Conversi ad Dominum

I forbindelse med gårsdagens generalaudiens talte Den hellige Fader ikke kun om Vultus Christi, Kristi Ansigt, men også om det at vende sig mod Herren under den hellige liturgi. Mens det i katekumenernes Messe og Ordets liturgi er Kristi Ansigt, der er vendt mod os, er det i Messen for de troende eller den Eukaristiske liturgi, at vi følger Ham i Hans kontemplation relateret til Faderen og i Hans (Ypperste)præstelige gerning i Den himmelske Helligdom ”inde bag forhænget” (Hebr 6:19). ”Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen” (ApG 1:11). Enhed vil være den frugt, der affødes af, at ”vi sammen vender os mod Herren”, for uden den sker der ingenting.

Kristi Ansigt

Verden lider uden Guds nærvær og den manglende tilgængelighed til Gud, og det er, fordi den ønsker at kende Guds Ansigt. Men hvordan kan mænd og kvinder i dag kende Guds Ansigt i Kristi Ansigt, hvis vi kristne er splittede og markerer opposition overfor hinanden? Det er kun i enhed, at vi kan vise den verden, der har så meget brug for det, Guds Ansigt i Kristi ansigt.

Bøn for enhed

Det er tydeligt, at vi med vores strategier, som handler om dialog, samt alt det andet, vi gør – hvilket i sagens natur er nødvendigt – ikke opnår noget som helst, altså ingen enhed. Det, som vi er i stand til at opnå, er en beredvillighed til- samt en evne til at byde denne enhed velkommen, når Herren lader den komme til os. Det er det, der er essensen i bønnen for enhed, nemlig at åbne vore hjerter og berede os til at skabe en vej for Kristus.

Ad Orientem

I den liturgi, der gjorde sig gældende i Den ”ældre” Kirke, plejede biskoppen eller den, der forestod Messefejringen, efter homilien, at sige ”Conversi ad Dominum” (Vend jer mod Herren). Derpå rejste han og menigheden sig og vendte sig mod øst. Alle havde et ønske om at skue mod Kristus. Kun ved at den enkelte omvender sig og i den omvendelse vender sig mod Kristus, kan vi i fællesskab søge Kristus, og på den måde bliver vi i stand til at opnå den gave, som enheden er.

Pave Benedikt XVI

General Audiens den 23. Januar 2008

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 24. januar 2008. Den kan læses på: Vultus Christi

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s