Forbliv i sikkerhed under Hans Forsyn

Blinde og misser med øjnene

Med rørende enkelthed siger Vor Herre: ”Sælges ikke fem spurve for to skilling? Og ikke én af dem er glemt af Gud. Ja selv alle jeres hovedhår er talt. Frygt ikke, I er mere værd end mange spurve” (Luk 12:6-7). Julian af Norwich udtrykker det således: ”Jeg så i sandhed Gud gøre alle ting, uanset hvor små de end måtte være. Og jeg så, at intet sker tilfældigt, men ved Guds Forsyns visdom. Hvis det for os synes som et tilfælde, er det, fordi vi er blinde og misser med øjnene”.

Forbliv sikkert under Hans Forsyn

Skt. Francis de Sales stod for den samme lære:

Se ikke frem til ulykkerne i dette liv med ængstelse, men afvent dem i tillid, så når de sker, vil Gud, som du tilhører, udfri dig fra dem. Han har holdt dig oppe indtil nu; forbliv i sikkerhed under Hans Forsyn, og Han vil hjælpe dig i alle situationer. Når du ikke er i stand til at gå, vil Han bære dig. Tænk ikke på, hvad der vil ske i morgen, for Den samme evige Fader, der tager sig af dig i dag, vil også sørge for dig i morgen og altid.

Helligåndens frugter

Når vi først har accepteret, at alt er i Guds hånd, og at de store begivenheder i (verdens)historien, ligesom de mindste detaljer i vores eget liv, er villet eller tilladt af Ham, begynder vi at opleve en uangribelig fred i hjertet. Den hellige Paulus siger følgende: ”Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud” (Rom 2:28). Bekymring har aldrig været det, der har fremmet Himmeriget. Bekymring har aldrig gjort nogen hellig. Panik, bekymring og ængstelse er ikke Helligåndens frugter. Helligånden frembringer tillid til Gud, tillid til Hans barmhjertighed, overgivelse til den måde, hvorpå Han har forordnet det, der vil hænde, overgive sig til Hans vilje samt evige fred.

Kontrol

Endnu engang har Skt. Francis de Sales noget at sige til de mennesker, der altid har behov for at have kontrol:

Når vi giver slip på alt, tager Vor Herre Sig af alt og styrer alt. Hvis vi holder noget tilbage, så viser dette en manglende tillid til Ham, og Han lader os beholde det. Det er, som om Han siger: Du finder dig selv klog nok til at håndtere denne sag uden Mig. Jeg tillader dig at gøre det, og det vil stå dig klart, hvordan udfaldet bliver.

Dette er en grundlæggende betragtning i forhold til menneskets psykologi, at jo mere man føler, at de store ting i ens liv kommer ud af kontrol, desto mere holder man fast i de små ting og desperat forsøger at kontrollere det, man kan.

Bekymring hindrer taksigelse

Der er intet, der forhindrer os i fuldt ud at tage del i Det hellige Messeoffer, Kristi store taksigelse til Faderen, som en stædig fastholdelse af bekymring. Bekymring hindrer taksigelse. Skt. Padre Pio sagde: ”Vogt jer for ængstelse og bekymring, for der er intet, der står mere i vejen for fuldendelse, end når ophidselse, bekymring og ængstelse rammer sjælen”.

Sursum Corda

Præstens udbrud i begyndelsen af præfationen: ”Sursum cordia” (Hjerterne opad), og det svar som menigheden giver ”Habemus ad Dóminum” (vi har løftet dem til Herren), er en måde at forkynde på, at hele historien og selv de mindste dele af vores respektive liv er en del af en større helhed. Intet af det, der tilstøder os, kan holde os fra Gud, enhver lille ting har Eukaristisen i sig. I alle ting er der en grund til at takke.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 29. januar 2016. Den kan læses på: In the Hand of His Providence – Vultus Christi

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s