen af helgener, ville hollænderne ikke opgive deres elskede Skt. Nikolaus. Hollandsk sædvane og endda sprog forblev at være i New York frem til de første år i det forrige århundrede. Men på netop det tidspunkt var andre kommet tilrejsende gennem Ellis Island, New Yorks indgangshavn. Der var tale om nationaliteter som: italienere, russere, ukrainere, polakker og grækere. De bragte ikoner med sig, som forestillede Skt. Nikolaus, og disse var pakket omhyggeligt ind og var blandt deres andre (verdslige) ejendele. De bragte også bønner rettet til Skt. Nikolaus med sig, som de havde lært sig allerede fra barnsben, og de havde væbnet sig med tillid til Skt. Nikolaus’ forbøn, der modstod fattigdom, fordomme, sult, sygdom og alle de omskifteligheder, der var forbundet med et nyt liv i et fremmed land.

Skt. Nikolaus, den herlighedsfulde beskytter og udøver af undere

Skt. Nikolaus har altid virket dragende på mange. Han er kendt som en værnehelgen, der yder sin beskyttelse til mennesker af forskellig stand, byer, kirker og hele nationer. Han er værnehelgen for tyve, ikke fordi han hjælper dem med at stjæle, men fordi han hjælper dem til at omvende og ændre sig. Han er værnehelgen for pantelånere og bankfolk, fordi han vidste, hvordan man benyttede guld, når det handler om at vise barmhjertighed overfor de værdigt trængende. Han er også værnehelgen for farmaceuter, fiskere, retssager, der ikke har fået et retfærdigt udfald og de advokater, der har tabt dem. Han er yderligere værnehelgen for fanger, faderløse, prostituerede, ugifte mænd, forskere, herreekviperingsforretningsdrivende og biskopper. Han er bedst kendt som værnehelgen for børn, og det gælder især børn, der lider under problemer, mistrivsel og overgreb i deres familiære sammenhæng.

Skt. Nikolaus og præsterne

Der er noget betryggende ved at vide, at Skt. Nikolaus også er værnehelgen for præster og samtidig vores ven. Mere end nogensinde før er det afgørende, at præster søger helgenernes beskyttelse og lever et liv med deres venskab. Skt. Nikolaus har meget at lære præsten, nemlig at man som præst har en glødende hengivenhed overfor Kristus, som er sand Gud og sandt menneske, at man har medfølelse med de fattige og modet til at forsvare børn, der udsættes for farer på krop og sjæl. Bed Skt. Nikolaus i dag om hans forbøn for alle præster, men især for dem, der er blevet forsagte og trætte og for dem, der konstant angribes af djævelen.

Skt. Nikolaus og Kristi Eukaristiske komme

Skt. Nikolaus er med os i dag. Han vil følge mig til alteret og tage plads, der sammen de andre helgener samt engle, der er usynligt til stede ved enhver Messe. Mere end noget andet vil jeg bede Skt. Nikolaus om at åbne vore sjæles øjne for Jesu Eukaristiske komme. Hvis vi er forberedt på Kristi komme i de hellige mysterier, vil vi være forberedt på Hans endelige komme i herlighed. Den, der lever fra Den ene hellige Messe til den anden, behøver ikke at frygte Herrens dag. Herlighedsfulde Nikolaus, der gør undere, bed for os, at vi må blive værdige til Kristi komme.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 6. december 2010. Den kan læses på: Saint Nicholas – Vultus Christi

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s